Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тилове забезпечення 

720. Тилове забезпечення батальйону (роти) організується і здійснюється в усіх видах бою (бойових дій) з метою підтримання підрозділів у боєздатному стані і створення їм сприятливих умов для виконання поставлених завдань.

721. У ході бою (бойових дій) командир батальйону (роти) здійснює контроль за втратами і витратами ракет, боєприпасів, ПММ, продовольства, військово-технічного майна, інших видів матеріально-технічних засобів і своєчасну їх доставку у підрозділи; доповідає командиру бригади (батальйону) про забезпеченість батальйону (роти) ракетами, боєприпасами, ПММ, продовольством, військово-технічним майном, іншими видами матеріально-технічних засобів.

722. Заступник командира батальйону з МТЗ (старшина роти) зобов’язаний: знати завдання батальйону (роти); організувати отримання та утримання встановлених запасів матеріально-технічних засобів, розгортання і роботу батальйонних (ротних) пунктів бойового постачання, заправлення, продовольчого пункту; вживати заходів щодо своєчасного підвезення (подачі, розподілу) у підрозділи запасів матеріально-технічних засобів; організувати приготування, доставку і видачу гарячої їжі, а також підвезення і збереження питної води та забезпечення нею особового складу; разом з командирами підрозділів забезпечувати заправлення військової техніки ПММ; підтримувати постійний зв’язок з командирами підрозділів, заступником командира бригади з МТЗ та доповідати йому і командиру батальйону про забезпеченість підрозділів, розміщення (переміщення) та стан підрозділів МТЗ, захист, маскування, охорону, оборону та управління підрозділами МТЗ.

723. У пропозиціях з тилового забезпечення заступник командира батальйону з МТЗ визначає: заходи та обсяг робіт з тилового забезпечення під час підготовки й у ході ведення майбутнього бою (бойових дій), способи їх виконання, місця розгортання, сили і засоби, що залучаються, склад і завдання підрозділів тилового забезпечення, їх місце в бойовому (похідному) порядку батальйону, порядок збору і використання трофейного майна і матеріально-технічних засобів, інші дані, які необхідні для прийняття рішення командиром батальйону.

724. Під час бою заступник командира батальйону з МТЗ перебуває на командно-спостережному пункті та керує матеріально-технічним забезпеченням.

725. У ході бою (бойових дій) в батальйоні розгортаються: пункт бойового постачання, пункт заправлення, продовольчий пункт, у роті під час ведення бойових дій – пункт бойового постачання.

Пункт бойового постачання призначений для поповнення підрозділів боєприпасами; пункт заправлення – для дозаправлення військової техніки ПММ; продовольчий пункт – для приготування гарячої їжі та забезпечення особового складу водою.726. Пункт бойового постачання батальйону (роти) створюється за наказом командира батальйону (роти) і призначений для прийому, зберігання та видачі ракет і боєприпасів у підрозділи, обліку їх надходження і витрати, а також для прийому і здавання стріляних гільз і тари. Начальником пункту боєпостачання в батальйоні (роті) призначається командир взводу матеріального забезпечення батальйону (старшина роти) або інша особа за наказом командира батальйону (роти).

Під час бою начальник пункту бойового постачання батальйону організовує видачу ракет і боєприпасів за наказом (розпорядженням) командира (начальника штабу) батальйону, начальник пункту бойового постачання роти – за наказом командира роти.

Безпосередня охорона й оборона району (місця) розташування підрозділів тилового забезпечення, створюваних ними пунктів здійснюється, зазвичай, своїми силами і засобами.

727. Потреба батальйону (роти) у матеріально-технічних засобах на бій (бойові дії) визначається заступником командира батальйону з МТЗ (заступником командира роти з озброєння), командирами підрозділів з урахуванням встановлених їх витрат та забезпечення запасів у встановлених розмірах до кінця бою з оформленням відповідних заявок.

Організація підвезення ракет і боєприпасів, ПММ, військово-технічного майна, інших необхідних матеріально-технічних засобів, організація пункту бойового постачання, пункту заправлення, продовольчого пункту батальйону здійснюються заступником командира батальйону з МТЗ (у роті ─ заступником командира роти з озброєння, старшим техніком, техніком роти) разом з командирами підрозділів.

Потреба батальйону (роти) у матеріально-технічних засобах забезпечується за рахунок військових запасів і підвозу зі складів бригади. За необхідності, рішенням старшого командира (начальника) у батальйоні можуть створюватися додаткові запаси ракет, боєприпасів, ПММ, інших необхідних матеріально-технічних засобів. Вони створюються в транспорті батальйону шляхом ущільнення укладки або вивільнення частини транспорту, підсилення батальйону додатковими засобами підвезення, накопиченням на створюваних пунктах і в підрозділах. У ході бою встановлені старшим командиром (начальником) норми витрат матеріально-технічних засобів на день бою суворо лімітуються, особливо ракети, боєприпаси і ПММ.

728. Витрачені запаси ракет, боєприпасів, ПММ, продовольства, інші необхідні матеріально-технічні засоби повинні бути поповнені до встановлених норм до кінця дня бою (бойових дій).

Підвезення ракет, боєприпасів, ПММ, продовольства, військово-технічного майна, інших необхідних матеріально-технічних засобів у підрозділи здійснюється за усними заявками командирів рот, окремих взводів за наказом (розпорядженням) командира (начальника штабу) батальйону.

Поповнення танків, БМП (БТР) боєприпасами і дозаправлення їх ПММ у ході бою здійснюються безпосередньо в бойових порядках, а під час здійснення маршу – у районах привалів, денного (нічного) відпочинку і після прибуття в призначений район. У разі неможливості підвезення боєприпасів і ПММ до танків, БМП (БТР) безпосередньо в бойові порядки, транспортні засоби з боєприпасами і ПММ підходять якнайближче до них. Танки, БМП (БТР) по черзі приховано підходять до місць розташування транспортних засобів для поповнення боєприпасами та заправлення ПММ. За підвезення боєприпасів і ПММ в підрозділи відповідає командир взводу матеріального забезпечення, а за своєчасне поповнення боєприпасами та заправлення ОВТ ПММ – командири підрозділів.

Підвезення матеріально-технічних засобів може здійснюватися транспортом бригади до взводу матеріального забезпечення, або відразу в підрозділи батальйону. Підвезення матеріально-технічних засобів від взводу матеріального забезпечення до рот здійснюється транспортом рот. В окремих випадках за вказівкою старшого командира (начальника) для їх підвезення може використовуватися транспорт батальйону.

Доставка боєприпасів механізованим підрозділам під час бою (бойових дій) у пішому порядку здійснюється особовим складом з батальйонного пункту постачання. Поповнення боєприпасами танків, БМП (БТР) здійснюється в ході бою (бойових дій) з відведенням їх у найближче укриття повзводно або окремими машинами, якщо дозволяє обстановка, або безпосередньо в бойових порядках підрозділів.

729. Військові запаси продовольства утримуються в транспортних засобах взводу матеріального забезпечення батальйону, а непорушний запас – у речових мішках, танках, БМП (БТР).

Забезпечення особового складу гарячою їжею організується через продовольчий пункт батальйону, зазвичай, тричі на добу. Якщо неможливо організувати триразове приготування гарячої їжі, з дозволу командира бригади (батальйону) особовий склад забезпечується гарячою їжею двічі на добу, при цьому частина продовольчого пайка, яка залишилася, видається продуктами в сухому вигляді.

Приготування, доставляння і видачу підрозділам гарячої їжі організовує начальник продовольчого пункту відповідно до вказівок заступника командира батальйону з МТЗ, який визначає: на яку кількість особового складу, для яких підрозділів і до якого часу приготувати їжу, порядок доставки (видачі) її підрозділам батальйону. Видачу їжі особовому складу здійснює старшина роти відповідно до вказівок командира роти.

Харчування особового складу організується з таким розрахунком, щоб основний прийом їжі припадав на години спаду бойової напруги. Доставка їжі в підрозділи здійснюється висуванням засобів приготування їжі якнайближче до підрозділу в найближче укриття або виділеним від підрозділів для піднесення їжі особовим складом. Постачання питної води від батальйонного продовольчого пункту здійснюється, зазвичай, одночасно з доставкою гарячої їжі.

Додані підрозділи (рота, батальйон, дивізіон) харчуються, зазвичай, через свої продовольчі пункти, а дрібні підрозділи – разом з батальйоном (ротою).

Приготування, видача і прийом їжі організуються, зазвичай, поза зонами зараження. У разі змушеної організації харчування в зонах радіоактивного зараження приготування, видача і прийом їжі здійснюються при рівні радіації до 1 рад/год у звичайному порядку; від 1 до 5 рад/год – у дезактивованих спорудженнях; понад
5 рад/год – у дезактивованих спорудах закритого типу.

Для приготування їжі в зонах радіоактивного зараження використовуються тільки консервовані і концентровані продукти, а також раціони харчування в герметичній бар’єрній тарі та упаковці.

У районах, заражених отруйними речовинами, дозволяється готувати і приймати їжу тільки в спеціальних спорудах, обладнаних фільтровентиляційними установками.

У районах, заражених біологічними засобами, приготування їжі дозволяється тільки після ретельної дезінфекції території, польових кухонь та обладнання, а також повної санітарної обробки особового складу.

Продовольство і воду, заражені радіоактивними, отруйними речовинами і біологічними засобами, уживати в їжу забороняється.

730. Забезпечення підрозділів батальйону (роти) водою для пиття і господарських потреб здійснюється з пункту водопостачання (водозабірного пункту) бригади. Використання води з інших джерел забороняється. Вода для приготування їжі в зонах зараження доставляється в герметичних ємностях.

731. Видача речового майна і мийних засобів здійснюється з огляду на облікову чисельність особового складу батальйону (роти) за чинними нормами. Миття особового складу здійснюється один раз на тиждень з обов’язковою заміною натільного комплекту білизни і здійснюється в порядку, встановленому старшим командиром (начальником). За потреби здійснюється санітарна обробка особового складу за епідемічними показниками, а також заміна і спеціальна обробка зараженого речового майна.

732. Підрозділи тилу батальйону розміщуються, зазвичай, за його бойовими порядками.

Переміщення підрозділів тилу батальйону в ході наступу здійснюється у міру просування бойових підрозділів з таким розрахунком, щоб не порушувалася безперебійність МТЗ.

У наступі з ходу під час висування до рубежу розгортання в ротні колони підрозділи тилового забезпечення батальйону прямують за бойовими підрозділами.

За підрозділами другого ешелону батальйону переміщуються підрозділи МТЗ.

З початком переслідування противника, який відходить, тил батальйону наближається до підрозділів першого ешелону. У ході переслідування тил батальйону переміщується у повному складі однією колоною безпосередньо за бойовими підрозділами.

733. Під час підготовки до маршу створюються додаткові запаси ПММ і здійснюються заходи щодо підвищення прохідності транспорту.

Харчування особового складу на марші організується в районах відпочинку, зосередження, а також під час привалу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...