Главная Обратная связь

Дисциплины:


Рівномірно розподілені навантаження6.5Характеристичні і квазіпостійні значення рівномірно розподілених тимчасових навантажень на плити перекриттів, східці і підлоги на ґрунтах наведено в табл. 6.2.

6.6Характеристичні значення навантажень на ригелі і плити перекриттів від ваги тимчасових перегородок слід приймати залежно від їхньої конструкції, розташування і характеру опирання на перекриття і стіни. Ці навантаження допускається враховувати як рівномірно розподілені додаткові навантаження, приймаючи їхні характеристичні значення на підставі розрахунку для передбачуваних схем розміщення перегородок, але не менш як 0,5 кПа (50 кгс/м2).

6.7Коефіцієнти надійності за навантаженням для рівномірно розподілених навантажень слід приймати:

1,3 – при характеристичному значенні менш ніж 2,0 кПа (200 кгс/м2); 1,2 – при характеристичному значенні 2,0 кПа (200 кгс/ м2) і більше.

Коефіцієнт надійності за навантаженням від ваги тимчасових перегородок слід приймати відповідно до вказівок 5.2.

6.8При розрахунку балок, ригелів, плит, а також колон та фундаментів, що сприймають навантаження від одного перекриття, характеристичні значення навантажень, наведені у табл. 6.2, слід знижувати залежно від вантажної площі А, м2, елемента, що розраховується, множенням на коефіцієнт сполучень , який дорівнює:

а) для приміщень, наведених у поз. 1,2,12,а (при вантажній площі А>А1 = 9 м2)

(6.1)

б) для приміщень, наведених у поз. 4,11,12,б (при вантажній площі А>А2 = 36 м2),

(6.2)

Примітка.При розрахунку стін, що сприймають навантаження від одного перекриття, значення навантажень слід знижувати залежно від вантажної площі А елементів, що розраховуються (плит, балок), які спираються на стіни.

6.9 При визначенні поздовжніх зусиль для розрахунку колон, стін і фундаментів, що сприймають навантаження від двох і більше перекриттів, характеристичні значення навантажень, наведені в табл. 6.2, слід знижувати множенням на коефіцієнт сполучень :

а) для приміщень, наведених у поз. 1,2,12,а,

; (6.3)

б) для приміщень, наведених у поз. 4,11,12,б,

. (6.4)

де , визначаються відповідно до 6.8;

п – загальне число перекриттів (для приміщень, наведених у табл. 6.2, поз. 1, 2, 4, 11, 12,а, 12,б), навантаження від яких враховуються при розрахунку розглядуваного перерізу колони, стіни, фундаменту.

Примітка.При визначенні згинальних моментів у колонах і стінах слід враховувати зниження навантажень для прилеглих до них балок і ригелів згідно з вказівками, наведеними у 6.8.

Таблиця 6.2

Будівлі та приміщення Характеристичні значення навантажень, кПа (кгс/м2) Квазіпостійні значення навантажень, кПа (кгс/м2)
1 Квартири житлових будинків; спальні приміщення дитячих дошкільних закладів і шкіл-інтернатів; житлові приміщення будинків відпочинку і пансіонатів, гуртожитків і готелів; палати лікарень і санаторіїв; тераси 1,5 (150) 0,35 (35)
2 Службові приміщення адміністративного, інженерно-технічного, наукового персоналу організацій і установ; класні приміщення установ освіти; побутові приміщення (гардеробні, душові, умивальні, вбиральні) промислових підприємств і громадських будівель і споруд 2,0 (200) 0,85 (85)
3 Кабінети і лабораторії установ охорони здоров'я; лабораторії установ освіти, науки; приміщення електронно-обчислювальних машин; кухні громадських будівель; технічні поверхи; підвальні приміщення Не менш 2,0 (200) Не менш 1,2 (120)
4 Зали:    
а) читальні 2,0 (200) 0,85 (85)
б) обідні (у кафе, ресторанах, їдальнях) 3,0 (300) 1,2 (120)
в) зборів і нарад, чекання, видовищні і концертні, спортивні 4,0 (400) 1,7 (170)
г) торгові, виставкові та експозиційні Не менш 4,0 (400) Не менш 1,7 (170)
5 Книгосховища, архіви Не менш 5,0 (500) Не менш 5,0 (500)
6 Сцени видовищних установ Не менш 5,0 (500) Не менш 2,1 (210)
7 Трибуни:    
а) із закріпленими сидіннями 4,0 (400) 1,7 (170)
б) для глядачів, що стоять 5,0 (500) 1,8 (180)
8 Горищні приміщення 0,7 (70) -
9 Покриття на ділянках:    
а) з можливим скупченням людей (що виходять з виробничих приміщень, залів, аудиторій тощо) 4,0 (400) 1,7 (170)
б) що використовуються для відпочинку 1,5 (150) 0,6 (60)
в) інших 0,5 (50) -
10 Балкони (лоджії) з урахуванням навантаження:    
а) смугового рівномірного на ділянці завширшки 0,8 м уздовж огородження балкона (лоджії) 4,0 (400) 1,7 (170)
б) суцільного рівномірного на площі балкона (лоджії), вплив якого більш несприятливий, ніж обумовлений у поз.10,а 2,0 (200) 0,85 (85)
11 Ділянки обслуговування і ремонту устаткування у виробничих приміщеннях Не менш 1,5 (150) -
12 Вестибулі, фойє, коридори, сходи (з проходами до них), що прилягають до приміщень, зазначених у позиціях:    
а) 1, 2 і 3 3,0 (300) 1,0 (100)
б) 4, 5, 6 і 11 4,0 (400) 1,7 (170)
в) 7 5,0 (500) 2,1 (210)
13 Перони вокзалів 4,0 (400) 1,7 (170)
14 Приміщення для худоби:    
дрібної Не менш 2,0 (200) Не менш 0,85 (85)
великої Не менш 5,0 (500) Не менш 2,1 (210)

Примітка 1.Навантаження, наведені в поз. 8, слід враховувати на площі, не зайнятій устаткуванням і матеріалами.Примітка 2.Навантаження, наведені в поз. 9, слід враховувати без снігового навантаження.

Примітка 3.Навантаження, наведені в поз. 10, слід враховувати при розрахунку несучих конструкцій балконів (лоджій) і ділянок стін у місцях защемлення цих конструкцій. При розрахунку нижніх ділянок стін, фундаментів і основ навантаження на балкони (лоджії) слід приймати такими, що дорівнюють навантаженням прилеглих головних приміщень будівель, і зменшувати їх з урахуванням вказівок 6.8 і 6.9.

Примітка 4.Характеристичні і квазіпостійні значення навантажень для будівель і приміщень, наведених у поз. 3, 4,г, 5, 6, 11 і 14, слід приймати за будівельним завданням на підставі технологічних рішень.

Зосереджені навантаження та навантаження на поручні

6.10Несучі елементи перекриттів, покриттів, східців і балконів (лоджій) мають бути перевірені на зосереджене вертикальне навантаження, прикладене до елемента, у несприятливому положенні на квадратній площадці із стороною не більш як 100 мм (при відсутності інших тимчасових навантажень). Якщо в будівельному завданні на підставі технологічних рішень не передбачені вищі характеристичні значення зосереджених навантажень, їх слід приймати такими, що дорівнюють:

а) для перекриттів і східців – 1,5 кН (150 кгс);

б) для горищних перекриттів, покриттів, терас і балконів – 1,0 кН (100 кгс);

в) для покриттів, по яких можна пересуватися тільки за допомогою трапів і містків, – 0,5 кН (50 кгс).

Елементи, розраховані на можливі при зведенні та експлуатації місцеві навантаження від устаткування і транспортних засобів, допускається не перевіряти на зазначене зосереджене навантаження.

6.11Характеристичні значення горизонтальних навантажень на поручні перил східців і балконів слід приймати такими, що дорівнюють:

а) для житлових будинків, дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв, лікарень та інших лікувальних закладів – 0,3 кН/м (30 кгс/м);

б) для трибун і спортивних залів – 1,5 кН/м (150 кгс/м);

в) для інших будівель і приміщень при відсутності спеціальних вимог – 0,8 кН/м (80 кгс/м). Для обслужних площадок, містків, огороджень дахів, призначених для нетривалого

перебування людей, характеристичне значення горизонтального зосередженого навантаження на поручні перил слід приймати 0,3 кН (30 кгс) (у будь-якому місці по довжині поручня), якщо за будівельним завданням на підставі технологічних рішень не потрібне більше значення навантаження.

Для навантажень, наведених у 6.10 і 6.11, слід приймати коефіцієнт надійності за навантаженням =l,2 при визначенні граничних значень і коефіцієнт надійності за навантаженням =1,0при визначенні експлуатаційних значень.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...