Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТА І СУГЛОБІВЗадача 1.

А. З метою попередження ускладнення слід було після вправлення вивиху встановити скелетний витяг на 8-10 тижнів, після чого ходити з милицями ще протягом 6-8 тижнів.

Б. Деяке нерівномірне звуження суглобової щілини, крайові остеофіти на головці стегнової кістки, навколо вогнища некрозу поширена зона остеолізу та перифокального склерозу.

В. Операції: позасуглобова міжвертлюгова коригувальна (варизуюча) остеотомія стегнової кістки, кісткова аутопластика зони ураження трансплантатом на м’язовій ніжці, тунелізація з введенням спонгіозних аутотрансплантатів.

Г. Під загальним знеболенням.

Д. 4 місяці.

Задача 2.

А. Правобічний протрузійний коксартроз ІІІ ст. з вираженою контрактурою та функціональним вкороченням на 3 см.

Б. При даних змінах консервативне лікування безуспішне, показане тотальне ендопротезування суглоба або відкрита коригувальна остеотомія. Артродезування суглоба у 45 річної жінки не бажано проводити.

В. Ендопротезування кульшового суглоба тотальними ендопротезами типу Hofmedica, Biomet, Zimmer, тощо або відкрита коригувальна міжвертлюгова остеотомія з аутопластикою дна ацетабулярної западини аутотрансплантатом з крила здухвинної кістки.

Г. Ортопедичним взуттям.

Д. Понад 5 см.

 

Задача 3.

А. Кистовидна перебудова ГСК зліва, ІІІ фаза, згинально-ротаційно-привідна контрактура в кульшовому суглобі з функціональним вкороченням на 2,5 см, загострення больового синдрому.

Б. Хворому слід розвантажити суглоб (скелетний або манжетовий витяг 3-5 кг), протизапальні нестероїдні препарати, знеболюючі препарати, сірдалуд, внутрішньосуглобові введення інгібіторів протеолітичних ферментів, хондропротекторів, фізіотерапевтичні процедури, масаж.

В. В перспективі оперативне лікування – тунелізація кист в ГСК з введенням кісткових аутотрансплантатів під постійним рентгенконтролем, тривале розвантаження суглоба (милиці 6-8 міс.).

Г. Потрібно підготувати документи на групу інвалідності та орієнтувати пацієнта на зміну професії в майбутньому (через декілька років).

Д. Ортопедичним взуттям.

Задача 4.

А. Правобічний гонартроз ІІІ стадії з варусним викривленням осі кінцівки, згинально-розгинальна контрактура.

Б. Враховуючи вік хворої та варусну деформацію зі згинальною контрактурою, консервативне лікування безперспективне. Показано оперативне лікування.

В. Показана операція – надгорбикова позасуглобова деваризуюча, екстензійна остеотомія великої гомілкової кістки з фіксацією Т- або Г-подібною пластинкою. Необхідно провести гіперкорекцію варусної деформації на 4-6є, екстензії на 6-7є.

Г. Хворий потребує групи інвалідності та зміни професії в майбутньому (через декілька років).Д. Ортопедичним взуттям.

Задача 5.

А. Правобічний гонартроз ІІ стадії, виражений пателло-феморальний артроз.

Б. Враховуючи вік хворого, професію та клініко-рентгенологічні дані, консервативне лікування безперспективне. Показано оперативне лікування.

В. Показана операція. – транспозиція горбистості великої гомілкової кістки по Elmslie-Trillat з фіксацією гвинтом.

Г. Хворий непрацездатний 3-4 міс., потім може виконувати роботу, не пов’язану з навантаженням на нижні кінцівки. Бажано змінити професію. Санаторно-курортне лікування.

Д. Так, показаний лікувальний масаж нижніх кінцівок.

Задача 6.

А. У хворого не коксартроз, а ішемічний остеонекроз ГСК, V фаза, ускладнений явищами коксартрозу. (Взагалі ІV стадія артрозу виділяється лише незначною кількістю авторів). Діагноз: ішемічний остеонекроз ГСК V фаза, ускладнений явищами коксартрозу з функціональним вкороченням кінцівки на 4,5 см та згинально-привідною контрактурою.

Б. Хворому показане тотальне ендопротезування кульшового суглоба або коригувальна вальгізуючо – екстензійно – деторсійно - латеролізуюча міжвертлюгова остеотомія стегнової кістки.

В. Ендопротезування кульшового суглоба тотальним едопротезом типу Hofmedica, Biomet, Zimmer, тощо, в разі остеотомії клин необхідно брати з основою 1-1,5 см, оберненою латерально та назад, латералізація стегна до 1 см, ОС Г-подібною (130є) пластинкою.

Г. Ортопедичним взуттям.

Д. З третього дня.

Задача 7.

А. Раннє навантаження епіфіза стегнової кістки з субкомпенсованими ішемічними розладами.

Б. Післятравматичний асептичний остеонекроз головки стегнової кістки ІІІ ст.

В. Нестероїдні протизапальні препарати, судинні засоби, дезагреганти, дисциплінарне витяжіння, теплові процедури, іонофорез діклофенаком, гепаріновою, гідрокортизоновою мазями (одночасно), магнітотерапія, масаж.

Г. З метою виведення ураженої ділянки епіфіза стегнової кістки з під навантаження – коригувальна вальгізуючо-екстензійно-деторсійно-латеролізуюча міжвертлюгова остеотомія стегнової кістки та в наступному, при прогресуванні захворювання – ендопротезування кульшового суглоба тотальними едопротезами.

Д. Прогресування дегенеративно-дистрофічного захворювання правого кульшового суглоба.

Задача 8.

А. Оперативна тактика “артродезування кульшового суглоба” – один із варіантів лікування коксартроза ІІІ ст. з стійким больовим синдромом.

Б. Краще провести артродез відкрито з фіксацією Г-подібною (140є-150є) пластинкою, або в стрижневому АЗФ.

В. В ситуації, яка склалася, доцільно провести 5-7 каналів діаметром 3-4 мм з підвертлюгової зони через “суглобову” щілину під R-tg-ЕОП контролем, ввести кісткові компактні ауто- трансплантати. Фіксацію в АЗФ продовжити на 3-4 міс.

Г. Доцільно, з метою як сповільнення процесів прогресування коксартрозу, так і в плані підготовки до проведення оперативного втручання в наступному, провести курс консервативного лікування: нестероїдні протизапальні препарати, судинні середники, сірдалуд, внутрішньосуглобові введення хондропротекторів, масаж, теплові процедури, фонофорез гідрокортизонової мазі, пелоїдотерапія, бальнеотерапія.

Д. Коксартроз ІІІ ст. з стійким больовим синдромом. Стан після артродезування кульшового суглоба. Анкілоз кульшового суглоба в стадії сповільненої консолідації з положенням нижньої кінцівки в функціонально вигідному положенні в кульшовому суглобі.

Задача 9.

А. Правобічний диспластичний коксартроз ІІІ ст.

Б. Хворій слід запропонувати оперативне лікування, але враховуючи, що вона вперше звернулася до ортопеда, доцільно буде провести курс консервативного лікування: нестероїдні протизапальні препарати, судинні препарати, сірдалуд, внутрісуглобові введення хондропротекторів, масаж, теплові процедури, фонофорез “потрійною” маззю, пелоїдотерапія, бальнеотерапія.

В. Хворій показане оперативне лікування (коригуюча позасуглобова міжвертлюгова остеотомія, тунелізація ШСК та ГСК, операція типу Фосса або її елементи, резекція затульного нерву або ж тотальне ендопротезування кульшового суглоба).

Г. Так.

Д. Причиною виникнення даного захворювання у хворої може бути перенесений в минулому та, можливо, недіагностований різного ступеня асептичний некроз головки стегнової кістки як наслідок вродженої дисплазії кульшового суглоба та остеохондроопатії Легг-Кальве-Пертеса, недотримання режиму допустимих фізичних навантажень на кульшовий суглоб.

Задача 10.

А. У хворого коксартроз ІІІ ст. з функціональним вкороченням кінцівки та згинально-привідною контрактурою.

Б. Запропонована методика не дасть успіху, тому що в кокситній пов’язці анкілоз кістковий не виникне, залишиться больовий симптом, а також не буде ліквідована вада установки стегна.

В. Прогресування больового синдрому в кульшовому суглобі, що призведе до ще більш різкого обмеження рухів, розвитку контрактур, в більш тяжких випадках – анкілозу в кульшовому суглобі, та формування значного уявного вкорочення кінцівки.

Г. Слід запропонувати тотальне ендопротезування кульшового суглоба. Однак, враховуючи вік хворого і те, що він є сільським жителем і змушений буде працювати фізично та піддавати значним, а інколи неадекватним навантаженням на кульшовий суглоб, при згоді пацієнта можна запропонувати йому артродезування кульшового суглоба.

Д. Ендопротезування кульшового суглоба тотальними ендопротезами типу Hofmedica, Biomed, Zimmer тощо, або відкрите артродезування в середньо фізіологічному положенні стегна з фіксацією Г-подібною або “лапчастою” пластинами.

Задача 11.

А. На грунті вродженого спондилолізу в 65% випадків. Початком захворювання може бути травма.

Б. Класифікація спондилолістезу Мейєрдінга: І стадія – зміщення хребця на 1/4 поверхні тіла, ІІ – зміщення хребця на 1/2 поверхні тіла, ІІІ – зміщення хребця на 3/4 поверхні тіла, IV – зміщення хребця на всю поверхню тіла.

В. Функціональна рентгенографія поперекового відділу хребта в положенні нахилу наперед і розгинання назад, при необхідності в трьох проекціях.

Г. Згідно класифікації Уілтса виділяють 5 типів спондилолістезу:

I тип – диспластичний спондилолістез;

II тип – спондилолізний спондилолістез;

III тип – дегенеративний спондилолістез;

IV тип – травматичний спондилолістез;

V тип – патологічний спондилолістез /захворювання, пухлини/.

Д. Консервативний.

Задача 12.

А. Остеохондроз поперекового відділу хребта. Пролапс диску на рівні L4-L5, ускладнений компресійним радикулярним синдромом справа.

Б. Осна А.І. виділяє 4 стадії остеохондрозу: І стадія дискалгії, II – протрузії диску, ІІІ – пролапс диску, ІУ – спондилоартроз.

В. Наявність позитивних симптомів: Ласега, Васермана, Нері, Дежеріна, Мацкевича.

Г. Не показана.

Д. Оперативний.

 

 

Задача 13.

А. Остеохондроз поперекового відділу хребта. Пролапс диску L5-S1 з компресійним корінцевим синдромом зліва.

Б. Люмбаго, люмбалгія, люмбоішіалгія.

В. Необхідно виконати КТ або контрастну КТ на рівнях L4-L5, L5-S1.

Г. Блокади: корінцеві, артикулярні, епідуральні з нестероїдними гормональними препаратами; судинна терапія; вітамінотерапія; фізіотерапія, масаж, ЛФК; протизапальна терапія.

Д. Показана в разі відсутності ефекту від консервативного методу лікування.

Задача 14.

А. Пошкоджена артерія Депрож-Готтерона, яка бере початок з а. iliolumbalis.

Б. Відомі три артеріальні басейни кровопостачання хребта: верхній або шийний; середній або грудний; нижній або поперековий.

В. Верхній або шийний.

Г. Середній або грудний.

Д. Нижній або поперековий.

Задача 15.

А. Остеохондроз поперекового відділу хребта. Пролапс диску L4-L5 з компресійним радикулярним синдромом справа.

Б. КТ поперекового відділу хребта, або мієлографія. При необхідності – контрастна КТ.

В. Госпіталізація у спеціалізоване відділення ОКЛ. Провести курс консервативного лікування.

Г. Не показаний.

Д. При неефективності консервативного лікування – оперативне лікування.

Задача 16.

А. Остеохондроз поперекового відділу хребта. Пролапс диску з компресійним радикулярним синдромом зліва.

Б. Люмбаго, люмбалгія, люмбоішіалгія.

В. В основі механізму виникнення люмбаго лежить защемлення пульпозного ядра в тріщині фіброзного кільця.

Г. Механізм виникнення люмбалгії зумовлений протрузією пульпозного ядра, компресією нервового корінця з подразненням сину-вертебрального нерва.

Д. Люмбоішіалгія виникає внаслідок стиснення корінця спинномозкового нерва, іритації больових подразнень і вегетативних судинних розладів.

Задача 17.

А. Спондильоз грудного і поперекового відділів хребта.

Б. Спондильоз виникає в процесі природного старіння організму і починається з фіброзного кільця, колагенові волокна якого відокремлюються від тіл хребців, що призводить до зменшення пружності диску, перевантаження передньої повздовжньої зв’язки та її звапнення. В пульпозному ядрі чітких дегенеративних змін немає.

В. Остеохондроз, спондилоартроз, анкілозуючий спондилоартрит, спондиліт.

Г. Не показаний.

Д. Не показане.

Задача 18.

А. Остеохондроз поперекового відділу хребта. Пролапс диску на рівні L4-L5 з компресійним синдромом справа.

Б. Розвиток остеохондрозу хребта починається з пульпозного ядра. В основі захворювання лежать біохімічні розлади “гіалуронідаза-гіалуронова кислота”, аутоімунний запальний процес на фоні перевантаження диску.

В. Хірургічне: видалення пульпозного ядра.

Г. Мануальна терапія показана в І-ІІ стадії остеохондрозу.

Д. Не доцільно.

Задача 19.

А. Лікар проводив мануальну терапію без детального обстеження хворого і практично, без діагнозу.

Б. Мануальна терапія показана в І-ІІ стадії остеохондрозу. В даному випадку застосовано лікування в III стадії, що протипоказано.

В. Мануальну терапію можна застосовувати як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Перед сеансом необхідна релаксація м’язів спини шляхом масажу або ванних процедур.

Г. Оперативний.

Д. 3неболюючі, судинну терапію, корінцеву або епідуральну блокаду, ліжковий режим.

Задача 20.

А. Остеохондроз поперекового відділу хребта. Люмбоішіалгія.

Б. Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях.

В. 3неболюючі, судинну терапію, корінцеву або епідуральну блокаду, ліжковий режим.

Г. Необхідно виконати КТ або контрастну КТ поперекового відділу хребта.

Д. В разі відсутності ефекту від консервативного методу лікування показаний оперативний метод лікування.

 

Відповіді до ситуаційних задач для теми № 8:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...