Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. *Виміряти амплітудні залежності внутрішнього тертя запропонованого зразка та побудувати графіки залежності Q-1(g) 

1. *Виміряти амплітудні залежності внутрішнього тертя запропонованого зразка та побудувати графіки залежності Q-1(g).

2. *Визначити gкр.1 та за теорією КГЛ оцінити величину Lc (як у лабораторній роботі №2).

3. *При амплітудах деформації g>gкр.1 циклічно деформувати зразок впродовж 3-5 хвилин постійно реєструючи рівень ВТ при вибраній величині g.

4. *Різко зменшити амплітуду деформації до g<gкр.1 (в амплітудно-незалежну область) і продовжити вимірювання внутрішнього тертя через кожну хвилину впродовж 25-30 хвилин.

5. *Побудувати графіки залежності ВТ від часунастадії поверненняі*на стадії збудження.

6. *За формулами (4.7) і *(4.8) (для магістрів) визначити час релаксації на відповідних ділянках кривої Q-1(t).

 

Рис. 4.2. Часові залежності Q-1 у сплавах Al-Cu при кімнатній температурі після циклічної деформації при 1,4×10-5 (зліва) і 2,5×10-5 (справа)

7. *За формулою (4.7а) визначити коефіцієнт дифузії Dd і порівняти його з даними, взятими із літературних джерел.

8. *Скласти звіт про виконану роботу.

 

Контрольні запитання

1. *Чому виникають часові залежності ВТ? Проаналізувати причини їх виникнення.

2. *Описати можливий механізм виникнення ЧЗВТ для циклічно деформованих зразків.

3. *Які припущення покладені в основу теорії Ямафуджі–Бауера для ЧЗВТ циклічно деформованих зразків?

4. *Охарактеризуйте основні наслідки цієї теорії.

5. *Чому приріст ВТ при збудженні визначається точніше, ніж при поверненні?

6. *Що таке трубочна дифузія?

7. *Які основні механізми трубочної дифузії Ви знаєте?

8. *За яких умов виникають осцилюючі залежності ВТ від часу? З чим вони пов’язані?

Список рекомендованої літератури

1. Постников В. С. Внутреннее трение в металах / Постников В. С. – М. : Металлургия, 1974. – 351 с.

2. Криштал М. А. Внутренее трение и структура металлов / Криштал М. А., Головин С. А. – М.: Металлургия, 1976.–376 с.

3. Головин С.А. Механическая спектроскопия и демпфирующие свойства метал лов / Головин С. А. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. – 76с.

4. Осипов А. И. Термодинамика вчера, сегодня, завтра/ Осипов А. И. // Соросовский Образовательный Журнал. – 1999. – № 4.– С. 79–85; Соросовский Образовательный Журнал. – 1999. – № 5.– С. 91–97.

5. Пригожин И. Порядок из хаоса / Пригожин И., Стенгерс И. – М. : Прогресс, – 1986. – 431с.

6. Внутрішнє тертя і структура твердого тіла: Навчальний посібник / Укл. А. В. Олійнич-Лисюк. – Чернівці: Рута, 2006.– 117 с.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...