Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основи християнського світогляду і моралі№ п/п К-ть год.   Зміст навчального матеріалу   Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розділ І. Християнська мораль. Формування особистості (14 год.)
Вступ Тема 1. Вплив християнства на всі сфери життя. Християнська сім’я. Взаємовідносини чоловіка та дружини, батьків і дітей. Учень/учениця: - розглядає міжпредметні зв’язки християнської етики зі змістом вивченого у курсах української та світової літератури, історії, суспільствознавства, мистецтва тощо; - може дати морально-духовні описи християнських родин, взаємовідносин у них чоловіка та дружини, батьків і дітей; - зазначає важливість збереженнясімейних християнських традиційв сучасному соціумі.
Тема 2. Значення шлюбу. Християнське ставлення до шлюбу. Таїнство шлюбу – вінчання. Сучасні труднощі у шлюбі. Сім’я й держава. Учень/учениця: - розглядає різні форми шлюбу й порівнює їх з християнським взірцем шлюбу; - розглядає основні моменти звершення таїнства шлюбу; - може навести стратегії виходу із труднощів сучасного життя у шлюбі (за змістом християнського віровчення про обов’язки подружжя); - знає про основні закони захисту сім’ї державою і Божественним Промислом.
Тема 3. Космополітизм і його однобічність. Патріотизм у Старому і Новому Заповіті. Приклади Мойсея, апостола Павла і Самого Спасителя. Законність любові до ближнього. Учень/учениця: - має уявлення про космополітизм і патріотизм; - ставить питання виховання патріотизму як запоруки цілісності державності, збереження її духовної єдності; - наводить приклади патріотизму, описані у Старому і Новому Заповітах; - розглядає приклади вияву патріотизмуМойсея, апостола Павла і Самого Спасителя; - підтримує думку, що любов до ближнього, як вчить Бог, є для нас законом і виявляється також і через патріотизм.
Тема 4. Шлях спасіння людини в Церкві. Значення таїнства хрещення. Питання про взаємодію волі людини і дії благодаті Божої. Учень/учениця: - розглядає зміст таїнства хрещення для людини; - розкриває для себе поняття «шлях спасіння в Церкві»; - намагається осягнути зміст взаємодії волі Божої і волі людини; - дає пояснення сили таїнств через їх здійснення благодаттю Божою.
Тема 5. Молитва – подих душі. Необхідність молитви. Що означає "молитись духом і істиною". Види молитви за її змістом.   Учень/учениця: - розглядає молитву як запоруку духовного життя людини, без якої вона не є насправді духовною; - знає з прикладів Святого Письма та житій святих про необхідність богоспілкування у молитві; - розмірковує над твердженням "молитись духом і істиною"; - визначає види молитви за їх змістом.
Тема 6. Молитва Господня як взірець християнської молитви. Три її основні частини. Плоди молитви. Двоє різновидів молитов. Учень/учениця: - розглядає зміст християнської молитви, даної Самим Господом; - знає і може розказати поділ молитви Господньої на частини; - усвідомлює корисність для душі плодів молитви; - може дати характеристики двох різновидів молитов.
Тема 7. Християнські свята і пости. Нагірна проповідь про піст. Великий піст – весна для душі. Значення посту і каяття в духовному житті християнина. Учень/учениця: - може передати основний змістхристиянських свят та духовний зміст постів (на прикладі Великого посту); - переповідає свідчення про піст з Нагорної проповіді; - розуміє і може підтвердити прикладамиіз житій святих значення посту та каяття для духовного зростання особистості.
Тема 8. Праця та її необхідність для християнина. Самовдосконалення. Самоосвіта. Учень/учениця: - наводить приклади різного роду видів схвальної праці для християнина і такої, яка недопустима для християнина; - знає про необхідність духовних вправ, що сприяють отриманню Божої благодаті для вдосконалення християнина; - наголошує і доводить прикладами зі Святого Письма та Передання необхідність самовдосконалення та самоосвіти для християнина.
Тема 9. Обов’язок людини по відношенню до свого тіла. Прояви гріха в тілі, душі й дусі людини. Учень/учениця: - знає про важливість збереження чистоти тілесної та духовної (на прикладах зі Святого Письма); - наводить приклади проявів гріха в тілі, душі й дусі сучасної людини; - розуміє і ставить перед собою питання позбавлятися гріховних звичок, які ведуть до розбещення тіла, душі та духу людини, людських спільнот.
Тема 10. Пияцтво та сріблолюбство. Християнська безкорисливість.   Учень/учениця: - розглядає причини й вияви найгострішої проблеми духовної і тілесної немочі сучасного населення України (а також інших країн світу) – пияцтва; - аналізує різні полюси добра та зла у вигляді безкорисливості й сріблолюбства; - знає про марні сподівання на гроші в плані духовного зростання людини (на прикладах святого Письма та житій святих).
Тема 11. Ставлення до здоров’я, поведінка при хворобі. (Практичне заняття).   Учень/учениця: - розглядає основні застереження щодо збереження цілісного здоров’я душі та тіла згідно з християнським вченням; - знає про причини (в тому числі і духовні) виникнення хвороб і про поведінку християнина в цих випадках; - може навести приклади лікування людей засобами християнської доброчесності та таїнствами.
Тема 12. Ставлення до смерті. Гріх самогубства (дискусія).   Учень/учениця: - розглядає різні версії причин самогубства духовної та душевної природи з огляду на християнське тлумачення походження хвороб душі; - знає про засоби збереження духовного здоров’я і недопущення самогубства (як смертельного гріха для душі самогубця перед Богом).
Тема 13. Визначення місця особистості в сучасному суспільстві. (Диспут).   Учень/учениця: - вміє відстоювати власну думку стосовно місця особистості в сучасному світі; - розмірковує і наводить приклади важливості вибору духовного шляху розвитку особистості для повної реалізації її здібностей згідно з Промислом Божим.
Узагальнюючий урок. Творча робота.   Учень/учениця: - наводить приклади зі Святого Письма та Святого Передання про вплив на розвиток особистості духовних чинників у вирішенні важливих життєвих питань; - знає і може переповісти своїми словамизміст повчань Господа та апостолів, святих отців про найважливіші для людини питання моралі і духовного життя.
Розділ ІІ. Християнська віра у заповідях блаженств (10 год.)
Тема 1. Заповіді блаженства. “Блаженні вбогі духом...” Поняття блаженства. Про духовну вбогість. Матеріальні блага і духовне багатство.   Учень/учениця: - розуміє зміст намагань людини щодо виконання найвищих духовних закликів Слова Божого – заповідей блаженств (довершених християнських чеснот); - знає та може переповісти духовний зміст заповідей блаженств; - розрізняє поняття «задоволення матеріальними благами» і «духовне задоволення (блаженство)»; - розмірковує про зміст«блаженств» сьогоднішнього дня (розкіш та розпуста тіла і духу).
Тема 2. “Блаженні ті, що плачуть...” Сила покаянного плачу за гріх. Помилування грішників, які розкаялися.   Учень/учениця: - розуміє силу покаяння в житті людей на прикладах із Святого Письма та досвіду святих отців; - може переповісти про доказивтішання людей, які розкаялись і тим наблизились до Бога (приклади із житій святих); - надає опис стану людини, яка відчуває Божу допомогу, коли плач душі відбувається за Богом, за провину перед ним (наводить приклади із псалмів, із духовної літератури, свідчень очевидців тощо).
Тема 3. “Блаженні кроткі...” Християнські ідеали лагідності, терпіння, смирення. Шляхи вдосконалення цих рис.     Учень/учениця: - дає опис кроткої (лагідної) людини, яка є такою милою Божому єству; - може навести приклади із життя про вплив лагідних, смиренних людей на оточення; - пояснює, чому лагідність, терпіння, смирення є ідеалами для наслідування (на прикладах висловлювань святих отців та свідчень із Святого Письма); - намагається зрозуміти необхідність духовного удосконалення у наш час за цими рисами доброчесності, коли головними принципами людей є невпинне культивування егоїзму та відстоювання свого «я».
Тема 4. “Блаженні голодні і спраглі на правду...” Прагнення істини. Виправдання через віру в Христа.   Учень/учениця: - розмірковує про всесильне прагнення людини до правди і пізнання істини (на прикладах з історії та Святого Письма); - ставить перед собою питання сили і витоків власного прагнення до істини; - визнає необхідність живої, дієвої віри як найголовнішого фактору у пошуку істини та її пізнання; - знає про душевні стани (зокрема стан блаженства), коли відкриваєш для себе істину і правду (власні спостереження, приклади з описів художньої та духовної літератури).
Тема 5. “Блаженні милостиві...” Милосердя. Зразки християнського милосердя.     Учень/учениця: - дізнається про величну силу милосердя як науки із наук, яка є найдосконаліший шляхом до прощення Богом наших гріхів; - називає приклади з вітчизняної та біблійної історії про милосердні вчинки та їх наслідки; - наводить відомі й маловідомізразки милосердя християн у наш час.
Тема 6. “Блаженні чисті серцем...” Християнська чистота серця. Серце як духовне око.     Учень/учениця: - розуміє необхідність чистоти серця, яка полягає у чистоті думок, почуттів та вчинків, оскільки серце опікується всіма душевними порухами; - наводить приклади зі Святого Письма, з творів святих отців, що свідчать про велику силу чистоти серця; - визначає для себе потребу в очищенні серця смиренням, покаянням, сповіддю та постійним вдосконаленням особистості; - знає приклади історичних осіб, які підтверджують величезну роль духовнодосконалої людини для розвою народів, нації в цілому; - може перелічити й описати риси духовнодосконалої людини (незлобливість, щирість, духовну мудрість, велику любов до людей тощо).
Тема 7. “Блаженні миротворці...” Мирний стан душі людини. Учень/учениця: - розуміє зміст заповіді, завдяки якій усувається неспокій у світі, негаразди і розбрат між людьми; - ставить собі за мету намагатися бути миротворцем у повсякденних справах, формувати мирні стосунки із оточенням тощо; - розглядає на прикладах зі Святого Письма та досвіду святих отців можливості набуття спокою у душі, важливості застосування для цього духовних засобів і таїнств.
Тема 8. “Блаженні вигнані за правду...” Гоніння за проповідь християнства. Учень/учениця: - розуміє зміст блаженства за перенесення страждань і образ за Того, Кого маєш у душі; - знає історії зі Святого Письма та вітчизняної історії, з історії Церкви про подвиги мучеників за віру, про сповідників і багатьох людей, що мали втіху від Господа (блаженство присутності Його у собі) під час знущань та тортур душевних і тілесних; - пояснює основний змістгонінь на християн у різні віки, наводить прикладиподвигів мучеників і сповідників .
Тема 9. “Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гонитимуть...” Непохитність у вірі. Мучеництво. “Радуйтесь і веселіться...” Поняття “нагороди на небесах ”. Учень/учениця: - наводить приклади мучеників і новомучеників та страждальців за віру в наш час; - визначає спільні риси та особливості непохитності у вірі в минулому і сьогодні (різні спокуси та негаразди часу); - розуміє і намагається закарбувати у душі поняття «нагороди на небесах» для тих, хто не боїться ганьби та гоніння за віру, наслідує кращі зразки християнського подвигу мучеництва і сповідництва.
Узагальнюючий урок Учень/учениця: - може навести приклади з історії України втілення в християнах кращих рис за заповідями блаженств; - розуміє ступінь особистої недосконалості і ставить перед собою завдання духовного удосконалення через сповідування віри та добрі справи заради Бога; - розмірковує про можливості й обмеження сучасної людини відносно виконання Божих настанов та християнських подвигів.
Розділ ІІІ. Різноманіття релігійних вчень та християнство (10 год.)
Тема 1. Світові релігії. Церква Христова. Дерево християнської церкви.     Учень/учениця: - розглядає характерні риси основних світових релігій; - ознайомлюється з історичним шляхом створення християнської Церкви та сучасним станом і поділом на різні християнські деномінації (дерево християнської Церкви).
Тема 2. Православна і Католицька Церкви. Дохалкідонські церкви.     Учень/учениця: - ознайомлюється з історичним шляхом розвитку Християнської Церкви до 1054 року (1-й розкол); - усвідомлює причини розколу та історичні умови формування Православної та Католицької Церков; - порівнює поширення цих Церковна території сучасної України.
Тема 3. Протестантизм.   Учень/учениця: - має уявлення про виникнення та особливості вчення протестантизму, основні його гілки; - дізнається про сучасний стан розвитку протестантизму в Україні та світі.
Тема 4. Іслам. Іудаїзм.   Учень/учениця: - знайомиться з основними характеристиками віровченняісламу та іудаїзму; - може навести приклади з історії народів, які сповідуютьіслам та іудаїзм; - знає про сучасний станпоширення цих релігій на території України та у світі.
Тема 5. Буддизм. Східні віровчення. Учень/учениця: - розглядає віровчення буддизму та карту розповсюдження цієї релігії; - має уявлення про інші східні віровчення; - може навести приклади з життя народів, які сповідують ці вчення.
Тема 6. Свідки Ієгови. Мормони.   Учень/учениця: - знає основні засади віровчень, може їх переповісти; - розглядає причини поширення цих віровченьу нашій країни та вплив на духовне життя сучасного світу.
Тема 7. Сайєнтологія. Псевдохристиянські культи. Неоязичницькі та сатанинські культи. Учень/учениця: - розглядає зміст віровчень та їх небезпеку для духовності сучасної людини, її здоров’я; - знає можливості протистояння впливам сайєнтології, псевдохристиянських і неязичницьких культів; - розуміє особливу небезпекулегалізації і розвитку в нашій державі сатанинських культів.
Тема 8. Атеїзм. Його вплив на моральність людини.   Учень/учениця: - розглядає вплив атеїстичного вчення на моральність і духовність людини та суспільства в цілому; - може порівняти основні засади християнського віровчення та атеїзму стосовно духовного вдосконалення людини; - аналізує поширення атеїзму як методології в сучасній науці, освіті та культурі.
Тема 9. Релігійні угрупування. Шкідливий вплив окремих сект на світогляд людини.   Учень/учениця: - розглядає шкідливий вплив окремих релігійних угрупувань на свідомість і духовне здоров’я людини; - знає засоби протидії впливу сект (протистояння вербуванню, психологічній обробці, навіюванню, залякуванню тощо).
Підсумковий урок Учень/учениця: - аналізує християнський світогляд і робить висновки щодо йогоактуальності для сьогоднішнього відродження України (збереження традиційного укладу, духовно-морального виховання особистості тощо); - узагальнює набуті знання та робить висновки стосовно важливості попередження неконтрольованого втручання в свідомість людини неперевірених часом релігійних та псевдорелігійних доктрин; - наводить приклади духовного захисту, який має віруюча людина; - використовує авторитет Церкви та Святого Письма для аргументації власних думок.
             

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...