Главная Обратная связь

Дисциплины:


Побудова резервуаруЗапуск розрахункового комплексу SCAD

Для запуску розрахункового комплексу двічі клікаєм на ліву кнопку миші на піктограмі SCAD. На екрані з’явиться діалогове вікноSCAD. Для продовження процедури запусу необхідно нажати кнопку ОК, після чого на екрані з’явиться вікно Structure SCAD.

Створення нового проекту

Для створення нового проекту встановлюємо курсор на кнопку Создать новый проект на інструментальній панелі і натискаємо ліву кнопку миші. На екрані з’явиться діалогове вікно Новый проект (рис.1), в якому потрібно задати інформацію про проект в наступних позиціях: Наименование (Приклад 2), Организация (КНУБА), Объект (Резервуар). Тип розрахункової схеми 5 – Система общего вида вибираємо із списку Тип схемы. Назначаємо одиниці виміру, натиснувши кнопку Еденицы измерения, яка активізує відповідне вікно. В списках Усилия, Размеры, Сечения встановлюємо відповідні розмірності (кН, м, см) вхідних параметрів моделі. Далі натискаємо кнопки ОК в Еденицы измерения та Новый проект.

Рис. 1

На екран виводиться вікно Создание нового проекта SCAD,яке ми заносимо ім’я файлу наприклад Індивідуальна робота 1.Після натиснення кнопкиСохранитьданий проект реєструється в програмі і на екран виводиться дерево проекту (рис. 2).

Рис.2

Побудова резервуару

Встановлюємо курсор на розділ дерева проекту Расчетная схемаі натискаєм ліву клавішу миші. Управління переноситься на графічний процесор, за допомогою якого виконується синтез розрахункової схеми. Встановлюєм курсор на закладці Схема та клікам на неї. В полі інструментальної панелі натискаєм на кнопку Создание поверхности вращения, після чого на екран виводиться відповідне діалогове вікно (рис.2),в якому в меню Вид поверхности активізуємо конус. В меню Геометрические характеристики задаємо наступні значення R=4.0, r=1.5, H=9,Количество елементов nH=16, Количество елементов nR=16, угол вращениявказуємо 180 (так як будемо відображати лише половину конструкції). В меню Характеристики елементов натискаєм на кнопку Жесткость, після чого зявиться діалогове вікно Жесткость пласти (рис.3), в якому ми вказуємо Материал - Бетон тяжелый В25 та Толщина пластин, яка рівна 0.09м. та натискаєм ОК.

В діалоговому вікні Задание параметров регулярной рамывводимо параметри геометричної схеми рами: в лівійчастині – для прольотів, в правій – для поверхів (рис. 3). В розділі Связи вимикаємо режим Автоматическая установка связей і натискаємо ОКв обох вікнах.

Рис.2

Рис. 3

4. Накладання опорних в’язей

На закладці Назначения натискаємо кнопку Установка связей в узлах ( тобто закріплюєм кожен опорний вузол 6-ма опорними в’язями), в виведеному діалоговому вікні Связи натискаємо клавішу Установить все та натискаємо ОК. Після цього курсором на схемі відмічаємо вузли нижнього опорного контуру циліндра та натискаємо Подтверждение на інструментальній панелі. Таким чином ми утворили жорстке закріплення в цих вузлах. Оскільки ми розглядаємо тільки половину конструкції резервуару, то потрібно врахувати дію відкинутої другої половини конструкції встановленням додаткових опорних в’язей. Знову натискаємо кнопку Установка связей в узлах,в виведеному діалоговому вікні Связи натискаємо клавішу Y, UX, UZ та натискаємо ОК.Після чого відмічаємо на схемі курсором всі вузли вздовж перерізу та натискаємо Подтверждение на інструментальній панелі. Далі на панелі Фильтры отображения натискаємо клавішу Связи та перевіряємо на екрані позначення всіх опорних вузлів (рис. 4).Рис. 4

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...