Главная Обратная связь

Дисциплины:


УШКОДЖЕННЯ КІСТОК ТА СУГЛОБІВ НАДПЛІЧЧЯ ТА ПЛЕЧА. УШКОДЖЕННЯ КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА КИСТІ 

Задача 1.

А. Внутрішньосуглобові (головки та анатомічної шийки), позасуглобові (горбиків та хірургічної шийки плеча).

Б. Частіше – непрямий механізм травми при падінні на відведену руку, лікоть або кисть.

В. Коли напрямок травмуючої сили збігається з віссю плечової кістки.

Г. За рахунок гемартрозу.

Д. Від головок п’ястних кісток і за здорове надпліччя.

Задача 2.

А. Залежить чи перелом зі зміщенням, чи без зміщення великого горбика.

Б. Іммобілізація кінцівки гіпсовою шиною в положенні відведення на 3-4 тижні, потім ЛФК, розробка рухів у суглобі.

В. Торакобрахіальну пов’язку – відведення плеча до кута 90°, зовнішня ротація, супінація до кута 40° та згинання допереду на 30-40°, згинання в лікті до 90°.

Г. Перелом великого горбика зі зміщенням.

Д. Відкрита репозиція та фіксація відламка гвинтом.

Задача 3.

А. Аддукційний, абдукційний, вколочений.

Б. При абдукційному переломі центральний уламок приведений та ротований досередини. При аддукційному – центральний уламок відведений та ротований дозовні.

В. Так.

Г. Гіпсова шина від п’ястково-фалангового суглоба до краю протилежної лопатки з вкладанням на клиноподібну подушку.

Д. 5-6 тижнів.

Задача 4.

А. Закритий перелом діафізу плечової кістки у середній третині.

Б. Іммобілізація кінцівки шиною Крамера від п’ястково-фалангових суглобів за протилежне надпліччя у зігнутому під кутом 90є в ліктьовому суглобі передпліччям.

В. Рентгенографію діафізу плеча виконують в двох проекціях із захопленням суміжного суглоба.

Г. Гіпсова іммобілізація торако-брахіальною пов’язкою або гіпсовою шиною від променево-зап’ясткового суглоба до краю протилежної лопатки.

Д. Оперативне лікування, при наявності протипоказань до операції скелетне витяжіння або закрита репозиція і накладання гіпсової пов’язки.

Задача 5.

А. Закритий перелом плечової кістки в нижній третині діафізу, надвиростковий перелом.

Б. Іммобілізація кінцівки шиною Крамера від п’ястково-фалангових суглобів за протилежне надпліччя у зігнутому під кутом 90є в ліктьовому суглобі передпліччям.

В. Так.

Г. Ні.

Д. Так.

Задача 6.

А. Перелом ліктьового відростка без зміщення, перелом ліктьового відростка зі зміщенням, відривний перелом верхівки ліктьового відростка, уламковий перелом ліктьового відростка, краєвий перелом.

Б. Рентгенографію ліктьового суглоба в двох проекціях.

В. Скороченням сухожилка триголового м’яза плеча.

Г. Наявність протипоказів до операції. Відсутність чи незначне зміщення відламків, що зникає при розігнутому положенні ліктьового суглоба.

Д. Фрагмент видаляють, а розірваний сухожилок ушивають.Задача 7.

А. Перелом головки променевої кістки із зміщенням та без зміщення, зовнішній та внутрішній краєві переломи головки променевої кістки зі зміщенням та без зміщення відламку, відламковий перелом головки променевої кістки зі зміщенням відламків.

Б. Перелом латерального виростка плеча, вивих чи перелом ліктьової кістки.

В. Знеболення, гіпсова шина при зігнутому ліктьовому суглобі до кута 20° на 2-3 тижні.

Г. У дорослих проводять резекцію головки.

Д. У дітей співставлення уламків, головку не видаляють.

Задача 8.

А. Закритий відривний перелом внутрішнього надвиростка плечової кістки, пошкодження внутрішньої коллатеральної зв’язки.

Б. Рентгенографію ліктьового суглоба в двох проекціях.

В. Гіпсова задня глибока шина від верхньої третини плеча до променево-зап’ясткового суглоба, кут згинання ліктьового суглоба 10є-20є.

Г. Остеосинтез надвиростка шурупом.

Д. Псевдоартроз внутрішнього надвиростка, латеральна (зовнішня) нестабільність ліктьового суглоба.

Задача 9.

А. Перелом ліктьового відростка лівої ліктьової кістки.

Б. Рентгенографія лівого ліктьового суглоба в двох проекціях.

В. Оперативне лікування, тому що співставити уламок ліктьового відростка з діастазом 1см, без операції практично не можливо.

Г. Остеосинтез гвинтом або по Веберу (двома паралельно проведеними шпицями та 8-подібно дротяним серкляжем).

Д. Рухи в суглобі з другого дня після операції.

Задача 10.

А. У хворої закритий згинальний надвиростковий або черезвиростковий перелом правої плечової кістки.

Б. Трикутник Гютера утворений двома надвиростками плеча і верхівкою ліктьового відростка.

В. Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проекціях.

Г. Показано оперативне лікування, остеосинтез пластиною. В післяопераційному періоді – гіпсова шина в положенні згинання передпліччя під кутом 90є та середнє положення між пронацією та супінацією в ліктьовому суглобі на 7-10 днів.

Д. Подразненням (защемленням) ліктьового нерву.

Задача 11.

А. Непряма травма – падіння на витягнуту руку, пряма травма – удар по передпліччю.

Б. По довжині, по ширині, під кутом, ротаційне зміщення.

В. Іммобілізація циркулярною гіпсовою пов’язкою від середньої третини плеча до п’ястково-фалангових суглобів із згинанням передпліччя в ліктьовому суглобі до кута 90є та середнє положення між пронацією та супінацією.

Г. 10-12 тижнів.

Д. Як погружний (накістковий та інтрамедулярний), так і позавогнищевий.

Задача 12.

А. Пронаційний підвивих головки променевої кістки, який не завжди діагностується рентгенологічно.

Б. Закрита репозиція здійснюється шляхом осьової тракції передпліччя, супінації, натискування на головку променевої кістки та згинання до гострого кута в ліктьовому суглобі. Можливе вправлення без анестезії.

В. Накладається бинтова пов’язка Жюде на 7 днів.

Г. При відсутності іммобілізації після вправлення не виключена можливість розвитку звичного пронаційного підвивиху головки променевої кістки.

Д. Обмеження осьового навантаження на передпліччя.

Задача 13.

А. Перелом Колеса правої променевої кістки.

Б. Системний постменопаузальний остеопороз у 62-х річної жінки.

В. Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба в 2-х проекціях.

Г. Зміщення дистального фрагменту променевої кістки до тилу викликане характером дії травмівної сили, падіння на розігнуту кисть.

Д. Одномоментна закрита репозиція. Іммобілізація тильною гіпсовою щиною від верхньої третини передпліччя до головок п’ясткових кісток на 2-3 тижні. Потім заміна гіпсової шини, кисть виводиться в середньо-фізіологічне положення. Іммобілізація 2 тижні.

Задача 14.

А. Розгинальний переломовивих Монтеджа правого передпліччя.

Б. Рентгенографія правого ліктьового суглоба та середньої третини передпліччя в двох проекціях.

В. Гіпсова пов’язка від верхньої третини плеча до головок п’ясткових кісток в положенні зовнішньої ротації передпліччя та згинання до кута 90є-100є в ліктьовому суглобі.

Г. Розривом кільцевидної зв’язки та інтерпозицією м’яких тканин.

Д. Хірургічне лікування.

Задача 15.

А. Циркулярну гіпсову пов’язку, від п’ястково-фалангових суглобів до середньої третини плеча.

Б. Положення супінації передпліччя з кутом згинання в ліктьовому суглобі до кута 90є.

В. Наявність перелому. Неможливість співставлення уламків методом закритої репозиції при наявності протипоказів до операції.

Г. Ротаційне зміщення, зміщення по ширині.

Д. 6-8 тижнів.

Задача 16.

А. Переломо-вивих Беннета 1-ої п’ясткової кістки правої кисті.

Б. Необхідна рентгенографія основи 1-ї п’ясткової кістки в 2-х проекціях.

В. Виконаємо під місцевим знеболенням закриту репозицію, циркулярна гіпсова пов’язка на передпліччя та І палець у відведеному положенні. Іммобілізації 5-6 тижнів.

Г. Вторинне зміщення (рецидив підвивиху).

Д. Для попередження підвивиху доцільно після вправлення провести трансартикулярно спицю, накласти гіпсову пов’язку.

Задача 17.

А. Перелом лопатки.

Б. Спроба вправлення перелому.

В. Об’єктивне обстеження, рентгенографія лопатки в двох проекціях, визначення тактики лікування..

Г. Торакобрахіальна пов’язка.

Д. Відведення плеча до 90о, дозаду від фронтальної площини на 10о, згинання в ліктьовому суглобі до 90о.

Задача 18.

А. Є необхідним, щоб не пропустити інші пошкодження.

Б. Рентгенографію ключиці.

В. Наявність значного зміщення, загроза перфорації шкіри кістковим уламком.

Г. Наявність зміщення уламків.

Д. 4-5 тижнів.

Задача 19.

А. Вивих акроміального кінця лівої ключиці.

Б. Симптом пружного опору – “клавіші”.

В. Рентгенографія ключично-акроміального з’єднання в прямій проекції.

Г. Хірургічне лікування.

Д. Повний розрив ключично-акроміального з’єднання, рецидив вивиху чи неефективність консервативного лікування.

Задача 20.

А. Відкритий перелом правої ключиці. Забійна рана ділянки правої ключиці.

Б. Іммобілізація шиною Крамера, косинкова пов’язка, пов’язка Дезо.

В. Симптом патологічної рухомості, крепітація, деформація, болючість при осьовому навантаженні.

Г. Іммобілізація шинами Чижина, Кузьмінського, пов’язка Шарашенідзе, кільця Дельбе.

Д. ПХО рани, остеосинтез позавогнищевим стержневим апаратом зовнішньої фіксації.

 

Відповіді до ситуаційних задач для теми №5:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...