Главная Обратная связь

Дисциплины:


Схема 8. Будівлі з зенітними ліхтарямиДля підвітряного ліхтаря коефіцієнт Се слід визначати згідно з вказівками до схеми 2, для іншої частини покриття – як для ділянки ВС схеми 5.

Примітка.Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.


Схема 9. Будівлі, постійно відкриті з одного боку

При 5% ; при слід приймати таким, що дорівнює Сi3, визначеним згідно з вказівками до схеми 2; Сi2=+0,8.

Примітки.

1. Коефіцієнти Се на зовнішній поверхні слід приймати згідно з вказівками до схеми 2.

2. Проникність огородження слід визначати як відношення сумарної площі наявних у ньому прорізів до повної площі огородження. Для герметичної будівлі слід приймати Сi=0. В будівлях, вказаних у 9.3в, характеристичне значення внутрішнього тиску на легкі перегородки (при їхній поверхневій щільності менш як 100 кг/м2) слід приймати 0,2w0, але не менш ніж 0,1 кПа (10 кгс/м2).

3. Для кожної стіни будівлі знак "плюс" або "мінус" для коефіцієнта Сi1 при слід визначати виходячи з умови реалізації найбільш несприятливого варіанта навантаження.

Схема 10. Уступи будівель при <15°

Для ділянки CD Ce=0,7. Для ділянки ВС Се слід визначати лінійною інтерполяцією значень, що приймаються в точках В і С. Коефіцієнти Се1і Се3 на ділянці АВ слід приймати згідно з вказівками до схеми 2 (де b і l – розміри в плані всієї будівлі).

Для вертикальних поверхонь коефіцієнт Се треба визначати згідно з вказівками до схем 1 і 2.

Схема 11. Навіси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип схеми , град Значення коефіцієнтів
Се1 Се2 Се3 Се4
I +0,5 -1,3 -1,1
+1,1 -0,4
+2,1 +0,9 +0,6
II -1,1 -1,5
+1,5 +0,5
+2 +0,8 +0,4 +0,4
III +1,4 +0,4 - -
+1,8 +0,5 - -
+2,2 +0,6 - -
IV +1,3 +0,2 - -
+1,4 +0,3 - -
+1,6 +0,4 - -

Примітки.

1.Коефіцієнти Сe1, Се2, Се3, Cе4слід відносити до суми тисків на верхню і нижню поверхні навісів. Для від'ємних значень Сe1, Се2, Се3, Cе4 напрямок тиску на схемах слід змінювати на протилежний.

2.Для навісів із хвилястим покриттям Сf=0,04.

Схема 12а. Сфера

, град
Ce +1,0 +0,8 +0,4 -0,2 -0,8 -1,2 -1,25 -1,0 -0,6 -0,2 +0,2 +0,3 +0,4

 Число Рейнольдса Ce
Re < 105 1,3
2х105 3х105 0,6
Re < 4x105 0,2

d – діаметр сфери, м;

w0 – визначається відповідно до 9.6, Па;

Ch – визначається відповідно до 9.9;

z – відстань, м, від поверхні землі до центра сфери;

, – визначаються відповідно до 9.14, 9.15.

Примітка. Коефіцієнти Сe наведені при Re>4.105.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...