Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТРАВМАТИЧНА ХВОРОБА. ПОЛІТРАВМА. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ 

Задача 1.

А. Політравма. Закриті переломи с/3 стегнової кістки та кісток гомілки правої нижньої кінцівки зі зміщенням відламків. Травматичний шок І ст.

Б. При переломі стегнової кістки – 500–1000 мл, при переломі кісток гомілки 300–500 мл.

В. Так.

Г. При відкритих травмах величина крововтрати переоцінюється, при закритих – навпаки.

Д. Метод полягає в ефекті розведення крові, що циркулює в тілі з плазмою, яку хворому вводять довенно.

Задача 2.

А. Ні.

Б. ІІІ ступінь (важкий шок).

В. Політравма. Відкритий перелом діафізу правої стегнової кістки із зміщенням відламків. Закриті вивихи плечової кістки та кісток передпліччя зліва. Травматичний шок ІІІ ступеня.

Г. Ні; оскільки даний ступінь шоку супроводжується падінням температури тіла.

Д. Невиконання потерпілому заходів першої медичної допомоги та тривалість транспортування.

Задача 3.

А. ІІ ступінь.

Б. Закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа? Відкритий пневмоторакс справа.

В. Так.

Г. Так.

Д. Накласти оклюзійну пов’язку на рану в ділянці грудної клітки.

Задача 4.

А. Ні.

Б. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів, відновити дихання.

В. Довенно: лазікс – 2мл та 500 мл 20% глюкози з 25 од. інсуліну.

Г. Ні, не слід.

Д. Поставити тугу асептичну пов’язку.

Задача 5.

А. Шок ІІІ ст.

Б. За типом Біота.

В. Політравма. Закрита травма живота. Внутрішня кровотеча? Перелом кісток тазу. Рвана рана правого колінного суглобу, травматичний шок ІІІ ст., передагональний стан.

Г. Так.

Д. Розпочинати у приймальному покої та продовжувати в операційній.

Задача 6.

А. 0,9-1,2.

Б. Так.

В. Новокаїнові: вагосимпатичну та загрудинну, внутрішньотазову.

Г. Слід виконати пункцію плевральної порожнини у 2 міжребер’ї зліва товстою голкою з клапаном.

Д. Ні, хворому слід виконати надлобкову пункцію.

Задача 7.

А. Політравма. Закриті переломи середньої третини діафізу стегнової кістки та кісток гомілки зі зміщенням відламків. Травматичний шок І ст.

Б. Тазу, хребта, п’яткових кісток.

В. 600 і 300 мл.

Г. Від одного до 2 літрів.

Д. Переливають лише плазмозамінники.

Задача 8.

А. Політравма. Відкриті переломи лівої плечової кістки та кісток лівої гомілки. Травматичний шок ІІІ ст.

Б. Футлярна новокаїнова блокада за О.В.Вишневським ґрунтується на введені розчину новокаїну у фасціальні футляри м’язів кінцівок, у яких, як правило, проходять і судинно-нервові пучки. Введений розчин новокаїну в межах фасціального футляра омиває нервові стовбури та блокує їх. При цьому розчин новокаїну вводять у м’язовий футляр із двох або навіть одного проколу голкою в кількості від 50 до 100 мл. 0,25 % розчину, залежно від об’єму м’язів, що знаходяться у фасціальному футлярі. Футлярна блокада в даному випадку показана.В. Після стабілізації гемодинаміки.

Г. Розсічення рани, ревізія рани, гемостаз, висічення нежиттєздатних тканин, промивання розчинами антисептиків та видалення сторонніх тіл, дренування та ушивання рани.

Д. Остеосинтез лівої плечової кістки та кісток лівої гомілки в АЗФ.

Задача 9.

А. Політравма. Закрита черепно-мозкова травма, інтракраніальна гематома. Відкритий перелом діафізу правої стегнової кістки в середній третині. Травматичний шок ІІ ст.

Б. Так.

В. Ні.

Г. Рентгенографія кісток черепа та негайний огляд нейрохірурга.

Д. При наявності симптомів хірургічної патології.

Задача 10.

А. Проникаюче поранення правої половини грудної клітки, відкритий пневмоторакс. Плевро-пульмональний шок Ш ст.

Б. Травматичний шок, що виникає при пораненнях грудної клітки характеризується симптомами вираженої дихальної та серцевої недостатності, називається плевро-пульмональним шоком.

В. В хірургічний відділ, участь у виведенні хворого з шоку повинен брати реаніматолог, торакальний хірург.

Г. Довенно струменево (при АТ-100 мм. рт. ст.-крапельно): поліглюкін, реополіглюкін, рефортан, 4% р-н соди по 400 мл, 5%-10% глюкозу 400 мл+240 -1000 мг гідрокортизону, наркотичні препарати, вагосимпатична блокада за Вишневським, діцинон, фібриноген 1-2 г, переливання одногрупної крові (400 мл), Er-маси, плазми, кисень інтраназально.

Д. При відсутності ефекту від консервативної терапії на протязі 1-2 годин і триваючій внутрішньоплевральній кровотечі, ставити показання до операції за участю торакального хірурга. Операція – резекція сегменту, долі пошкодженої легені, перев’язка кровоточивих міжреберних артерій.

Задача 11.

А. Політравма. Закриті переломи с/3 кісток обох гомілок та правої плечової кістки із зміщенням відламків. Травматичний шок ІІ ст.

Б. 1000–1500 мл.

В. 1.

Г. Введення знеболюючих середників, транспортна іммобілізація стандартними шинами, інфузійна терапія.

Д. Лабораторні обстеження, ЕКГ, рентгенографія обох гомілок та правої плечової кістки в 2-х проекціях, рентгенографія ОГК.

Задача 12.

А. Політравма. Закриті переломи кісток тазу та кісток правої гомілки. Травматичний шок ІІІ ст.

Б. 1800–2600 мл.

В. Введення знеболюючих середників, положення хворого за Волковичем, іммобілізація правої нижньої кінцівки шиною Крамера, інфузійна терапія.

Г. Лабораторні обстеження, ЕКГ, рентгенографія тазу та правої гомілки, рентгенографія ОГК, катетеризація сечового міхура.

Д. Остеосинтез кісток тазу та гомілки в АЗФ. Стабілізація відламків довгих кісток та кісток тазу в АЗФ є найменш інвазивним хірургічним втручанням; є протишоковим заходом та полегшує проведення інших лікувально-діагносичних заходів та догляд за хворим.

Задача 13.

А. Політравма. Закрита черепно-мозкова травма: стиснення головного мозку, епідуральна гематома? Закриті переломи кісток обох гомілок. Травматичний шок ІІ ст.

Б. 1.

В. Введення ненаркотичних анальгетиків, іммобілізація нижніх кінцівок шинами Крамера.

Г. Лабораторні обстеження, ЕКГ, рентгенографія кісток черепа та обох гомілок в 2-х проекціях, КТ чи МРТ головного мозку, рентгенографія ОГК.

Д. Трепанація черепа та видалення гематоми. Остеосинтез кісток обох гомілок в АЗФ.

Задача 14.

А. Політравма. Закрита черепно-мозкова травма: перелом основи черепа, забій головного мозку? Відкритий перелом лівої плечової кістки. Травматичний шок ІІ ст.

Б. Зупинка зовнішньої кровотечі, асептична пов’язка на рану плеча, введення ненаркотичних анальгетиків, іммобілізація лівої верхньої кінцівки шиною Крамера, помірна інфузійна терапія.

В. Тиснуча пов’язка, при її неефективності – джгут у верхній третині плеча.

Г. Із фіксацією двох суміжних суглобів.

Д. Лабораторні обстеження, ЕКГ, рентгенографія кісток черепа та лівої плечової кістки в 2-х проекціях, КТ чи МРТ головного мозку, рентгенографія ОГК.

Задача 15.

А. Політравма. Закриті переломи обох стегнових кісток. Клінічна смерть.

Б. Так.

В. Перевірити прохідність дихальних шляхів та негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Г. Прекардіальний удар, штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця, при відновленні серцево-легеневої діяльності – масивна інфузійна терапія, введення знеболюючих середників, іммобілізація нижніх кінцівок.

Д. Шинами Томаса чи Дітеріхса.

Задача 16.

А. Політравма. Закритий перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням відламків. Тупа травма живота: пошкодження паренхіматозного органа? Внутрішньочеревна кровотеча. Травматичний шок ІІІ ст.

Б. Ні.

В. Рентгенографію таза з кульшовими суглобами. УЗД ОЧП. При потребі - лапароцентез та встановлення пошукового катетера.

Г. Інфузійно-трансфузійна терапія, лапаротомія та ушивання пошкодженого паренхіматозного органа. Іммобілізація правої нижньої кінцівки в деротаційному чобітку, або монтування системи скелетного витягу. При стабілізації загального стану хворого – МОС шийки стегнової кістки.

Д. Лапаротомію та ушивання пошкодженого паренхіматозного органа.

Задача 17.

А. Політравма. Закриті переломи кісток таза та кісток обох гомілок. Травматичний шок ІІІ ст.

Б. Так.

В. Катетеризація підключичної вени, сечового міхура, лабораторні обстеження, ЕКГ, рентгенографія кісток таза, обох гомілок в 2-х проекціях, рентгенографія ОГК.

Г. 2,2- 3,2л.

Д. Після стабілізації життєво важливих функцій необхідно провести стабілізацію переломів в АЗФ.

Задача 18.

А. Політравма. Закрита черепно-мозкова травма, здавлення головного мозку. Закриті переломи обох плечових кісток та кісток лівої гомілки. Травматичний шок ІІІ ст.

Б. Так. Оцінка за шкалою Глазго проводиться тільки після стабілізації дихання та гемодинаміки.

В. Як важку ЧМТ.

Г. Так.

Д. 0,75-1,5л.

Задача 19.

А. Політравма. Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку? Відкритий перелом правої стегнової кістки. Травматичний шок ІІ ст.

Б. Ні. При ЧМТ не можна вводити наркотичні анальгетики, наявність відкритого перелому є протипоказанням до іммобілізації шиною Дітеріхса.

В. Реаніматолог, нейрохірург, травматолог, терапевт.

Г. Рентгенографія кісток черепа в 2-х проекціях, огляд нейрохірурга та проведення КТ головного мозку.

Д. Після стабілізації життєво важливих функцій необхідно провести ПХО рани та стабілізацію перелому в АЗФ.

Задача 20.

А. Політравма: відкриті переломи кісток обох гомілок, правої стегнової кістки. Травматичний шок ІІІ ст.

Б. 2.

В. Лабораторні обстеження, ЕКГ, рентгенографія кісток обох гомілок та правого стегна в 2-х проекціях, рентгенографія ОГК, кісток тазу та черепа.

Г. В реанімаційне відділення. Реаніматолог, травматолог, терапевт.

Д. Після стабілізації життєво важливих функцій необхідно провести ПХОР та стабілізацію переломів в АЗФ.

 

Відповіді до ситуаційних задач для теми №3:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...