Главная Обратная связь

Дисциплины:


СУД МОЖЕ ОГОЛОСИТИ Ф.О. ПОМЕРЛОЮ2)!!! оголошення ф.о. померлою ґрунтується на припущенні (презумпція) факту її смерті.

 

!!! МЕТОЮ постає забезпечення визначеності цив. відн. та захист пр.. і інтер.., а відтак усунення негативних цивільно-правових наслідків породжених такою ситуацією. Відтак ПІДСТАВОЮ для звернення до суду визнається наявність зв’язку між ф.о., смерть якої припускається та порушенням прав чи ох. законом інтер заявника. Тому заявниками можуть бути особи, які мають матеріально-правову заінтересованість у справі + обов’язково дотримання умови про строк.

 

При визначенні поняття «місце проживання» законодавець передбачає обов’язкову відповідність основним вимогам: ж. буд., кв, інще приміщ. (гуртожиток, готель, лікарня…) 2) придатність для проживання відповідність санітарним, технічним, пожеж. Нормам). 3) знаходження у відповідному нас. пункті. 4) особа повинна у такому прим. прож ПОСТІЙНО, ПЕРЕВАЖНО, ТИМЧАС. Законодавець не встановлює конкретного темпорального відрізку часу, ТОМУ вбачається, що до уваги слід брати НЕ СТІЛЬКИ СТРОК ПРОЖИВАННЯ, А НАМІРИ – ПРОЖИВАТИ ПОСТІЙНО. (переїзд на нове місце прож. – 2 тижні , тобто не важливо відносно невеликий строк)

ТОМУ НЕ СЛІД ПЛУТАТИ ПРИВАТНОПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИМ (ЗУ «Про свободу пересув. Та вільний виб. Місця прож» під поняттям м/п – розуміє адміністративно-правову одиницю, у якій особа проживає строком понад 6 міс на рік. Окрім цього, у Законі розрізняється поняття місце перебування – прож. строком менше 6 міс..)

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат ( ЗУ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру від 08.06.2000 № 1809-III)

3) ПОРЯДОК визначення ф.о. померлою..встановлюється ЦПК (справа окремого провадження, альтернативна підсудність). У заяві ОКРІМ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ – СТ. 119 ЦПК + обов’язково повинна бути вказана мета , з якою заявнику необхідно визнати особу…… (наприклад для отримання права на спадок).

 

ПІДГОТОВКА СПРАВИ : 1) встановлення осіб, які можуть свідчити (родичі, співробітники); 2) запити: МВС, МС, ЖЕК, останнє місце роботи тощо)

РОЗГЛЯД СПРАВИ: 1) за участю заявника, свідків, осіб, яких суд визнав за потрібне допитати. 2) ухвалення рішення4) ПРАВОВІ НАСЛІДКИ При визнанні ф.о. померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті. При цьому, виходячи з презумпції смерті особи, на випадок її повернення, з метою часткового відновлення її майнового стану, що мав місце до вступу рішення суду в законну силу, законодавець закріплює норми щодо заборони відчуження спадкоємцями протягом 5-ти років нерухомого майна. Така заборона накладається нотаріусом, який видав свідоцтво. Окрім цього, при появі особи ,незалежно від часу, остання має пр.. вимагати: повернення майна, відшкодування його вартості, повернення суми отриманої від реалізації, однак за умови, що це майно наявне і отримано після оголошення ф.о. померлою і на безоплатній основі. Якщо ж майно набуте за відплатним договором, вимога може ґрунтуватися лише у випадку, якщо буде встановлено, що на момент набуття майна, така особа знала, що ф.о., яка огол. Померлою, жива. Якщо ж майно взагалі не збереглося, то вартість отриманого майна на безоплатній основі – не відшкодовується, а за відплатним договором з урахуванням умови (знала) – відшкодовується вартість.

 

Якщо ф.о. – зявилася або отримані відомості – суд – (за місце перебув. Ф.о., або суд, що постановив рішення) – за заявою цієї особи, заінтер. Особи – призначає спр. До розгляду за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих ос. - скасовує рішення. Копію рішення надсилає в РАЦС для анулювання свідоцтва про смерть.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...