Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. *Вивчити будову релаксометра типу «зворотний крутильний маятник»1. *Вивчити будову релаксометра типу «зворотний крутильний маятник».

2. *Максимально акуратно, щоб не пошкодити зразок та головку релаксометра, закріпити запропонований зразок між верхньою та нижньою цангами.

3. *Світловий «зайчик» від освітлювача спрямувати на дзеркало маятника так, щоб відбитий промінь попав на напівпрозору шкалу в районі «0».

4. *Виміряти ВТ і при кімнатній температурі тричі, не змінюючи амплітуди деформації. Для цього:

а) ввімкнути електромагніти на пульті керування; б) натискуючи на кнопку «Магніт», розкачати фізичний маятник до заданої амплітуди відхилення «зайчика» (як правило, 26 – 27 мм від нульового положення); в) як тільки амплітуда коливань зменшиться до 25 мм, ввімкнути секундомір і одночасно почати відлік кількості повних коливань n в інтервалі амплітуд «25 – 20 мм»; г) у кінці відліку (20 мм) вимкнути секундомір та визначити частоту власних згасаючих коливань.

5. *Розрахувати величину ВТ, f 2~ та амплітуду деформації зразка за формулами (1.26) – (1.28) або*(1.29 ) –(1.30). (Для цього скористатись можливостями електронних таблиць, наприклад, Microsoft Office Excel).

6. *Оцінити похибки прямих та опосередкованих вимірювань та визначити смугу розкиду даних, отриманих за формулами (1.26) – (1.28) або*(1.29) – (1.30) (для магістрів).

7. *Скласти звіт про виконану роботу.

Таблиця 1.1.

Оцінювання абсолютної та відносної похибок серії прямих вимірювань

№ п/п nі <n> Δni (Δni)2 Sn α tα Δnвип Δnсис Δnп ε
1. n1   Δn1 (Δn1)2              
2. n2 <n> Δn2 (Δn2)2 (1)     (2) (3) (4) (5)
3. n3   Δn3 (Δn3)2              

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Внутрішнє тертя розраховувати за формулами (1.26) або (1.29). Тоді абсолютна похибка опосередкованого вимірювання може бути визначена із співвідношення (1.31) або (1.32):

(1.31)

(1.32)

а довірчий інтервал із (1.33):

. (1.33)

Контрольні запитання для самоконтролю

1. *Що таке внутрішнє тертя? *На які два види його можна поділити?

2. *Що таке непружність? В яких одиницях вона вимірюється?

3. *На що витрачається енергія механічного поля у твердих тілах?

4. *Міри поглинання пружної енергії у твердих тілах. Якими мірами найкраще користуватись при дослідженні поглинання пружної енергії в інфразвуковій області частот?Контрольні запитання до лабораторної роботи.

1. *Описати будову релаксометра типу «обернений крутильний маятник».

2. *Що таке амплітудні, температурні, частотні залежності внутрішнього тертя? Яку інформацію про тверде тіло вони містять?

3. Які методики збудження періодичних коливань у твердих тілах у звуковому інтервалі частот Ви знаєте? в ультразвуковому?

4. Якими мірами ВТ слід користуються в ультразвуковому діапазоні частот?

5. *Як реєструються коливання зразків в області низьких частот? Середніх? Високих?

6. *Які міри внутрішнього тертя використовують у низькочастотних дослідженнях?

7. Сформулюйте основний принцип, покладений в основу вибору методики дослідження дефектів кристалічної будови методом ВТ.

8. Якими методиками найкраще досліджувати: а) рух по границях зерен; б) рух дислокацій; в) взаємодію дислокацій з власними точковими дефектами; г)переорієнтацію атомів втілення в ОЦК металах? Чому?

9. Як називаються релаксаційні максимуми, зумовлені зазначеними в п.8 процесами?

10. Встановити зв'язок між коефіцієнтом поглинання механічної енергії та кутом зсуву фаз між механічним напруженням та деформацією (вивести співвідношення (1.12)).

Список рекомендованої літератури

1. Постников В.С. Внутреннее трение в металлах / В. С. Постников – М.: Металлургия, 1974. – 351 с.

2. Механическая спектроскопия металлических материалов под. ред. С. А. Головина и А. А. Ильина / Блантер М. С., Головин И. С., Головин С.А., Ильин А. А., Саррак В. И. – М. : Издательство Международной инженерной академии, 1994. – 254 с.

3. Головин С.А. Механическая спектроскопия и демпфирующие свойства металлов /С.А. Головин – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. – 76 с.

4. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк. – Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...