Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технічне забезпечення 

734. Технічне забезпечення батальйону (роти) організується і здійснюється з метою підтримання бойової готовності і боєздатності підрозділів шляхом укомплектування їх озброєнням і військовою технікою, забезпечення ракетами, боєприпасами і військово-технічним майном; утримання їх у справному стані і в постійній готовності до бойового застосування (використання за призначенням); відновлення пошкодженого (несправного) ОВТ і своєчасного повернення їх до строю.

735. Заступник командира роти з озброєння (старший технік, технік роти) відповідає за технічну справність, правильну експлуатацію і своєчасне відновлення пошкодженого (несправного) ОВТ, за розміщення, захист, маскування, охорону та оборону органів технічного забезпечення та управління ними.

Забезпечення роти ракетами і боєприпасами організується командиром роти і здійснюється старшиною роти.

736. Заступник командира батальйону з МТЗ (старший інженер батальйону, заступник командира роти з озброєння, старший технік, технік роти) зобов’язаний: знати завдання батальйону (роти), укомплектованість озброєнням і військовою технікою, їх технічний стан, забезпеченість ракетами, боєприпасами і військово-технічним майном; керувати підготовкою ОВТ до бою (бойових дій) і їх комплексним технічним обслуговуванням; організовувати і вести спостереження за бойовими машинами в бою (бойових діях), встановлювати причини виходу їх з ладу; керувати силами і засобами технічного забезпечення під час підготовки і в ході бою (бойових дій); організовувати технічну розвідку, евакуацію, ремонт ОВТ, своєчасне повернення їх до строю та передачу ОВТ, що вийшло з ладу, ремонтним засобам старшого командира (начальника); підтримувати постійний зв’язок з командирами підрозділів і старшим начальником; доповідати командиру батальйону (роти) про кількість, місце знаходження і технічний стан ОВТ, що вийшло з ладу, і заходи, які вжиті для їх евакуації і ремонту.

737. У пропозиціях командиру батальйону з організації технічного забезпечення заступник командира батальйону з МТЗ (старший інженер батальйону) доповідає: заходи та обсяг робіт з комплексного технічного обслуговування ОВТ під час підготовки та в ході ведення майбутнього бою (бойових дій), способи їх виконання і місця проведення, сили і засоби, що залучаються; склад і завдання сил і засобів технічного забезпечення, їх місце в бойовому (похідному) порядку підрозділу; порядок передачі ОВТ, які неможливо відремонтувати своїми силами, силам і засобам старшого начальника.

738. Комплексне технічне обслуговування ОВТ здійснюється у встановлений командиром батальйону (роти) час перед боєм та після виконання бойового завдання і проводиться безпосередньо у бойових порядках, зазвичай, без виведення їх у тил, зі збереженням боєздатності не менше 70% ОВТ. Роботи виконуються екіпажами (обслугами), механіками-водіями (водіями) з використанням запасних частин, технічного майна і приладдя ОВТ, із залученням особового складу і засобів підрозділу технічного забезпечення батальйону під безпосереднім керівництвом заступника командира батальйону з МТЗ (старшого інженера батальйону, заступника командира роти з озброєння, старшого техніка, техніка роти) і командирів взводів. Першими обслуговуються підрозділи, які вирішують головні завдання. Комплексне технічне обслуговування включає: дозаправлення ОВТ ПММ; перевірку справності і готовності до застосування (використання за призначенням) озброєння, приладів стрільби і спостереження, агрегатів, систем і механізмів, їх очищення, промивання, змащення, вивірку і регулювання, усунення дрібних несправностей і виконання робіт із закріплення обладнання; зарядку (підзарядку) акумуляторних батарей; перевірку укомплектованості та поповнення ОВТ запасними частинами, інструментом і приладдям, засобами підвищення прохідності й іншими табельними засобами; перевірку наявності і справності обладнання на автомобілях, призначених для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і майна. У разі потреби під час комплексного технічного обслуговування може здійснюватися поповнення боєкомплекту озброєння ракетами і боєприпасами.739. Евакуація пошкодженого (несправного) ОВТ здійснюється штатними і доданими евакуаційними засобами, а іноді й обладнаними для цього бойовими та іншими машинами підрозділів, при цьому машини високої прохідності з засобами буксирування рівномірно розподіляються по колонах. Насамперед евакуюються ті бойові машини, яким загрожує небезпека захоплення або знищення противником, а також ОВТ, найбільш важливі для забезпечення боєздатності підрозділів і які потребують найменшого обсягу робіт. Озброєння і військова техніка, які не можуть бути евакуйовані і відремонтовані власними силами, передаються на місці виходу їх з ладу, у найближчих укриттях або на шляхах евакуації засобам старшого командира (начальника). Пошкоджене (несправне) озброєння, стріляні гільзи і тара евакуюються з підрозділів попутним транспортом.

740. Поточний ремонт пошкодженого (несправного) ОВТ здійснюється, зазвичай, у місцях виходу з ладу або в найближчих укриттях силами екіпажів (обслуг), механіків-водіїв (водіїв) і ремонтно-евакуаційними (ремонтними) групами. Ремонтно-евакуаційні (ремонтні) групи передусім ремонтують озброєння і військову техніку, найбільш важливі для підтримання боєздатності батальйону (роти), а також потребують найменшого обсягу робіт. Машини управління військами і озброєнням ремонтуються позачергово. Якщо пошкоджене озброєння і військову техніку відремонтувати на місці або в найближчих укриттях неможливо, то засобами бригади вони евакуюються на збірні пункти пошкоджених машин.

Ремонт озброєння залежно від характеру несправностей може проводитися безпосередньо в підрозділі або в ремонтно-відновлювальному батальйоні бригади. Несправні зенітні і протитанкові ракети повертаються на склад бригади.

Відремонтоване (евакуйоване) ОВТ приводяться в готовність до застосування (використання за призначенням) і негайно повертаються у свої підрозділи.

741. Управління технічним забезпеченням батальйону здійснюється з пункту технічного спостереження одним із заступників командира роти з озброєння.

Пункт технічного спостереження батальйону призначений для своєчасного виявлення ОВТ, що вийшли з ладу; визначення причин, характеру, ступеня пошкодження, обсягу евакуаційних (ремонтних) робіт та необхідних сил і засобів для їх виконання, а також стану екіпажів (обслуг), механіків-водіїв (водіїв).

Пункт технічного спостереження (ПТС) батальйону очолюється старшим інженером батальйону або одним із заступників командира роти з озброєння, а ПТС роти – заступником командира роти з озброєння, старшим техніком (техніком) роти. До складу ПТС можуть входити заступники командирів рот з озброєння (старші техніки, техніки) рот, а також необхідні спеціалісти з відділення технічного обслуговування, а за потреби спеціалісти підрозділу РХБ захисту, санітари і сапери. Крім того, до складу ПТС включаються заступник командира роти з озброєння (старший технік, технік роти) доданого підрозділу, а також необхідні спеціалісти із ремонтного взводу батальйону. Для створення ПТС роти за розпорядженням командира бригади повинна виділятися броньована машина високої прохідності з радіостанцією і приладами нічного бачення.

Начальник пункту технічного спостереження зобов’язаний:

підтримувати постійний зв’язок з командиром підрозділу і заступником командира бригади (батальйону) з МТЗ;

доповідати командиру про місця знаходження, стан ОВТ, що вийшло з ладу, стан екіпажів (обслуги) або механіків-водіїв (водіїв), про вжиті заходи з відновлення ОВТ своїми і доданими силами і засобами;

вести робочу карту і журнал обліку ОВТ, що вийшло з ладу.

Крім того, начальник ПТС здійснює постійне керівництво своїми та доданими евакуаційними і ремонтними силами і засобами.

Під час бойових дій ПТС переміщується (розташовується) за бойовими порядками підрозділу, зазвичай, поблизу командно-спостережного пункту батальйону за напрямком, з якого забезпечується постійне спостереження за ОВТ батальйону (роти).

На пункті технічного спостереження батальйону організується зв’язок з командно-спостережними пунктами рот, ремонтно-евакуаційною (ремонтною) групою батальйону, командирами бойових машин, що вийшли з ладу, а також із заступником командира бригади з МТЗ.

Ремонтно-евакуаційна (ремонтна) група батальйону призначена для евакуації (за наявності засобів евакуації) ОВТ, що вийшли з ладу, з-під вогню противника в найближчі укриття, проведення поточного ремонту в місцях виходу з ладу або в найближчих укриттях. Ремонтно-евакуаційна (ремонтна) група очолюється командиром відділення ремонтного взводу батальйону.

Ремонтно-евакуаційна або ремонтна група батальйону створюється в усіх видах бойових дій. До складу РемГ батальйону, зазвичай, включаються відділення ремонту (технічного обслуговування), машина з військово-технічним майном, пально-мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами. До складу РЕГ, крім того, виділяється тягач.

Начальником РЕГ або РемГ, зазвичай, призначається командир відділення ремонтного взводу або командир відділення технічного обслуговування.

742. Під час зайняття та організації оборони рішенням командира батальйону (роти) насамперед здійснюється дозаправлення машин і поповнення боєприпасів, проводиться контрольний огляд (якщо дозволяють умови обстановки) та усуваються виявлені несправності. Інші роботи з комплексного технічного обслуговування ОВТ проводяться в перервах бою (бойових дій).

Порядок використання ремонтного взводу (відділення технічного обслуговування) для надання допомоги екіпажам (обслугам), механікам-водіям (водіям) визначає заступник командира батальйону з МТЗ (старший інженер батальйону), а в ротах – командир роти (заступник командира роти з озброєння, старший технік (технік) роти).

У ході оборони евакуація ОВТ, що вийшли з ладу, здійснюється в межах району оборони батальйону штатними евакуаційними засобами, а на збірний пункт пошкоджених машин бригади – засобами евакуації старшого начальника. Евакуація пошкодженого (несправного) ОВТ з-під вогню та в разі загрози захоплення противником може здійснюватися також і з використанням бойових машин, а в разі неможливості евакуації командир батальйону (роти) повинен ужити заходів щодо їх знищення (виведення з ладу).

Ремонт ОВТ, що вийшли з ладу, здійснюється в місцях виходу їх з ладу та в укриттях ремонтно-евакуаційною (ремонтною) групою батальйону, а також силами і засобами старшого начальника. Роботи, пов’язані з частковим розбиранням ОВТ та втратою ними рухомості, а також виведенням їх у найближчі укриття, здійснюються з дозволу командира батальйону (роти). Пошкоджене ОВТ, що має справне озброєння і здатна вести бій, евакуюється тільки з дозволу командира батальйону.

На вогневих позиціях танків, БМП (БТР) та інших вогневих засобів, а також у підрозділах можуть створюватися додаткові запаси боєприпасів. Поповнення їх проводиться у міру витрати. Після відбиття атаки противника запаси боєприпасів у підрозділах негайно поповнюються до норм військових.

743. Під час підготовки до наступу підготовка ОВТ проводиться в обсязі, який забезпечує їх надійне застосування (використання за призначенням) для виконання поставлених завдань. Для цього, зазвичай, проводиться чергове номерне технічне обслуговування і додаткові роботи, що забезпечують застосування (використання за призначенням) ОВТ в конкретних умовах обстановки, місцевості, пори року, погоди і доби. За потреби створюються додаткові запаси ракет і боєприпасів. Несправне ОВТ, які не можуть бути відремонтовані до початку наступу силами підрозділу, передаються ремонтно-відновлювальним органам старшого командира (начальника).

Під час висування до рубежу переходу в атаку за колоною батальйону організується технічне замикання, яке встановлює причини зупинок військової техніки, надає допомогу екіпажам (обслугам), механікам-водіям (водіям) в усуненні несправностей, евакуйовує в укриття несправні і легко застряглі машини, які перешкоджають руху колони. Сили і засоби замикання батальйону до ремонту не залучаються, а виходять до рубежу переходу в атаку разом з підрозділами і з початком атаки приступають до виконання завдань у складі ремонтно-евакуаційної (ремонтної) групи.

Після виконання батальйоном бойового завдання проводиться комплексне технічне обслуговування ОВТ, при цьому передусім здійснюється поповнення боєкомплекту і дозаправлення ПММ.

744. Під час підготовки до маршу проводяться чергове номерне технічне обслуговування ОВТ, додаткові роботи, визначені умовами здійснення маршу; виконуються заходи щодо створення необхідного запасу ходу; поповнюються до встановлених норм запаси ракет, боєприпасів і військово-технічного майна; на військовій техніці створюються додаткові запаси ПММ.

ОВТ, які не можуть бути відремонтовані до початку маршу, передаються силам і засобам старшого начальника.

В умовах імовірної зустрічі з противником, крім того, визначається склад і завдання ремонтно-евакуаційної (ремонтної) групи, ПТС, місця їх розміщення і напрямок переміщення в ході бою.

Комплексне технічне обслуговування ОВТ в ході маршу проводиться на привалах і в районах зосередження (відпочинку). На привалах, зазвичай, проводиться контрольний огляд, усунення виявлених несправностей і дозаправлення ПММ з додаткових ємностей і пересувних засобів заправки. У районах відпочинку проводиться щоденне технічне обслуговування ОВТ з дозаправленням машин засобами старшого начальника.

Технічне замикання похідної колони батальйону здійснює евакуацію (за наявності евакуаційних засобів) ОВТ, що вийшло з ладу, з маршруту руху, разом з екіпажем (обслугою), механіком-водієм (водієм) визначає причину несправності, характер і обсяг ремонтно-відновлювальних робіт, надає допомогу в ремонті (видаються необхідні запасні частини та інструмент, проводиться інструктаж, за потреби виділяються один або декілька спеціалістів-ремонтників). Робота організується з таким розрахунком, щоб замикання могло прибути в район привалу (відпочинку) разом з батальйоном.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...