Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обов’язки роботодавця (керівника підрозділу) щодо забезпечення працівників ЗІЗСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ПЕРЕЛІК МІСЦЬ, ДЕ ЇХ НЕОБХІДНО ЗАСТОСОВУВАТИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Загальні положення.

1.1. Даний нормативний документ розроблений для Головного управління ДСНС України у Львівській області, як один із нормативних документів системи управління охороною праці (далі - СУОП)

1.2. Він відпрацьований відповідно до статті 8 «Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами» Закону України „Про охорону праці” від 21.11.02, «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 16.04.2009 року №62, «Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту», затверджених наказом Управління праці та соціальної політики України від 20.10.1998 року №207.

1.3. Це Положення встановлює порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, для яких їх застосування є обов'язковим під час трудового процесу.

1.4. Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

 

 

Обов’язки роботодавця (керівника підрозділу) щодо забезпечення працівників ЗІЗ.

2.1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно - правових актів з охорони праці та колективного договору.

2.2. Згідно з Законом України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний інформувати під підпис працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а працівник зобов'язаний користуватися наданими ЗІЗ.

2.3. Роботодавець зобов'язаний переконатися у використанні працівниками ЗІЗ відповідно до інструкції з їх експлуатації та у відсутності в цих засобах будь - яких змін, що можуть призвести до зниження їх захисних властивостей.2.4. Керівникам структурних підрозділів (включаючи начальників чергових змін, командирів відділень тощо) професії яких передбачені в Нормах безплатної видачі ЗІЗ, видаються необхідні ЗІЗ, якщо вони безпосередньо беруть участь у виконанні тих робіт, що дають право працівникам відповідних професій на їх одержання.

2.5. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені необхідними ЗІЗ.

2.6. Керівник підрозділу ( роботодавець) не повинен допускати до роботи працівників без засобів індивідуального захисту, встановлених Нормами безплатної видачі ЗІЗ та іншими нормативно - правовими актами з охорони праці, а також якщо ЗІЗ знаходяться в забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

2.7. Роботодавець зобов'язаний забезпечити відповідно до інструкції з експлуатації періодичне випробовування та перевірку придатності ЗІЗ (протигазів, саморятівників, респіраторів, запобіжних поясів, електрозахисних засобів, касок, накомарників, а також своєчасну заміну їх деталей, вузлів або інших частин (фільтрів, скляних деталей), якщо їх захисні властивості погіршились).

Вимоги до ЗІЗ.

3.1. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру й умовам їхнього застосування та захисту від існуючих небезпек, підходити працівникові за розміром і зростом (за необхідності - після відповідного регулювання), не повинні самі призводити до збільшення ризику.

3.2. Чергові ЗІЗ повинні утримуватися у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Вони видаються під відповідальність керівників робіт або начальників черговий змін (начальників караулів).

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...