Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. *Виміряти ВТ і при кімнатній температурі та мінімальній амплітуді деформації1. *Виміряти ВТ і при кімнатній температурі та мінімальній амплітуді деформації. Вимірювання здійснити тричі не змінюючи амплітуди деформації. Для цього:

а) ввімкнути електромагніти на пульті керування; б) натискуючи на кнопку «Магніт», розкачати фізичний маятник до заданої амплітуди відхилення «зайчика» (як правило, 16 – 17 мм від нульового положення); в) як тільки амплітуда коливань зменшиться до 15 мм, ввімкнути секундомір і одночасно почати відлік кількості повних коливань n в інтервалі амплітуд «15 – 10 мм»; г) у кінці відліку (коли промінчик промине позначку10 мм) вимкнути секундомір та визначити частоту коливань f, амплітуду деформації g і значення ВТ.

2. * Виміряти амплітудну залежність ВТ і . Для цього поступово (на 5 мм шкали при кожному наступному вимірюванні до інтервалу 50 – 45 мм і на 10 мм в інтервалі 60–50 мм і вище) збільшуючи амплітуду деформації виміряти n і f в інтервалах «20 – 15 мм», «25 – 20 мм» і т. д. Отримані значення занести до електронної таблиці 2.1. та визначити ВТ, і за формулами (1.26) – (1.28). Досліди виконувати, доки кількість коливань в досліджуваному інтервалі стане менше ніж 10.

3. *При n ≤ 10 почати поступове зменшення амплітуди деформації у зворотному порядку.

4. *Оцінити похибки прямих та непрямих вимірювань. Визначити смугу розкиду.

5. *Побудувати графіки залежності Q-1(g) і f 2(g), визначити критичні амплітуди деформації.

6. *Перебудувати отриману залежність Q-1(g) в координати КГЛ та визначити характеристики дислокаційної структури досліджуваного матеріалу.

7. *Скласти звіт про виконану роботу.

Таблиця 2.1.

Амплітудні залежності внутрішнього тертя

№ п/п А0 Аn n t, с Q-1 f 2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Таблиця 2.2.

Результати вимірювання амплітудних залежностей внутрішнього тертя і квадрата частоти власних крутильних коливань кристалів та розрахунку дислокаційної структури за моделлю КГЛ.№ п/п Q-1, 104 f2, c-2 g, 10 5 ,
               

Контрольні запитання

1. *Що таке амплітудні залежності внутрішнього тертя?

2. *Чому криві АЗВТ пов’язують із рухом дислокацій у кристалах?

3. *Які типи дислокацiй Ви знаєте?

4. *Охарактеризуйте основнi властивостi дислокацiй.

5. *Що Ви знаєте про взаємодію дислокацій з точковими дефектами?

6. *Що таке дислокаційні атмосфери? Які типи дислокаційних атмосфер Вам відомі?

7. *Назвіть основні положення теорії Келлера-Гранато- Люкке.

8. *Чи мають експериментальне підтвердження припущення Гранато і Люкке про існування двох типів точок закріплення дислокацій «м’яких» та «жорстких»?

9. *Який фізичний зміст мають критичні амплітуди деформації?

10. *Чому модель Келлера не змогла пояснити виникнення амплітудної залежності ВТ?

11. *Що таке функція розподілу дислокаційних сегментів?

12. Запишіть функції розподілу дислокаційних сегментів в теорії КГЛ.

13. Яку роль відіграли вони в поясненні кривих АЗВТ в теорії КГЛ?

14. *Назвіть основні недоліки теорії КГЛ.

15. *Які ще теорії, що пояснюють амплітудно–залежне внутрішнє тертя, Ви знаєте? Коротко охарактеризуйте їх.

16. *Що таке джерело Франка–Ріда? Як воно працює?

Список рекомендованої літератури

1. Криштал М. А. Внутренее трение в металлах и сплавах / Криштал М. А., Пигузов Ю. В., Головин С. А. – М.: Металлургия, 1964.– 245 с.

2. Постников В. С. Внутреннее трение в металах/. Постников В. С. – М. : Металлургия, 1974. – 351 с.

3. Головин С.А. Механическая спектроскопия и демпфирующие свойства метал лов / Головин С.А. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006.– 76 с.

4. Криштал М.А. Внутренее трение и структура метал лов / Криштал М.А., Головин С.А. – М.: Металлургия, 1976. – 376 с.

5. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк.–Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...