Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. *Підготувати зразок для досліджень, виміряти його радіус, довжину і змонтувати в релаксометрі та ввімкнути воду для охолодження1. *Підготувати зразок для досліджень, виміряти його радіус, довжину і змонтувати в релаксометрі та ввімкнути воду для охолодження.

2. *Визначити смугу розкиду даних.

3. *Ввімкнути пічку (див. порядок виконання лабораторної роботи №3). Вимірювати ВТ і при нагріванні в динамічному режимі через кожних 10 оС від Т кім до 300 оС і при охолодженні від 300 оС до кімнатної.

4. *Побудувати графіки залежності Q-1(T) і f 2(Т), де Т – абсолютна температура.

5. *Виділити фон ВТ, відняти його та побудувати графіки .

6. *За положенням на гомологічній шкалі температур визначити НЗГП, СЗГП, ВЗГП та ДЗГП.

7. Аналізуючи криві Q-1(T) і f 2(Т) при нагріванні та охолодженні, відділити зернограничні максимуми.

8. Визначити їх релаксаційні характеристики (енергію активації, час релаксації, висоту максимумів , ступінь релаксації модулів пружності).

9. За температурним положенням максимумів визначити тип зернограничного максимуму.

10. За формулою (9.7) і висотою основного ЗГП оцінити діаметр зерен зразка.

11. Описати отримані максимуми та скласти звіт про виконану роботу.

Контрольні запитання

1. *Яке внутрішнє тертя називають зернограничним? Яка природа цього явища?

2. *Як відрізнити основний ЗГП від домішкового?

3. Як впливають домішки на ОЗГП?

4. *За яких умов виникають СЗГП і ВЗГП?

5. Яка природа цих максимумів?

6. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте моделі ОЗГП.

7. Сформулюйте основні положення дислокаційної моделі. Опишіть переваги та недоліки цієї моделі.

8. Опишіть, як залежатимуть від температури модулі пружності в матеріалі, який зазнає зернограничної релаксації та ФП-2 го роду?

9. Що таке малокутові границі зерен? Як називають максимум ВТ, зумовлений цими поверхнями розділу?

10. *Які фазові перетворення будуть сприяти утворенню максимумів, що зумовлені поверхнями розділу?

11. * Що таке границі доменів? В яких матеріалах вони виникають?

12. * Які максимуми ВТ, пов’язані з наявністю цих границь, будуть виникати в спектрах поглинання пружної енергії?

Список рекомендованої літератури.

1. Механическая спектроскопия металлических материалов под. ред. С. А. Головина и А. А. Ильина / Блантер М. С., Головин И. С., Головин С.А., Ильин А. А., Саррак В. И. – М. : Издательство Международной инженерной академии, 1994. – 254 с.

2. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк. – Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

3. Глейтер Г. Границы зерен / Глейтер Г. , Чалмерс М.– М.: Мир, 1978.

4. Грязнов М.Ю. Зернограничное внутреннее трение и сверхпластичность нано- и микрокристаллических металлов и сплавов / Грязнов М.Ю., Чувильдеев В.Н., Сысоев А.Н., Копылов В.И. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – 5, №2. – С. 147–158.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...