Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тактичне маскування. 650. Тактичне маскування в батальйоні (роті) організується і здійснюється з метою зниження уразливості підрозділів 

650. Тактичне маскування в батальйоні (роті) організується і здійснюється з метою зниження уразливості підрозділів, довгочасних фортифікаційних споруд і досягнення раптовості їх дій та зберігання їх боєздатності.

Завданнями тактичного маскування під час підготовки й у ході бою є досягнення прихованості діяльності своїх підрозділів і введення противника в оману щодо складу, стану, положення батальйону (роти), його бойових можливостей і замислу майбутніх дій.

651. Заходи тактичного маскування проводяться безперервно, активно й комплексно. Вони повинні відрізнятися різноманітністю, переконливістю й обумовлюватися економічною доцільністю, проводитися узгоджено з іншими видами бойового, технічного і тилового забезпечення.

Заходи щодо тактичного маскування виконуються всіма підрозділами, як правило, самостійно та своїми засобами. Найбільш складні з них, які вимагають застосування спеціальних сил і засобів, виконуються підрозділами спеціальних військ.

652. Тактичне маскування організується командиром і штабом батальйону на основі вказівок старшого командира (начальника) і прийнятого рішення на бій. Під час організації тактичного маскування в ході прийняття рішення командиром враховуються: реальна обстановка, яка склалася; можливості розвідки противника; демаскуючі ознаки підрозділів (об’єктів); наявність сил і засобів маскування; воєнно-географічні умови; пора року і час доби.

653. Командир батальйону (роти) під час організації тактичного маскування вказує: основні заходи тактичного маскування, обсяг, терміни і порядок їх виконання; сили і засоби, які виділяються для здійснення маскувальних заходів; порядок дотримання підрозділами маскувальної дисципліни та порядок контролю за їх виконанням.

654. Начальник штабу батальйону є безпосереднім організатором заходів тактичного маскування.

Штабом батальйону здійснюються: збирання, аналіз й узагальнення даних про можливості розвідки противника, його поінформованість про характер дій підрозділів, виявлення каналів витоку інформації та вжиття заходів до їх закриття; оцінювання можливостей противника до досягнення прихованості своєї діяльності і введення противника в оману; аналіз своїх можливостей щодо забезпечення прихованості й уведення противника в оману; аналіз маскувальних властивостей місцевості та можливих обмежень видимості в районі майбутніх дій; підготовка пропозицій командиру з організації тактичного маскування; виявлення сил і засобів розвідки противника й організація своєчасного їх знищення в інтересах забезпечення прихованості дій своїх підрозділів і введення противника в оману; організація оповіщення підрозділів про дії сил і засобів розвідки противника; контроль за проведенням у підрозділах заходів тактичного маскування, визначення їх ефективності, вживання заходів щодо усунення недоліків.655. Тактичне маскування в батальйоні (роті) орга­нізується і здійснюється своїми силами і засобами для забезпечення прихованості дій підрозділів та введення противника в оману стосовно складу, стану, місця розташування підрозділів та характеру їх дій.

Тактичне маскування повинно бути безперервним, переконливим, різноманітним та активним.

656. Під час підготовки та ведення бою або інших дій командир батальйону (роти), як правило, вказує: основні заходи щодо тактичного маскування, обсяг, терміни та порядок їх виконання; сили і засоби, які виділяються для здійснення маскувальних заходів; порядок дотримання підрозділами маскувальної дисципліни

657. Прихованість дій батальйону (роти) досягається проведенням комплексу заходів, спрямованих на маскування військ та об’єктів, протидію розвідці противника, збереження у таємниці відомостей про свої війська, запобігання та недопущення втрати інформації щодо підрозділів, їх дій і заходів, а також на усунення та послаблення демаскуючих ознак їхньої діяльності.

Основним способом забезпечення прихованості є маскування, яке полягає в усуненні або послабленні демаскуючих ознак стану, місця розташування та дій підрозділів. Воно досягається: використанням маскувальних властивостей місцевості та умов обмеженої видимості; табельних засобів маскування, місцевих матеріалів та аерозолів; видозміненням (деформуванням) ОВТ; пофарбуванням ОВТ під фон місцевості; своєчасним оповіщенням підрозділів про дії засобів розвідки противника; дотриман­ням правил прихованого управління військами та встановленого режиму діяльності в районі або на пози­ціях; відповідним розташуванням підрозділів з періодичною зміною районів (позицій); найсуворішим виконанням вимог маскувальної дисципліни.

Введення противника в оману здійснюється демонстративними діями та імітацією відповідно до визначених у замислі бою заходів щодо омани противника.

658. Контроль за виконанням заходів щодо забезпечення прихованості діяльності військ і введення противника в оману планує і здійснює штаб батальйону. Усунення недоліків повинно бути організовано негайно після їх виявлення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...