Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік таблиць звіту№ з/п Назва таблиці Кількість аркушів Кількість рядків
Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями       х
Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування     х
Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність   х
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства   х
  Усього   х

* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник______________ ____________________________ “_____”___________20___року

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.(за наявності)

 

Реєстраційний номер звіту в територіальному фіскальному органі ______________

Дата реєстрації в територіальному фіскальному органі ________________________

Відповідальна особа територіального фіскального органу, що прийняла звіт __________

(підпис)

Відмітка про внесення даних до системи ІС “Податковий блок”:

“_____”_________________20___року ________________

(підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - лінія відрізу

Розписка про одержання звіту територіальним фіскальним органом за ____місяць 20___року

Реєстраційний номер звіту в територіальному фіскальному органі __________________

Дата реєстрації в територіальному фіскальному органі _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа територіального фіскального органу, що прийняла звіт ________________

(підпис)

Відмітка про одержання (штамп фіскальних органів).

№ аркуша звіту ______________  
1. Звіт за рік              

 

2. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*                    

Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльністьПовідомляю, що я, ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові) Тип форми:

 

  (початкова)
  (ліквідаційна)
  (призначення пенсії)

одержав дохід безпосередньо від наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої

або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської,

нотаріальної діяльності, проведення релігійної (місіонерської) діяльності (необхідне підкреслити)

 

 

 

беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві

 

№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року

 

  Місяць Сума доходу, заявлена в податковій декларації Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску Розмір єдиного внеску** Сума нарахованого єдиного внеску (гр.3 х гр.4)
Січень        
Лютий        
Березень        
Квітень        
Травень        
Червень        
Липень        
Серпень        
Вересень        
Жовтень        
Листопад        
Грудень        
Усього     Х  
У тому числі нараховано у розмірі(сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5): 34,7 % - __________________ грн; 36,6 % - _________________ грн; 36,21 % - _________________ грн; 38,11 % - _________________ грн.

* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.

  Правильність зазначених відомостей підтверджую:
  Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

 

  Дата Д Д . М М . Р Р Р Р              

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...