Главная Обратная связь

Дисциплины:


Формування вибіркової сукупностіЗавдання 3 - розробити шляхи підвищення ефективності використання друкованих засобів масової інформації в передвиборчих кампаніях певних політичних партій та об’єднань.

Інтерпретація головних понять:

Друковані засоби масової інформації – щоденні, шотижневі або щомісячні друковані видання інформаційного, виховного, ідеологічного або розважального характеру.

Ставлення – почуття симпатії, антипатії чи нейтральності у відношенні певного суб’єкту до об’єкту, що породжує підтримку або не підтримку даного об’єкту суб’єктом.

Політична партія – добровільне громадське формування, створення з метою допомогою досягнення всієї повноти влади в державі для реалізації певної спільної цілі та задоволення спільних інтересів.

Потенційні виборці – громадяни України віком від 18 років, які 31 березня 2002 року прийдуть або збираються прийти на виборчі дільниці.

Гіпотеза - при з’ясуванні читацької аудиторії друкованих засобів масової інформації, розмежуванні газет та журналів за специфікою та орієнтацію та певний контингент читачів, розміщення в них політичної реклами може бути ефективнішим, ніж випуск орієнтованої на загальну читацьку аудиторію реклами на телебаченні, рекламних стендах та проспектах.

 

Формування вибіркової сукупності

Генеральна сукупність по місту Києву складає 1 700 000 чоловік.

Обраховуємо обсяг вибіркової сукупості:

 
 


n = 1 _D2 + 1

d2 t2 N

При цьому,

Дисперсія d2 = 0,25

Похибка D = 2% = 0,02

Довірчий інтервал Р = 1 - D = 1- 2 = 98, тоді t = 2,33

Так як, генеральна сукупність у нас перевищує 10 000, 1/N – ігнорується.

Отже,

       
   


n = 1 0,0004 = 1 0,0004 = 1 = 3393 чол.

0,25*5,4289 1,357225 0,0002947

 

Вибірка багатоступенева. За віком, статтю, доходом та родом занять структура вибірки нагадуватиме соціально-демографічну структуру дорослого населення міста.

Територію Києва буде поділено на 10 частин:

 

Голосіївський р-н 200 тис.
Дарницький р-н 250 тис.
Деснянський р-н 320 тис.
Дніпровський р-н 350 тис.
Оболонський р-н 290 тис.
Печерський р-н 170 тис.
Подільський р-н 210 тис.
Святошинський р-н 360 тис.
Солом’янський р-н 280 тис.
Шевченківський р-н 200 тис.

 

Залежно від того, яку частку група складає у генеральній сукупності N, треба визначити частку цієї групи у вибірковій сукупності n.Її можна обрахувати за формулою:

n = N

ni Ni

Тоді,

ni = n* Ni

N

Де:

ni - частка групи (об’єм групи) у вибірковій сукупності

n – вибіркова сукупність

Ni - частка групи (об’єм групи) у генеральній сукупності

N – генеральна сукупність.

У сформованих для кожного району вибіркових сукупностях вираховуємо квоти (параметри: стать і вік).

Співвідношення чоловіків та жінок 44% на 55%, при цьому 18 – 25 років – 10%, 26 – 40 років – 35%, 41 – 60 років – 30%, більше 60 – 10%

 

Голосіївський р-н, ni = 399

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Дарницький р-н, ni = 499

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

Деснянський р-н, ni = 639

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

Дніпровський р-н, ni = 698

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Оболонський р-н, ni = 579

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Печерський р-н, ni = 340

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Подільський р-н, ni = 419

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Святошинський р-н, ni = 718

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Солом’янський р-н, ni = 559

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

Шевченківський р-н, ni = 400

  Ч Ж Всього
18 – 25 років
26 – 40 років
41 – 60 років
Більше 60

 

Квоти обираються серед інтерв’юерів, які вибирають людей згідно з цими параметрами. Всі інші показники, такі як – рівень доходів, професійна діяльність, - враховуються при аналізі результатів, за ними буде враховуватись рівень кореляції.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...