Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пізнаю і виховую себе в родині (4 клас). 2 страницаКЛАС (34 год.)

 

№ п/п К-ть год. Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня
Розділ І. Світ, наповнений любов’ю (7 год.)
    Тема 1. Що є моє “Я”. Совість, розум, воля – властивості душі. Як наситити душу добром? Учень/ Учениця: - знайомиться з деякими основними властивостями людської душі, вміє описати їхнє призначення; - намагається описати прояви властивостей душі в різних моральних випадках (докори совісті, слабка воля, сила волі, мудрий розум, слабкий розум тощо); - розбирає зміст висловів про властивості душі, яка любить Бога; - знає, чим повинна сповнюватися душа (добрими справами і вчинками, угодними Богу).
  Тема 2. Цінність людського життя.   Учень/ Учениця: - розуміє, що людське життя має свою цінність, що життя дав нам Бог; - знає про духовніправила безпеки (виконання Божих настанов); - вміє пояснити на прикладах важливість життя і те, як люди не бережуть його, відступаючи від Бога; - розбирає приклади, ставить запитання за темою.
  Тема 3. Гріхопадіння. Хто нас рятує від гріха. Жертовна любов Бога до людей.   Учень/ Учениця: - розглядає причини гріхопадіння людей (первісних та сучасних); - розуміє небезпеку покладання надії на себе у боротьбі з гріховними звичками (самовпевненість і покладання надій на власні сили); - визначає для себе шляхи подолання самовпевненості та необхідності бути з Богом, Який Своїм життям приніс за нас жертву; - відчуває вдячність Богу за Його жертовну любов до людей.
    Тема 4. З любов’ю до людей. Любов – милосердя.     Учень/ Учениця: - розуміє зміст поняття «любов-милосердя», наводить приклади милосердних вчинків; - знає про необхідність виховувати у собі жертовну та милосердну любов до людей заради Бога; - може навести приклади з власного досвіду про жертовність та милосердя.
  Тема 5. Дорога до храму. Духовний поклик людини йти до Бога.   Учень/ Учениця: - знає про зміст духовного поклику людини йти до Бога; - розуміє важливість відносин людини з Богом (відвідування храму Божого, виконання Божих настанов, творення гарних вчинків тощо); - знає про шляхи духовних поневірянь людей, коли вони відступають від Бога; - виховує почуття відповідальності за свої стосунки з Богом, за власну душу та духовне здоров’я.
Тема 6. Християнські символи та їх значення.     Учень/ Учениця: - розрізняє значення окремих християнських символів та їх застосування сьогодні; - вміє використовувати набуті знання про християнські символи під час вивчення інших предметів та у повсякденному житті; - намагається дотримуватися шанобливого ставлення до християнської символіки та почуттів віруючих людей.
  Тематичне оцінювання Підсумкове узагальнення вивченого.   Учень/ Учениця: - знає основний зміст вивченої теми та вміє давати відповіді на запитання вчителя; - розрізняє свої почуття поваги до людей, які вміють любити по-справжньому (любов-жертовність, любов-милосердя); - може навести приклади з життя, пов’язані з храмом і церковною символікою.
Розділ ІІ. Етика взаємин (9 год.)
  Тема 1. Краса людських взаємин. Учень/ Учениця: - ознайомлюється з різними проявами людських стосунків; - вчиться розрізняти красу в людських взаєминах; - знає про вплив духовних стосунків на розвиток особистості, та, навпаки, про вплив бездуховності на людину; - може навести приклади з літератури та Святого Письма про стосунки людей, які були християнами.
Тема 2. Жити в мирі та злагоді з іншими.   Учень/ Учениця: - розуміє потребу людини жити в злагоді з іншими; - аналізує приклади, запропоновані вчителем, дає їм моральну оцінку; - знає правила християнського сумління в поводженні між людьми та Богом.
    Тема 3. Заздрість. Як з нею боротися?   Учень/ Учениця: - розуміє причини виникненнязаздрісних стосунків, може розібрати їх зміст (приклади вчителя); - ознайомлюється з думками святих отців про боротьбу із заздрістю; - пропонує духовні шляхи боротьби із заздрістю.
Тема 4. Милосердя – це відгук на чужий біль. Учень/ Учениця: - може розмірковувати над поняттям милосердя як Божого дару в людині; - ознайомлюється з прикладами з житій святих людей, історичних осіб, які мали такий дар; - розрізняє зміст понять «сестра милосердя», «милосердні вчинки».
Тема 5. Вмій слухати та почути інших. Добрі справи для ближнього.   Учень/ Учениця: - вчиться розуміти внутрішній зміст почутого від інших (добре чи зле говорять люди); - відчуває потреби інших людей, робить висновки про корисність (некорисність) виконання прохань інших; - знає про духовний закон «не зашкодити» собі та іншим; - розрізняє справи добрі та такі, що зовні можуть здаватися добрими.
Тема 6. Чого в інших не любиш, того й сам не роби.   Учень/ Учениця: - дізнається, що зазвичай наші погані звички ми самі не бачимо, але помічаємо їх в інших; - бажає бути уважним щодо власних вад та поганих звичок, боротися з ними; - вчиться допомагати собі та іншим позбавлятися за допомогою Божою цих вад, не засуджувати людину, а бачити, що їй потрібна допомога.
Тема 7. Чистота думок і вчинків людини. Учень/ Учениця: - може розмірковувати про поняття «чистота думок», «чистота вчинків»; - дає роз’яснення цим явищам(за прикладами вчителя); - розуміє витоки чистоти (в допомозі Божій, що надається серцю, люблячому Бога); - виховує в собі любов до Бога, до святих, які були зразками людей, що мали чисті думки та вчинки.
Тема 8. Радість Різдва Христового. Учень/ Учениця: - знає зміст свята Різдва Христового, може розповісти прозвичаї, пов’язані зі святом; - може виконати святкові пісні та вірші; - знає символіку свята, може пояснити святкові сюжети на іконах, у віршах тощо; - розуміє велику радість Різдва та переживає її разом з усім християнським народом України.
Урок узагальнення. Тематичне оцінювання. Учень/ Учениця: - використовує набуті знання та вміє їх застосовувати на практиці; - може навести приклади, поставити запитання, дати уточнення; - розвиває свої природні властивості духовної природи.
Розділ ІІІ. Добротолюбіє (9 год.)
Тема 1. Святість імені. Учень/ Учениця: - розмірковує над значенням наших імен, називає святих наших покровителів, знає історію їхнього життя і подвигів; - може пояснити, чому ім’я є святим для нас та як потрібно берегти його честь; - наводить приклади (вірші, прислів’я та крилаті вирази про імена людей); - знає імена друзів, їх значення та походження, дати святкувань пам’яті улюблених святих.
  Тема 2. Правда в житті людини. Учень/ Учениця: - розуміє, що правдою скеровуються всі вчинки людей, які обрали Христа своїм Богом; - пам’ятає, як Христос вчив людей бути щирими в серці, мати правду (істину) за основу власних вчинків, захищати її всіма ділами і життям; - наводить приклади людей, які йшли за Христовою правдою навіть на смерть (приклади з житій святих); - знає свята, які присвячені цим святим людям-правдолюбцям.
Тема 3. Свобода вибору людини. Відповідальність.     Учень/ Учениця: - розуміє, що свобода вибору покладає на людину відповідальність за прийняті рішення; - знає про власну відповідальність і як про неї забувають (випадки безвідповідальності); - засуджує безвідповідальність (власну та інших) за погані вчинки; - наводить приклади відповідального (безвідповідального) ставлення людей, думки святих про ці явища.
Тема 4. Чесноти та гріхи. Любити людину такою, якою вона є. Учень/ Учениця: - ознайомлюється з твердженням, що людину треба любити, тому що вона є образом і подобою Божою; - знає та може навести деякі чесноти та протилежні їм гріхи людей; - розуміє обмеженість людського розуму щодо повноти пізнання вислову «любити людиною такою, як вона є», та потребу керуватися в цьому Божими настановами; - виховує вміння співчувати людині, яка живе гріховним життям, намагатися долучати її до чесного життя; - наводить приклади з житій святих, які вчили власним життям, своїми чеснотами, допомагали іншим виліковуватися від гріхів.
Тема 5. Заповіді як моральні закони. Учень/ Учениця: - ознайомлюється з християнськими моральними законами – Заповідями Божими; - може навести приклади виконання та порушення їх сучасною людиною (в сім’ї, школі, суспільстві); - знає та може навести приклади з власного досвіду виконання та порушення цих моральних законів; - розуміє потребу християн бути досконалими і гідними Христа.
Тема 6. Найбільші цінності в житті. Учень/ Учениця: - розуміє зміст та значення цінності бути з Богом і долучитися Царства Небесного, жити в благодаті Божій; - знає про необхідність глибокої й щирої віри, добрих справ для повноти духовного життя християнина; - може навести приклади з життя (з літератури, житій святих) про людей, які за життя були в повноті Божої благодаті.
Тема 7. Приклади християнської святості. Подвижники християнської віри. Учень/ Учениця: - знайомиться з прикладами християнської святості (апостоли, мученики, сповідники, преподобні, святителі, блаженні та інші); - знає та може назвати святих свого краю (духовних покровителів краю, церковної обителі тощо); - докладно ознайомлюється з особливостями життя подвижників християнської віри наших часів.
24-25 Тема 8. Великдень – перемога над злом. Свято у моїй родині.   Учень/ Учениця: - бере участь у Великодній виставі, проявляє свої творчі здібності та душевні якості; - вчиться розуміти духовний зміст свята та вчинків людей, які святкують це свято в родині; - знає та може розповісти про особливості святкової служби, про зміст окремих дій.
Урок узагальнення. Тематичне оцінювання. Учень/ Учениця: - може розповісти про основні тематичні поняття, навести приклади; - ставить за мету дотримання християнських чеснот і виховання власної волі та характеру.
Розділ IV. Пізнаю та виховую себе в родині (7 год.)
Тема 1. Світ моїх захоплень. Наше дозвілля. Гра за правилами. Учень/ Учениця: - знає про корисність і некорисність справ, якими може займатися людина; - намагається розібратися у корисності власних справ; - розуміє шкідливість, яку можуть наносити окремі ігри і некорисне дозвілля; - може запропоновувати різні шляхи протидії беззмістовному дозвіллю (біля телевізора, за комп’ютером).
Тема 2. Мій реальний та уявний світ.   Учень/ Учениця: - розрізняє реальний та уявний світ, через який люди можуть потрапляти у залежності; - знає про духовні засоби безпеки проти залежностей людей від перебування в уявному світі; - наводить приклади вразливості дітей і підлітків сучасними засобами, що породжують віртуальну реальність.
Тема 3. Обережно – небезпека! Правила на кожен день. Учень/ Учениця: - розмірковує над правилами на кожен день, які мають християни для духовної безпеки своєї душі; - навчається мудрих порад святих отців, які досягли майстерності (святості) в боротьбі з уявним світом, який породжують пристрасті людей та духовні істоти зла (ангели, що відпали від Господа).
Тема 4 Символи родини, народу та держави (хрест, прапор, герб, гімн, родинні реліквії). Учень/ Учениця: - ознайомлюється з християнською символікою, що використовується в державних символах та атрибутиці; - розуміє значення родинних реліквій духовного значення; - знає та виконує пісні, вірші на запропоновану тему.
31-32 Тема 5. Святковий концерт, присвячений матері та жонам-мироносицям: «Шануймо тих, хто дарував нам життя». Учень/ Учениця: - бере участь у святковому концерті, співає пісні та читає вірші, присвячені матері тажонам-мироносицям; - знає та може назвати особистий шлях деяких із жон-мироносиць; - шанує та хоче наслідувати їхню вірність та самовіддане служіння Христу.
Тема 6. Твій родовід. Честь роду. Учень/ Учениця: - знає про свій родовід з розповідей рідних, може навести приклади з життя своїх близьких; - розуміє, що честь роду залежить від дотримання честі кожним із родини, завдяки духовному удосконаленню та життям за Божими заповідями.
Підсумковий урок. “Добра родина, добра дитина – щасливий народ “. Учень/ Учениця: - ставить за мету досягнення духовної досконалості, творення доброго та корисного для людей за Божими заповідями; - розуміє, що поняття «щастя народу» неможливе без Божої помочі й виховання кожного на традиціях свого християнського роду.
                 

КЛАС (34 год.) 

№ п/п К-ть год. Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня
Розділ І. Світ потребує твоєї любові (5 год.)
    Тема 1. Людина у світі. Гармонія духу, душі та тіла.   Учень/ Учениця: - розуміє призначення людини у світі й може навести приклади служіння людей для досягнення душевної гармонії; - наводить приклади, коли людина відчуває гармонію в душі та спостерігає гармонію в природі; - знає, як і для чого потрібно зберігати гармонію в стосунках між людьми та у власній душі.
  Тема 2. Життя – це справжній дар. Покликання та служіння людини. Апостоли – перші учні Ісуса Христа.   Учень/ Учениця: - дає опис життя як справжнього дару від Бога; - вчиться спостерігати за своїми добрими і поганими почуттями, коли в житті відбуваються різні події; - вміє пояснити появу в собі добрих бажань служити Богу, людям; - ознайомлюється зі змістом понять «покликання» та «служіння»; - може розповісти про перших учнів Христа, апостолів, які пішли за покликанням своїх сердець для служіння Йому.
  Тема 3. Закон любові.   Учень/ Учениця: - розмірковує над змістом понять «любов» та «закон любові» за висловами Святого Письма; - ознайомлюється з визначенням любові Апостола Павла; - розглядає та аналізує різні випадки зі свого життя та історій літературних героїв, в яких вони проявляли любов і діяли за законом Христової любові.
    Тема 4. Стійкість і витривалість на дорозі добра.     Учень/ Учениця: - ознайомлюється зі змістом понять «стійкість», «витривалість» та приклади їх в нашому житті; - намагається пересвідчитись, що творення добра, добрих справ вимагає певних душевних подвигів і стійкості (пригадує свої почуття під час виконання різного роду завдань).
  Тема 5. “Скарб на Небі”. Чи можливо одночасно збирати скарби на небі і на землі.   Учень/ Учениця: - розуміє неможливість людини бути поза духовними потребами (не жити за законом любові); - наводить приклади розуміння вислову «скарб на Небі», виходячи із висловів Святого Письма; - виконує пісні та вірші духовного змісту за темою.
Розділ ІІ. Рід, родина, народ (10 год.)
  Тема 1. Честь мого роду. Учень/ Учениця: - розуміє необхідністьпідтримання честісвого роду (авторитету українців, власних батьків, членів родини, наслідування кращих рис їхньої вдачі тощо); - знайомиться з основними складовими поняття «честь роду» на прикладі української спільноти; - знає про можливості людей покращувати свої душевні та духовні якості, виявляти їх частіше; - наводить приклади з вдачі українців,які б хотів (-ла) наслідувати.
Тема 2. Пошана і любов до батьків. Материнська любов. Учень/ Учениця: - вміє описувати зміст поняття «пошана і любов до батьків»; - ставить запитання за темою; - може розповісти про силу та красу материнської любові на прикладах із власного життя та літературних героїв, історичних постатей тощо; - виконує пісні та читає вірші про матір, пошану до батьків.
    Тема 3. Календар сімейних свят.   Учень/ Учениця: - складає власний календар сімейних свят; - знає дні народження та інші святкові дати, пов’язані з близькими людьми; - вміє вітати та висловлювати побажання їм у ці дні.
Тема 4. Моя земля – земля моїх батьків. Світочі та святині мого народу. - може розповісти про історію свого народу та його героїчні подвиги відстоювання віри християнської; - називає історичні постаті уславлених християн та християнські святині України; - знає та може виконати пісні і вірші,присвячені святим людям і святим місцям України, відомим християнським святиням світу.
Тема 5. Мудрість людської скорботи.     Учень/ Учениця: - знайомиться зі змістом поняття «скорботи» та її терплячим несенням на своєму життєвому шляху; - знає приклади з історії християнства, коли люди навіть у скорботі творили справи милосердя та великої любові; - може навести вислови про мудрість людської скорботи.
Тема 6. Духовні багатства нашого народу.     Учень/ Учениця: - розкриває для себе поняття «духовні багатства»; - може навести приклади духовного та матеріального багатства нашого народу (культурна спадщина, природні та людські ресурси тощо); - знає різновиди дійсних багатств та приманливих, наводить їх приклади.
Тема 7. Милосердя – милість серця. Вороги нашого серця: гордість, гнів, заздрість.   Учень/ Учениця: - знайомиться зі змістом поняття «милосердя»,що несе людина у своєму серці до інших; - знає ворогів нашого серця (гордість, гнів, заздрість) і дає їх опис; - розуміє прояви гордості, гніву і заздрості у себе та інших; - вміє пригальмувати та уникнути непорозумінь через це; - наводить приклади з літератури та історії про милосердя та «хвороби» серця.
Тема 8. Історичні повісті про рідну землю. Учень/ Учениця: - ознайомлюється з історичними повістями про нашу землю, в яких йдеться про християнську віру та християн; - вирізняє особливості характерів персонажів та їхні життєві цінності; - може переповідати деякі місця з цих повістей.
Тема 9. Євангеліє про Різдво Христове. Як український народ святкує Різдво Христове.   Учень/ Учениця: - ознайомлюється з євангельською історією про народження Спасителя; - може переповісти, як Різдво Христове святкують в Україні; - знає та виконує вірші та пісні, складені українським народом на вшанування Різдва Христового.
Урок узагальнення розділів 1 і 2. Тематичне оцінювання. Учень/ Учениця: - знає основні поняття, що пов’язані з вивченим матеріалом; - може наводити приклади та давати характеристики основних понять та подій.
Розділ ІІІ. Добротолюбіє (10 год.)
Тема 1. Мудрість у визначенні добра та зла. Перлини духовної мудрості. Учень/ Учениця: - знає про важливість сприйняття мудрих порад для виховання своєї особистості; - розуміє та розкриває зміст повчань про духовну мудрість; - відповідає на запитання за темою.
  Тема 2. Правдивість, справедливість, праведність. Учень/ Учениця: - розуміє зміст понять «правдивість», «справедливість», «праведність»; - знає про вплив на себе відносин, які побудовані на правдивості й кривді, на справедливості й несправедливості; - намагається осягнути глибину поняття «праведність» у власних діях.
  Тема 3. Повага людської гідності. Самоповага. Учень/ Учениця: - знає прояви поваги гідностів стосунках між людьми, наводить приклади з життя; - ставить проблемні питання стосовно самоповаги (в сім’ї, в класі, в близькому оточенні); - може зрозуміти зв’язокпоняттясамоповаги з повагою гідності іншої людини.
Тема 4. Добре серце. Все народжується в добрі. Учень/ Учениця: - розуміє поняття «добре серце», може навести приклади з життя людей та літературних персонажів про добрі серця; - ставить за мету робити добрі справи з добрими намірами.
Тема 5. Співчуття, добродіяння, взаємодопомога, відповідальність за вчинки. Учень/ Учениця: - має досвід проявів співчуття, взаємодопомоги та відповідальності, може розмірковувати на ці теми; - розуміє зміст понять «добродіяння» та «відповідальність за вчинки»; - наводить приклади з історії, що свідчать про добродіяння та відповідальність за вчинки.
Тема 6. Основи морального життя людини (Заповіді Божі).   Учень/ Учениця: - ознайомлюється з основами морального закону для людей – Заповідями Божими; - відповідає на питання щодо «користування» цими настановами; - може навести приклади виконання Божих Заповідей іншими людьми.
Тема 7. Духовні багатства народу. Приклади святості. Учень/ Учениця: - ознайомлюється з поняттям духовного багатства народу через усвідомлення цінності самих людей (тема «святість, святі люди»); - знає наведені вчителем приклади святості серед християн різних країн і українського народу; - вміє розповісти про життя святого, якого особливо шанує.
23-24 Тема 8. Святкова вистава. Воскресіння Христове – перемога життя над смертю Учень/ Учениця: - розмірковує над величчю подвигу Боголюдини Ісуса Христа; - знає основні події Воскресіння Христового та чому воно називається перемогою життя над смертю; - виконує пасхальні вірші та пісні під час святкової вистави на честь Воскресіння Христового.
Урок узагальнення. Тематичне оцінювання. Учень/ Учениця: - може розповісти зміст основних подій та понять, що вивчалися впродовж теми; - робить узагальнення та знаходить додаткові зв’язки між поняттями християнської етики та традиціями українського народу.
Розділ IV. Я та люди навколо мене (7 год.)
Тема 1. Творець, творіння, творчість. Натхнення та окриленість у творчості. Учень/ Учениця: - знайомиться зі змістом поняття «творець» і «творчість»; - може назвати найвідоміших творців мистецтва та літератури, твори яких вивчалися раніше; - може розказати про поняття натхнення та окриленість у творчому процесі; - може розповісти про власний стан (переживання, відчуття, настрій тощо) натхнення та окриленості у творчому процесі; - розуміє різницю між поняттями«Бог-Творець» і «людина-творець».
Тема 2 Незримий труд душі. Творення та руйнування. Творчість як дар Божий, який треба зберігати. Учень/ Учениця: - має уявлення про труд душі та про невидимість (незримість) цього процесу іншими; - може порівняти затрати людської душі на творення та на руйнацію (приклади з історії); - знає, що творчість є даром Божим (наводить приклади з житій святих).
Тема 3. Вміння слухати, почути та сприймати інших. Учень/ Учениця: - розвиває у собі вміння слухати, контролювати себе під час бесіди та на уроці (виконує практичні вправи на уважність); - знає різницю між процесами «просто слухати», «чути» та «сприймати почуте»; - наводить приклади зі Святого Письма про вміння по-різному сприймати почуте.
Тема 4 Чисте серце, чиста думка, добрий вчинок. Мої добрі справи. Учень/ Учениця: - розуміє потяг людини до чистоти всіх сил душі – серця, розуму та волі, що проявляється у вчинках людини; - знає, які справи добрі з точки зору християнської моралі, а які погані (наводить приклади); - має уявлення про вчинки людей, що мають моральний зміст (християнський або світський).
Тема 5. . Жити в мирі й злагоді з іншими. Про дружбу хлопчиків і дівчаток. Учень/ Учениця: - наводить приклади дружби між людьми, дружніх взаємин між своїми однолітками; - розуміє зміст вислову «жити в мирі й злагоді»; - може назвати приказки та прислів’я про дружбу і злагоду; - розрізняє потреби хлопчиків і дівчаток у дружбі (чого хочуть одні та інші).
Тема 6. Урок-диспут «Чини добро, остерігайся зла». Учень/ Учениця: - може висловлюватися на запропоновану тему розгорнутим міркуванням; - має можливість продемонструвати власну обізнаність із запропонованого питання; - виявляє вміння слухати, співпереживати і розуміти почуте, поступатися іншим.
32-33 Регіональний компонент, екскурсії. Учень/ Учениця: - показує на практиці набуті знання та навички вміння слухати, співпереживати та розуміти почуте; - знає і виконує правила етикету в місцях загального користування та інших закладах, музеях, духовних установах тощо.
Підсумковий урок. Учень/ Учениця: - використовує набуті впродовж року знання у процесі виконанні творчого завдання; - дає розгорнуті пояснення з приводу запропонованих вчителем зразків вчинків історичних героїв та святих.
                 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...