Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форми таблиць основних показників діяльності підприємстваТаблиця Ж.1

Основні показники господарчої діяльності

за

( найменування підприємства) (період, що аналізується)

№ п/п Показники Одиниці виміру Роки Темп зміни, % Відхилення (+, -)
20__г. 20__г.
Випуск продукції нат. пок.        
Виручка від реалізації продукції          
  в поточних цінах тис.грн.        
  в порівняльних цінах тис.грн        
Чиста виручка від реалізації продукції тис.грн        
Собівартість реалізованої продукції          
  в сумі тис.грн        
  у % до чистої виручки %        
Прибуток валовий          
  в сумі тис.грн        
  у % до чистої виручки %        
Інші операційні доходи тис.грн        
Адміністративні витрати тис.грн.        
Витрати на збут тис.грн.        
Інші операційні витрати тис.грн.        
Прибуток від операційної діяльності          
  сума тис.грн        
  у % до чистої виручки %        
Результат від участі в капіталі тис.грн        
Результат від фінансової діяльності тис.грн        
Інші доходи тис.грн        
Інші витрати тис.грн        
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування          
  сума тис.грн        
  у % до чистої виручки %        
Чистий прибуток          
  сума тис.грн        
  у % до чистої виручки %        
Середньооблікова чисельність робітників підприємства   люд.        
Продуктивність праці тис.грн.        
Фонд заробітної плати тис.грн        
Середня заробітна плата 1 робітника в місяць   грн.        
Середня вартість основних фондів тис.грн        
Фондовіддача тис.грн.        
Середня вартість обігових активів тис.грн        
Коефіцієнт оборотності оборотних активів об.        

Таблиця Ж.2Основні показники господарчої діяльності

за

( найменування підприємства) (період, що аналізується)

№ п/п Показники Од. вим. Роки Темп зміни% Відхилення (+;-)
200_ 200_
Товарооборот тис.грн.        
в поточних цінах          
в порівняльних цінах          
Чистий торговий доход від реалізації товарів тис.грн.        
у % до товарообороту %        
Витрати обігу тис.грн.        
у % до товарообороту %        
Прибуток від реалізації тис.грн.        
у % до товарообороту %        
Інші операційні доходи тис.грн.        
Інші операційні витрати тис.грн.        
  Прибуток від операційної діяльності тис.грн.        
у % до товарообороту %        
Результат від участі в капіталі тис.грн.        
Результат від фінансової діяльності тис.грн.        
Інші доходи тис.грн.        
Інші витрати тис.грн.        
12.   Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування тис.грн.        
у % до товарообороту %        
Чистий прибуток тис.грн.        
у % до товарообороту %        
Середньооблікова чисельність робітників люд.        
Продуктивність праці тис.грн.        
  Фонд заробітної плати тис.грн        
у % до товарообороту %        
Середньомісячна заробітна плата 1 робітника грн.        
18. Середня вартість основних фондів тис.грн.        
Фондовіддача тис.грн.        
Середня вартість оборотних активів тис.грн.        
Коефіцієнт оборотності оборотних активів об.        
Торгова площа м2        
Товарообіг на 1м2 торгової площі тис.грн.        

 

 


Додаток К

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...