Главная Обратная связь

Дисциплины:


Схема 9. Будівлі з двома перепадами висотиСнігове навантаження на верхнє і нижнє покриття слід приймати за схемою 8. Значення , b1, , b2слід визначати для кожного перепаду незалежно, приймаючи: т1і т2 у схемі 9 (при визначенні навантажень біля перепадів h1і h2)відповідними m1 у схемі 8 і m3 (частка снігу, що переноситься вітром по пониженому покриттю) відповідним m2у схемі 8.

При цьому

b3 = b1 + b2L3;

Схема 10. Покриття з парапетами

Схему слід застосовувати при

(h – в м; – в кПа) але не більш як 3.

Схема 11. Ділянки покриттів, що примикають до вентиляційних шахт, які вивищуються над покрівлею, та інші надбудови

Схема стосується ділянок з надбудовами з діагоналлю основи не більш як 15 м. Залежно від конструкції, що розраховується (плит покриття, підкроквяних і кроквяних конструкцій), необхідно враховувати найбільш несприятливе розташування зони підвищеного навантаження (при довільному куті ).

Коефіцієнт , постійний у межах зазначеної зони, слід приймати таким, що дорівнює: 1,0 при d 1,5 м;

при d >1,5 м, але не менш як 1,0 і не більш як:

1,5 при 1,5 < d 5 м;

2,0 при 5 < d 10 м;

2,5 при 10< d 5 м;

b1 = 2h, але не більш як 2d.

 

Схема 12. Висячі покриття циліндричної форми


Додаток І
(обов'язковий)

СХЕМИ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ Саеr

Схема 1. Окремо розташовані плоскі суцільні конструкції

Вертикальні поверхні та такі, що відхиляються від вертикальних не більш як на 15°.

Схема 2. Будівлі с двосхилими покриттями

 

 

 

 

 

Коефіцієнт , град Значення Сe1, Сe2при h1/l, що дорівнює:
0,5 2
се1 -0,6 -0,7 -0,8
+0,2 -0,4 -0,7 -0,8
+0,4 +0,3 -0,2 -0,4
+0,8 +0,8 +0,8 +0,8
сe2 60 -0,4 -0,4 -0,5 -0,8

 

 

b/l Значення Се3 при h1/L, що дорівнює:
0,5 2
1 -0,4 -0,5 -0,6
2 -0,5 -0,6 -0,6

Примітка.При вітрі, перпендикулярному до торця будівлі, для всієї покрівлі Се= – 0,7.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...