Главная Обратная связь

Дисциплины:


Утворіть слова за допомогою суфіксів.Вінницький, вірний, рівненський, газета, садити.

Провідміняйте за відмінками в однині та множині словосполучення маленьке лосеня.

Випишіть із речення займенники, визначте їх відмінок.

Я вибрала Долю собі сама. І що зі мною станеться – у мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці (Л.Костенко).

83. Утворіть словосполучення прикметник+іменник, використовуючи подані вирази.

Рушник з льону; сніг, що нагадує зерно; прикраси, куплені для ялинки; гребінець, зроблений з пластмаси; сніг, що має колір срібла.

Від поданих дієслів утворіть складну форму майбутнього часу 1-ї особи множини, запишіть.

Мовчати, дзвеніти, ронити, милуватися, здобути, виговорювати, милувати, друкувати, значити, тихнути.

Перепишіть речення, поставте потрібні розділові знаки.

Коли хвиля забреде у хату стара Столяриха пливе у село до рідні і тоді з верби лелека стоячи на одній нозі одним оком проводжає стару і сумно їм стає обом. (М.Стельмах).

Виконайте розбір слів за будовою.

Самоцвіти, намистинки, жаль, близько.

Утворіть слова суфіксально-префіксальним способом.

Піч, грива, рубіж, гора, тінь.

Доберіть прикметники до поданих іменників.

Папороть, рандеву, какаду, бюро, Баку.

Випишіть із речення займенники, визначте їх відмінок.

Як не любить ту мову нашу? Вона мені найкраща в світі… Вона миліша над усе (П.Вакуленко).

Запишіть особові форми дієслова посковзнутись в однині та множині.

Запишіть речення, визначте частини мови.

Уже зоря золоторога, де полинами зацвіло, кладе на огненні пороги своє сивіюче крило (Є.Гуцало).

Запишіть речення, поставте розділові знаки.

І кажуть що бідна лебідка блукає і озера в полі щоночі шука як арфа зачеплена вітром зітхає. (О.Олесь).

Виконайте розбір слів за будовою.

Випливає, тоненькою, позавтра, дерев’яний.

Утворіть слова безафіксним способом.

Юний, бігти, рости, гомоніти, написати.

Провідміняйте за відмінками в однині та множині словосполучення безкрая долина.

Випишіть із речення займенники, визначте їх відмінок.

Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою (Л.Костенко).

Доберіть до слів час, низ, лоб, дорогий, зима спільнокореневі прислівники.

Від поданих дієслів утворіть складену форму майбутнього часу 1-ї особи множини, запишіть.

Колихати, берегти, брати, саджати, тамувати, пригощати, співати, заздрити,наносити, світити.

Запишіть речення, поставте розділові знаки.

Ще ні світ ні зоря а дід уже встав тихо вийшов з хати щоб не розбудити старенької і подався до повітки. (І Цюпа).Виконайте розбір слів за будовою.

Пелюстинки, листяному, безгоміння, прозорий.

Поставте іменники в орудному відмінку однини.

Піч, жовч, січ, бандероль, тюль, любов, нехворощ, пам’ять, дріб, розкіш.

Утворіть присвійні прикметники чоловічого роду від поданих власних іменників.

Василь, Валерій, Валентин, Сава, Інокентій, Параска, Євдокія, Солоха, Софія, Настя.

Випишіть із речення займенники, визначте їх відмінок.

Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою? (П.Тичина).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...