Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВРОДЖЕНІ ДЕФОРМАЦІЇ ХРЕБТА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ. СКОЛІОЗЗадача 1.

А. Сутула спина.

Б. Є наступні види постав: фізіологічна постава, кругла і сутула спина, плоска спина, лордотична постава, сколіотична постава, кіфотична постава.

В. Носити ранець, змінювати ряди та місце сидіння в класі, адекватне освітлення, укріплення м’язів спини (фізкультура, плавання, масаж).

Г. Сприятливий.

Д. Не показане.

Задача 2.

А. Вроджена конкресценція шийних хребців.

Б. Синостоз може бути повним і частковим. При частковому блокуються або тільки тіла хребців, або тільки дужки. При повному – блокуються всі анатомічні кісткові структури хребців.

В. Типовий приклад повного синостозу шийних хребців - синдром Кліппеля-Фейля.

Г. Шия коротка, голова різко нахилена вперед, іноді в бік, підборіддя торкається грудини, асиметрія черепа, обличчя, рухи відсутні.

Д. Консервативне: масаж, розробка рухів, симптоматичне лікування, мета – збільшити обсяг рухів. Після 5 років можливе оперативне лікування: роз’єднання синостозу, міопластика, видалення шийних ребер.

Задача 3.

А. Вроджений патологічний кіфоз.

Б. В основі захворювання лежить аномалія розвитку хребців.

В. Гіперлордоз виникає як вторинна компенсаторна деформація при цій патології.

Г. Виявляється в п’ять років у вигляді кіфотичної деформації хребта, яка з віком прогресує. Появляються болі в спині при сидінні, фізичному навантаженні, неврологічні симптоми.

Д. В молодшому віці перевагу надають консервативному лікуванню. У старших дітей і у дорослих – оперативне: сегментарна вертебротомія з спонділодезом кістковими трансплантатами.

Задача 4.

А. Лікар визначав тип постави, величину кіфозу та лордозу, трикутник талії, положення лопаток та надпліччя, вісь хребта за остистими відростками, реберний горб.

Б. Чаклін В.Д. (1958) запропонував 4 ступені сколіозу:

І ступінь – дуга викривлення 5-10°,

П ступінь – дуга викривлення 11-30°,

Ш ступінь – дуга викривлення 31-60°,

ІV ступінь – дуга викривлення 61-90°.

В. Клінічно наявне фронтальне викривлення хребта (рентгенологічно 11-30°), з’являється реберний горб при згинанні допереду. На рентгенограмі визначається торсія хребців. Деформація хребта фіксована.

Г. Лікування комплексне консервативне, якому підлягають хворі з сколіозами І-ІІ ст. Лікування в спеціалізованих санаторіях - масаж, ЛФК, плавання, корсет Шено.

Д. Ні. Операція показана при прогресуванні викривлення хребта більше 45°.

Задача 5.

А. При Ш ступені сколіозу рентгенологічно виявляється значна деформація хребта в фронтальній площині (викривлення 31-60°), торсія хребців, деформація грудної клітки.

Б. Для визначення ступеня сколіотичної деформації хребта вимірюють величину кута дуги викривлення за методом Фергюсона А.Б., та Кобба Я.Р.В. Клінічно виражена деформація з різкою асиметрією, перекосом тазу. Реберний горб не зникає в лежачому положенні, кут первинної дуги викривлення до 60°, деформація грудної клітки.

Г. При Ш ступені сколіозу застосовують оперативне лікування – відкрита корекція основної дуги викривлення за допомогою дистракторів, корегуюча операція з дискектомією на випуклій стороні і енуклеацією пульпозного ядра, клиноподібна резекція тіл хребців на вершині викривлення з наступною фіксацією.

Д. Після оперативного лікування прогноз сприятливий.

Задача 6.

А. Кут основної дуги викривлення становить 61-90°, клиноподібна деформація тіл хребців, значне викривлення хребта з торсією хребців.

Б. Основна дуга викривлення містить:

- базальні хребці, які обмежують основну дугу викривлення,

- апікальний хребець на вершині дуги викривлення,

- перехідні, або скошені хребці, які розташовані в місцях переходу основної дуги в компенсаторну,

- проміжні хребці, які лежать між апікальним і перехідним,

- нейтральні хребці замикають зону сколіотичного викривлення.

В. Для визначення стабільності деформації розраховують індекс стабільності (І ст.) за формулою: І ст. = В/В№, де В – кут деформації в положенні стоячи, В№- кут деформації в лежачому положенні.

Г. Важка деформація тулуба з кіфосколіозом, реберним горбом і деформацією тазу. Рухи різко обмежені, порушення функції органів грудної клітки.

Д. Оперативне лікування: відкрита корекція основної дуги викривлення дистракторами Харінгтона, «Міст», клиноподібна вертебротомія на вершині викривлення, дискотомія з енуклеацією пульпозного ядра.

Задача 7.

А. Вкорочення кінцівки, асиметрія складок, зовнішня ротація кінцівки, обмежене розведення кінцівки та симптом Маркса-Ортолані.

Б. Дівчатка;

В. 1. Вроджена дисплазія кульшового суглоба; 2. Підвивих стегна; 3. Вивих стегна;

Г. Суглобова западина.

Д. Так.

Задача 8.

А. Схемою Хільгенрейнера, Путті;

Б. Зміни в шийково-діафізарному куті стегна, що супроводжуються поворотом головки та шийки стегна допереду;

В. Ті ж зміни, що супроводжуються поворотом головки та шийки стегна дозаду;

Г. Зліва.

Д. До 1 см.

Задача 9.

А. Так;

Б. Симптом Маркса-Ортолані;

В. В перші 3 місяці життя дитини;

Г. Симптом Ортолані.

Д. Сімейний лікар та дитячий ортопед.

Задача 10.

А. Не раніше трьохмісячного віку;

Б. Він утворюється між горизонтальною лінією, що з’єднує основи обох “Y”-подібних хрящів та лінією, що йде вздовж країв ацетабулярної западини;

В. Дуга, яка окреслює верхньомедіальну поверхню затульного отвору і переходить в лінію медіальної поверхні шийки стегна;

Г. Схема Хільгенрейнера та Путті.

Д. До 1 см.

Задача 11.

А. Від’ємним;

Б. Пахова, наколінкова, додаткова, або поглиблена стегнова, відхилення складки статевої щілини у дівчаток;

В. До кута 50;

Г. При вивиху.

Д. Ні.

Задача 12.

А. Так;

Б. Двобічне;

В. На двох ногах;

Г. Так.

Д. Рентгенологічне.

Задача 13.

А. Діагноз: двобічна вроджена клишоногість.

Б. Оперативне лікування.

В. Доцільно виконати одномоментно або поетапно операцію за Зацепіним: Z-подібне подовження сухожилків: заднього великогомілкового м’язу, згинача пальців та довгого згинача І пальця, по показаннях Ахіллового сухожилка. Гіпсова шина, а після зняття швів гіпсовий чобіток в положенні гіперкорекції на 2 міс. Потім корегуюча ЛФК, масаж гомілок, стоп. Обов’язкове виготовлення ортопедичних черевичків та користування ними до 6-7 річного віку.

Г. Природжене вкорочення та переродження задньої групи м’язів гомілок, їх сухожилків, зв’язок суглобів.

Д. З 5-7-денного віку немовляти.

Задача 14.

А. Правобічна вроджена м’язова кривошия.

Б. Оперативне

В. Міотомія нижніх ніжок правого кивного м’яза, пересічення заднього листка фасції, фіксація ватно-марлевим валиком в положенні гіперкорекції тривалістю 1 місяць.

Г.Прогноз для функції сприятливий.

Д. Захворювання вроджене.

Задача 15.

А. Хвороба Блаунта – епіфізарна дисплазія проксимального метаепіфізу великогомілкової кістки.

Б. Рахіт, ниркова дистрофія та вроджена деформація кісток гомілки.

В. Аналіз крові на вміст кальцію, фосфору та лужної фосфатази, сонографія щитоподібних залоз, нирок та наднирників.

Г. Консервативно – корригуючі шини, оперативно – стимуляція окістя у зоні дисплазії метаепіфізу.

Д. Оперативно – остеотомія, корекція деформації за допомогою компресійно-дистракційного апарату.

Задача 16.

А. Перенесені в дитинстві захворювання або травми.

Б. Кутоміром.

В. Cubitus valgus.

Г. Через головки плечової, променевої і ліктьової кісток.

Д. При однаковій величині деформації справа і зліва - не потребує.

Задача 17.

А. Вроджений псевдоартроз обох кісток правої гомілки.

Б. Це захворювання вроджене.

В. Симптом «піскового годинника» свідчить про патологічне стоншення кортикального шару кістки та наявність фіброзного рубця між її краями.

Г. Кутова антекурваційна деформація осі гомілки виникає внаслідок збільшення сили двохголового м’язу в процесі росту дитини.

Д. Ефективне тільки оперативне лікування шляхом резекції країв псевдоартрозу, кісткової пластики та фіксації обох кісток гомілки в апараті Г.А.Илизарова до зрощення псевдоартрозу. Лікування можна починати з віку дитини 4 роки.

Задача 18.

А. Розгинальна контрактура в ліктьовому суглобі.

Б. Перенесеним захворюванням або травмою.

В. Згинання/розгинання-45°/0°/0°.

Г. При анкілозі рухи в суглобі відсутні.

Д. Так, потребує ортопедичної корекції.

Задача 19.

А. Рекурвація.

Б. Перенесеним захворюванням або травмою.

В. Анатомічне або справжнє вкорочення гомілки на 3 см.

Г. За Марксом-Дебрунером.

Д. Так, потребує ортопедичної корекції.

Задача 20.

А. Уявне вкорочення.

Б. Розгинальна контрактура в кульшовому суглобі.

В. Перенесеним захворюванням або травмою.

Г. Згинання/розгинання - 30°/0°/0°.

Д. Так, потребує ортопедичної корекції.

 

 

Відповіді до ситуаційних задач для теми №9:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...