Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. · *Виміряти ВТ і при кімнатній температурі та мінімальній амплітуді деформації (15–10мм шкали) для визначення смуги розкиду· *Виміряти ВТ і при кімнатній температурі та мінімальній амплітуді деформації (15–10мм шкали) для визначення смуги розкиду. Вимірювання здійснити тричі не змінюючи амплітуди деформації.

· *Виміряти амплітудну залежність ВТ і . Для цього поступово (на 5 мм шкали при кожному наступному вимірюванні до інтервалу 50 – 45 мм і на 10 мм – в інтервалі 60–50 мм і вище) збільшуючи амплітуду деформації вимірювати n і f в інтервалах «20 – 15 мм», «25 – 20 мм» і т. д. Отримані значення занести до електронної таблиці 2.1. та визначити ВТ, і за формулами (1.26) – (1.28). Досліди виконувати, доки кількість коливань в досліджуваному інтервалі стане менше ніж 10.

· При n ≤ 10 почати поступове зменшення амплітуди деформації у зворотному порядку.

· Проаналізувати характер залежностей Q-1(g) і f 2(g) при збільшенні та зменшенні . Пояснити, якому стану ДДС вони відповідають.

· *Оцінити похибки прямих та непрямих вимірювань при зростанні . Визначити смугу розкиду.

· *Побудувати графіки залежності Q-1(g) і f 2(g), визначити критичні амплітуди деформації.

· *Перебудувати отриману залежність Q-1(g) в координати КГЛ та визначити характеристики дислокаційної структури досліджуваного матеріалу за формулами (2.3 –2.8).

· *Скласти звіт про виконану роботу.

Таблиця 2.1

Аналіз ДДС полікристалу з амплітудних залежностей ВТ

№ п/п А0 Аn n t, с Q-1 f 2 ,
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Контрольні запитання для самоконтролю

1. *Що таке амплітудні залежності внутрішнього тертя?

2. *Чому криві АЗВТ пов’язують із рухом дислокацій у кристалах?

3. *Які типи дислокацiй Ви знаєте?

4. *Охарактеризуйте основнi властивостi дислокацій, які проявляються при вимірюванні кривих АЗВТ?5. *Що Ви знаєте про взаємодію дислокацій з точковими дефектами?

6. *Що таке дислокаційні атмосфери? Які типи дислокаційних атмосфер Вам відомі?

7. *Що таке джерело Франка–Ріда? Як воно працює?

Контрольні запитання до лабораторної роботи

1. *Назвіть основні положення теорії Келлера-Гранато-Люкке.

2. *Чи мають експериментальне підтвердження припущення Гранато і Люкке про існування двох типів точок закріплення дислокацій «м’яких» та «жорстких»?

3. *Який фізичний зміст мають критичні амплітуди деформації?

4. *Чому модель Келлера не змогла пояснити виникнення амплітудної залежності ВТ?

5. *Що таке функція розподілу дислокаційних сегментів?

6. Запишіть функції розподілу дислокаційних сегментів в теорії КГЛ.

7. Яку роль відіграли вони при поясненні кривих АЗВТ в теорії КГЛ?

8. *Назвіть основні недоліки теорії КГЛ.

9. *Які ще теорії, що пояснюють амплітудно–залежне внутрішнє тертя Ви знаєте? Коротко охарактеризуйте їх.

Список рекомендованої літератури

1. Криштал М. А. Внутренее трение в металлах и сплавах / Криштал М. А., Пигузов Ю. В., Головин С. А. – М.: Металлургия, 1964.– 245 с.

2. Постников В. С. Внутреннее трение в металах/. Постников В. С. – М. : Металлургия, 1974. – 351 с.

3. Головин С.А. Механическая спектроскопия и демпфирующие свойства металлов / Головин С.А. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006.– 76 с.

4. Криштал М.А. Внутренее трение и структура металлов / Криштал М.А., Головин С.А. – М.: Металлургия, 1976. – 376 с.

5. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк.–Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...