Главная Обратная связь

Дисциплины:


Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внескуЗвітність

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

1. Звіт за рік:              
Подають Терміни подання    
Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – відповідним фіскальним органам за місцем реєстрації До 10 лютого року, що настає за звітним періодом;   до 01 травня року, що настає за звітним періодом

Форма № Д5(річна)

  (початкова)
  (ліквідаційна)
  (призначення пенсії)

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України ______ ______________ 20____ р. №_______ за погодженням з Держстатом    
2. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*                        
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________________________________ Місце проживання ___________________________________________________________________________________________ Телефон ___________________________________________________________________________________________________
 
                                         

 

3. Код територіального фіскального органу, до якого подається звіт ____________________________

Перелік таблиць звіту

№ з/п Назва таблиці Кількість аркушів Кількість рядків
Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями       х
Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування     х
Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність   х
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства   х
  Усього   х

* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник______________ ____________________________ “_____”___________20___року(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.(за наявності)

 

Реєстраційний номер звіту в територіальному фіскальному органі ______________

Дата реєстрації в територіальному фіскальному органі ________________________

Відповідальна особа територіального фіскального органу, що прийняла звіт __________

(підпис)

Відмітка про внесення даних до системи ІС “Податковий блок”:

“_____”_________________20___року ________________

(підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - лінія відрізу

Розписка про одержання звіту територіальним фіскальним органом за ____місяць 20___року

Реєстраційний номер звіту в територіальному фіскальному органі __________________

Дата реєстрації в територіальному фіскальному органі _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа територіального фіскального органу, що прийняла звіт ________________

(підпис)

Відмітка про одержання (штамп фіскальних органів).

 

 

  № аркуша звіту ______________  
1. Звіт за рік              

 

2. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*                    

 

Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

Повідомляю, що я, ____________________________________________________________, Тип форми:

(прізвище, ім’я, по батькові )

  (початкова)
  (ліквідаційна)
  (призначення пенсії)

беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві

 

№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року

 

 

Місяць Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати Розмір єдиного внеску** Усього до сплати (гр. 2 х гр. 3)
Січень      
Лютий      
Березень      
Квітень      
Травень      
Червень      
Липень      
Серпень      
Вересень      
Жовтень      
Листопад      
Грудень      
Усього   Х  
У тому числі нараховано у розмірі(сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4): 34,7 % - __________________ грн; 36,6 % - _________________ грн; 36,21 % - _________________ грн; 38,11 % - _________________ грн.

 

* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

  Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
     

 

  Дата Д Д . М М . Р Р Р Р              

 

Додаток 5

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 2 розділу ІІІ)

Звітність

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

1. Звіт за рік:              
Подають Терміни подання    
Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – відповідним фіскальним органам за місцем реєстрації До 10 лютого року, що настає за звітним періодом;   до 01 травня року, що настає за звітним періодом

Форма № Д5(річна)

  (початкова)
  (ліквідаційна)
  (призначення пенсії)

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України ______ ______________ 20____ р. №_______ за погодженням з Держстатом    
2. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*                        
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________________________________ Місце проживання ___________________________________________________________________________________________ Телефон ___________________________________________________________________________________________________
 
                                         

 

3. Код територіального фіскального органу, до якого подається звіт ____________________________

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...