Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. Підготувати зразок для досліджень, виміряти його радіус, довжину і змонтувати в релаксометрі1. Підготувати зразок для досліджень, виміряти його радіус, довжину і змонтувати в релаксометрі.

2. *Ввімкнути воду для охолодження і перевірити тиск води в охолоджувальній системі.

3. * Виміряти ВТ і при кімнатній температурі в інтервалі «15 – 10 мм» визначити смугу розкиду даних (див. лабораторну роботу №2).

4. * Ввімкнути пічку (див. порядок виконання лабораторної роботи №3). Вимірювати ВТ і при нагріванні в динамічному режимі через кожних 10 оС від Т кім до 300 оС і при охолодженні від 300 оС до кімнатної.

5. *Побудувати графіки залежності Q-1(T) і f 2(Т), де Т – абсолютна температура.

6. *Виділити фон ВТ, відняти його та побудувати графіки .

7. Аналізуючи криві Q-1(T) і f 2(Т) при нагріванні та охолодженні, відділити релаксаційні та фазові максимуми.

8. Виділити релаксаційні максимуми та визначити їх характеристики (енергію активації, час релаксації, ступінь релаксації модулів пружності).

9. *Описати отриманий температурний спектр та скласти звiт про виконану роботу.

Контрольні запитання

1. * Що таке температурний спектр ВТ?

2. *Які процеси називають релаксаційними?

3. *Як відрізнити релаксаційний максимум від гістерезисного? Від фазового?

4. *Що таке фон ВТ? Які види фону Ви знаєте?

5. * Охарактеризуйте основні механізми високотемпературного фону.

6. Що таке дифузійна в’язкість? Як визначити ВТ при дифузійно-в’язкій деформації?

7. Що називають релаксоном? Як за допомогою релаксонів описати високотемпературний фон ВТ?

8. *Що таке температурний гістерезис? Який температурний гістерезис спостерігають при ФП1 і ФП2-го роду?

9. Чи відрізняються спектри ВТ матеріалів, в яких протікають мартенситні ФП і дифузійні ФП? Назвіть кілька характерних ознак.

10. *Наведіть приклади гістерезисних максимумів ВТ. Які основні характеристики гістерезисних максимумів Ви знаєте?

11. Як змінюються з температурою модулі пружності у матеріалі, який зазнає магнітомеханічного гістерезисну? Чому?

12. Опишіть, як залежатимуть від температури модулі пружності в матеріалі, який зазнає зернограничної релаксації

Список рекомендованої літератури

1. Постников В. С. Внутреннее трение в металлах / Постников В. С. – М.: Металлургия, 1974. – 351 с.

2. Криштал М. А. Внутреннее трение и структура металлов / Криштал М. А., Головин С. А. – М.: Металлургия, 1976.–376 с.

3. Головин С.А. Механическая спектроскопия и демпфирующие свойства металлов / Головин С. А. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. – 76с.

4. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк. – Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

5. Шаповал Б. И. Механизмы высокотемпературного фона внутреннего трения металлов: Обзор / Шаповал Б. И., Аржавитин В. М. -М.: ЦНИИатоминформ, 1988. - 49с.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...