Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Освітленість Е – це відношення світлового потоку, який падає на елемент поверхні, до площі цього елемента:Освітленість Е – це відношення світлового потоку, який падає на елемент поверхні, до площі цього елемента:

,

де світловий потік;

а площа поверхні, на яку падає світловий потік.

За одиницю освітленості прийнято люкс (лк).

Природне освітлення – це освітлення приміщень світлом неба (прямим або відбитим), яке проникає через світлові прорізи в зовнішніх огороджуючих конструкціях. Для природного освітлення характерна висока дифузність (розсіяність) світла, яке позитивно впливає на зорову роботу.

Природне освітлення поділяють на бокове, верхнє і комбіноване.

Бокове – здійснюється через світлові прорізи в зовнішніх стінах.

Верхнє – через ліхтарі, світлові прорізи в покритті, а також через прорізи в стінах в місцях перепаду висот будівлі.

Комбіноване – це поєднання верхнього і бокового освітлень від широти місцевості, пори року і часу дня, а також погоди, основною величиною для розрахунку і нормування природного освітлення всередині приміщень прийнято коефіцієнт природної освітленості е, %.

Коефіцієнт природної освітленості е, % – це відношення природної освітленості, яка створюється в деякій точці заданої площини всередині приміщення світлом неба (Евн), до одночасного значення зовнішньої освітленості на такій самій горизонтальній площині (Езов), яка створюється світлом повністю відкритого небосхилу.

.

Штучне освітлення– використовується для роботи в темні та перехідні години доби, а також при недостатньому або відсутньому природному освітленні.

Штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне.

Робоче освітлення – призначене для нормального перебігу виробничого процесу.

Аварійне освітлення – влаштовують для продовження роботи при аварійному відключенні робочого освітлення. Найменша освітленість робочих поверхонь при аварійному режимі повинна складати не менше 2 лк всередині приміщення і не менше 1 лк на відкритих майданчиках. Світильники аварійного освітлення повинні бути під'єднані до мережі, робочого освітлення.

Евакуаційне освітлення – влаштовують для евакуації людей з приміщення при аварійному робочого приміщення.

Робоче освітлення, в свою чергу, поділяється на загальне, місцеве та комбіноване.

Загальне освітлення – це освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення; поділяється на загальне рівномірне освітлення, при якому світловий потік рівномірно розподілений без урахування розміщення обладнання, та загальне локалізоване, при якому світловий потік розподілений з урахуванням розташування робочих місць.

Місцеве освітлення – створюється світильниками, які концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Використання тільки місцевого освітлення в виробничих умовах заборонено, тому що воно створює велику різницю між освітленістю робочих поверхонь і навколишнього простору.Комбіноване освітлення – складається з загального освітлення та місцевого освітлення. Комбіноване освітлення використовують для забезпечення високої освітленості на робочих поверхнях.

Джерела світла є важливими складовими частинами освітлювальних пристроїв промислових підприємств. Правильний вибір типів і потужності ламп визначає експлуатаційну і економічну ефективність освітлювальних пристроїв. Штучне освітлення здійснюється за допомогою газорозрядних ламп та ламп розжарювання.

Лампи розжарювання - джерела світла з випромінювачем у вигляді дроту (нитка, спіраль) з тугоплавкого матеріалу, що розжарюється до температури 2500-3000 К. Вони відносяться до джерел теплового випромінювання і поки що є досить поширеними джерелами світла. Це пояснюється такими їх перевагами: зручність в експлуатації; не вимагають додаткових пристроїв для ввімкнення в мережу; прості у виготовлені.

Газорозрядні лампи - це прилади, в яких вимірювання оптичного діагнозу спектра виникає в результаті електричного розряду в атмосфері інертних газів і парів металів, а також за рахунок явища люмінесценції.

 

Прилади, що застосовуються для вимірювання освітленості

Фотоелектричний люксметр типу Ю-117 призначений для вимірювання освітленості (з безпосереднім відліком за шкалою, лк). Люксметр Ю-117 призначений для вимірювання освітленості, створюваної лампами і природним світлом, джерела якого розташовані довільно відносно світлоприймача люксметра.

Переносний фотоелектричний люксметр Ю-117 загальпромислового призначення, застосовується для контролю освітленості в промисловості, у сільському господарстві, на транспорті й інших галузях народного господарства, а також для досліджень, що проведяться у наукових, конструкторських і проектних організаціях. Вимірювач освітленості Ю-117 рекомендований для перевірки освітленості на робочих місцях, при ліцензуванні деяких видів діяльності.

Принцип дії люксметра ґрунтується на явищі фотоелектричного ефекту. При освітленні фотоелемента в замкнутій ланці, що складається з фотоелемента і вимірювача, виникає електричний струм, який відхиляє стрілку вимірювача. Величина струму I, отже, відхилення стрілки вимірювача пропорційні освітленості робочої поверхні фотоелемента.

Люксметр Ю-117 має дві шкали вимірювання, лк (0-30 і 0-100).

Діапазон вимірів люксметра від 0,1 до 100000 Lx

Похибка приладу має найбільше значення на початку шкали. Тому для підвищення точності вимірювання при малих відхиленнях стрілки необхідно перемкнути прилад на меншу межу вимірювання.

 
 


 

 

1-вимірювач

2- світлофільтр

3- фотоелемент

Люксметр Ю-117

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...