Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз надходжень та виплат за договорами добровільного медичного страхування АТ «СГ «ТАС» протягом 2008-2012 ррРоки Валові ДМС Рівень виплат Питома вага ДМС
премії, тис.грн. виплати, тис.грн. премії, тис.грн. виплати, тис.грн. валових, % ДМС, % премії, % виплати, %
380297,7 194361,5 6154,0 3413,9 37,22 55,47 1,60 2,41
285682,2 138403,0 9322,1 4523,0 48,45 48,52 3,30 3,27
346935,3 126029,8 18509,1 16130,9 36,33 87,15 5,34 12,80
379568,0 181943,8 24316,0 40772,1 47,93 167,68 6,41 22,41
361651,2 194361,5 36034,9 35514,6 53,74 98,56 9,96 18,27

 

Аналіз надходжень та виплат за договорами добровільного медичного страхування СГ «ТАС» протягом 2008-2012 рр. показав позитивну динаміку. За п’ять років, що досліджуються обсяг надходження страхових премій має тенденцію до збільшення.

Необхідно відмітити, що протягом трьох останніх років рівень виплат з добровільного медичного страхування знаходився на надвисокому рівні, особливо у 2011 році. Щоб забезпечити виконання зобов’язань за договорами ДМС і здійснювати виплати у повному обсязі, страхова компанія використовувала резерви для покриття збитків за цим видом страхування.

Одним із основних показників, що характеризують страховика з точки зору привабливості для потенційного страхувальника є обсяг виплачених страхових сум та відшкодувань. За 2012 рік компанія виплатила своїм клієнтам 194361,5 тис. грн. страхових відшкодувань, з них 35514,6 тис. грн. (18,27 %) за договорами ДМС, при цьому рівень валових виплат склав 53,74 %. Це говорить про збалансованість страхового портфелю та грамотну андеррайтингову політику страховика. На рис. 2.4 та рис 2.5 наведено динаміку страхових платежів та відшкодувань за договорами добровільного медичного страхування.

Рис. 2.4. Динаміка валових страхових платежів та відшкодувань АТ «СГ «ТАС» за 2008-2012 рр.

 

Як видно з рис. 2.4 валові страхові виплати протягом 2008-2010 років поступово зменшувалися. Скорочення страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження валових страхових платежів зазнало незначних змін. Але протягом 2011-2012 років частка виплат поступово збільшувалася, незважаючи на зменшення валових премій. Це може свідчити про недостатність у страхової компанії ліквідних інструментів, надмірну збитковість деяких видів страхування, зокрема і добровільного медичного страхування, яке є дуже трудомістким і ресурсоємним видом. Для забезпечення постійних відшкодувань страхувальникам у повному розмірі, компанії необхідно вдосконалити систему андерайтингу та диверсифікувати свій страховий портфель, розвиваючи інші види страхування.Розглянемо детальніше динаміку страхових платежів та відшкодувань саме за добровільним медичним страхуванням (рис. 2.4).

Рис. 2.5. Динаміка страхових платежів та відшкодувань за договорами добровільного медичного страхування АТ «СГ «ТАС» за 2008-2012 рр.

Рівень страхових виплат за добровільним медичним страхуванням у 2010 та 2012 роках знаходився на високому рівні, а в 2011 році навіть перевищив находження на 67%, що є негативним для фінансового стану страхової компанії. Рівень страхових виплат є порівняно високим, зважаючи на те, що переважна більшість користувачів цих послуг є фізичними особами

Страхова компанія, починаючи з кінця 2008 року зіткнулася із рядом питань, які потребують невідкладного рішення та гнучкої цінової політики. На початку 2009 року вартість страхових полісів з добровільного медичного страхування значно зросла. Ціна полісу ДМС безпосередньо залежить від вартості послуг клінік-провайдерів, більшість яких з 2009 року збільшили ціни на 10–50%. Страховики були змушені збільшувати вартість ДМС, щоб зберегти рентабельність даного виду страхування. За оцінками страховиків, у зв’язку з девальвацією гривні ціни на імпортні ліки зросли приблизно на 60–80%, а на вітчизняні – на 25%. Вартість платних послуг у державних лікувальних закладах у 2009 році в середньому збільшилась на 30%, а в приватних – на 60%. Протягом 2010–2012 рр. ціни на поліси ДМС збільшились на 50–60%, що пов’язано із підвищенням вартості медичних послуг та медикаментів.

АТ «СГ «ТАС» надає страхові послуги з ДМС корпоративним клієнтам. Але на сучасному етапі страховик зіткнувся із необхідністю підняття цін на вартість пакетів страхової послуги. Середня вартість страхової послуги з ДМС для них становила у 2012 році від 1–1,6 тис грн. до 10–15 тис грн., що в умовах посткризового періоду, підвищення рівня інфляційних процесів стало обтяжливим для бюджету багатьох підприємців. Корпоративні клієнти страховика скоротили бюджетні витрати на ДМС у 2012 році в середньому на 15–30%. Крім того у підприємців змінився підхід до сплати страхових внесків: страхові премій в корпоративних договорах ДМС сплачуються за рахунок страхувальників.

В листопаді 2012 року СГ «ТАС» запровадила новий продукт добровільного медичного страхування «ТАС Територія здоров’я». Даний продукт передбачає надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, медикаментозне забезпечення, невідкладну медичну, стаціонарну, стоматологічну допомогу та інші додаткові послуги [33]. Проаналізуємо умови страхування нового страхового продукту (Додаток Г)

В рамках амбулаторно-поліклінічної допомоги надаються консультації терапевта та вузьких фахівців, діагностика, проведення медичних та фізіотерапевтичних процедур і маніпуляцій, виклик лікаря додому, а також денний стаціонар.

Медикаментозне забезпечення «ТАС Територія здоров’я» включає безкоштовну видачу в аптеках призначених лікарями медикаментів, а також компенсацію 100% вартості придбаних за узгодженням з лікарем-координатором асистансу СГ «ТАС» медпрепаратів.

При наданні стаціонарної допомоги медичний асистанс Компанії організує планову та екстрену госпіталізацію у профільних відділеннях закладів, комплексне лікування із застосуванням сучасних терапевтичних та хірургічних методів, харчування, забезпечення медикаментами.

В межах невідкладної медичної допомоги передбачається цілодобовий виклик через лікарів-координаторів СГ «ТАС» бригади «швидкої», первинне обстеження і постановка первинного діагнозу, експрес-діагностика та проведення лабораторних тестів, виконання медичних маніпуляцій та процедур, а також транспортування в медичні заклади з метою госпіталізації.

Планова та невідкладна стоматологічна допомога включає огляд лікаря-стоматолога, діагностичні дослідження (в т.ч. рентген), знеболювання (анестезія), встановлення пломб, видалення або реставрація зубів, лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту, травматичних ушкоджень зубів та щелепи, зняття зубного каменю, підготовка до протезування в результаті нещасного випадку.

«ТАС Територія» може запропонувати і додаткові послуги такі як: забезпечення застрахованих осіб за призначенням лікарів гомеопатичними препаратами, пробіотиками; профілактика комп’ютерного синдрому, діагностика та лікування захворювань, що передаються статевим шляхом, вітамінізація, профілактичний масаж та ін.

АТ «СГ «ТАС» має цілодобову Службу медичного аситансу, яка складається майже із 50-ти лікарів-координаторів для відповідного індивідуального і якісного медичного супроводу клієнтів. Окрім того, компанія заключила 2 700 договорів з лікувально-профілактичними установами (аптеками та оздоровчими комплексами) серед яких державні, приватні та відомчі медичні заклади [33].

Особливої уваги заслуговує процедура врегулювання страхових випадків. Оскільки ДМС характеризується високою ймовірністю фальсифікації страхового випадку, необхідно здійснювати експертизу страхового випадку за формалізованими етапами, які включають: попередній аналіз страхового випадку, медичну експертизу та експертизу виплат. Для проведення зазначених експертиз слід залучати відповідних фахівців.

Оскільки в забезпеченні реалізації послуг з ДМС беруть участь суб’єкти, які мають різну відомчу підпорядкованість, значної уваги заслуговує організація фінансового контролю їх діяльності. Для цього застосовують алгоритм фінансових перевірок страховика. Особлива увага приділяється виявленню і запобіганню випадків страхового шахрайства, ідентифікації страхового шахрайства в ДМС, визначенню можливих його видів на кожному етапі проходження страхової угоди та способів його виявлення і викриття.

Таким чином, аналіз діяльності страхової компанії показав, що, незважаючи на позитивні тенденції його розвитку, збільшення кількості укладених договорів та обсягів надходження страхових премій, перед страховиками постало чимало проблем, що пов’язані із внутрішніми та зовнішніми факторами.

 

2.4 Охорона праці в АТ «СГ «ТАС» (приватне)

 

 

Охорона праці – діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [34].

Законодавство про працю містить норми і вимоги з техніки безпеки і виробничої санітарії, норми, що регулюють робочий час і час відпочинку, звільнення та переведення на іншу роботу, норми праці щодо жінок, молоді, гігієнічні норми і правила тощо.

Загальний нагляд за додержанням норм охорони праці покладено на прокуратуру, спеціальний — на професійні спілки. Контроль за безпекою праці здійснюють також державні й відомчі спеціалізовані інспекції.

Важливість створення системи управління охороною праці встановлюється міжнародними актами і договорами. Вона розглядається як необхідна гарантія забезпечення трудових прав працівників у сфері охорони праці. «Конвенція № 155 МОП про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» (1981 р.) визначила систему організації охорони праці на національному та виробничому рівні. На роботодавців покладається обов'язок надавати робочі місця, механізми та обладнання, організовувати виробничі процеси, які відповідають встановленим нормативам і не загрожують здоров'ю працюючих, вживати заходів щодо створення відповідних служб, на які покладаються комплексні функції управління охороною праці; співпрацювати з представниками працівників шляхом надання необхідної інформації, проведення консультацій з охорони праці; попереджувати виникнення виробничого травматизму та проводити розслідування й облік нещасних випадків і професійних захворювань; проводити навчання працівників з питань охорони праці та інші [35].

Законодавство України відображає значну частину міжнародних стандартів з організації управління охороною праці на різних рівнях. Закон України «Про охорону праці» містить окремий розділ про організацію охорони праці, її управління на підприємствах, в установах, організаціях.

Згідно з Законом України „Про охорону праці” відділ охорони праці створюється в АТ «СГ «ТАС» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці [34].

Відділ охорони праці підпорядковується безпосередньо Голові Правління АТ «СГ «ТАС». Положення про Відділ охорони праці (далі - Положення), регулює питання створення та діяльності Відділу охорони праці, її структуру, чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства. В регіональних філіях та дирекціях обов’язки з охорони праці покладаються на директорів зазначених підрозділів. В регіональних підрозділах Компанії з кількістю працюючих до 50 осіб функції відділу охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників відділу охорони праці АТ «СГ «ТАС» проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Посадові особи Компанії на яких покладені обов’язки по охороні праці в своїй службовій діяльності керуються Конституцією України, Постановами Верховної Ради України, Законом України “Про охорону праці” (від 14.10.1992р.), Указом Президента України „Про Державний комітет України за охороною праці” (0834 від 18.09.2002р.), Кодексом законів України „Про працю (322-VIII від 10.12.71р.), нормативними актами Мінпраці України „Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів”(0050 від 28.01.98р.), „Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці” (0248 від 21.04.99р.), „Про порядок надання щорічної додаткової відпустки працівникам, які працюють на ПЕОМ” (10-1930 від 04.06.99р.), „Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин” (0382 від 17.06.99р.), Положенням про Службу охорони праці.

З метою виконання вимог Закону України „Про охорону праці” та наказу Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 №226/2666 „Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці” СГ «ТАС» ввела в дію наступні Інструкції з питань охорони праці та пожежної безпеки:

- Інструкцію вступного інструктажу з питань охорони праці АТ «СГ «ТАС»;

- Інструкцію з пожежної безпеки у приміщеннях структурних підрозділів Головного офісу та регіональних підрозділів АТ «СГ «ТАС»;

- Інструкцію з охорони праці для операторів та користувачів ПЕОМ АТ «СГ «ТАС»;

- Інструкцію з охорони праці для водія легкового автомобіля АТ «СГ «ТАС»;

- Інструкцію з охорони праці для прибиральника службових приміщень АТ «СГ «ТАС»;

- Інструкцію з подання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках АТ «СГ «ТАС»;

- Інструкцію про надання першої допомоги потерпілим при ураженні електричним струмом АТ «СГ «ТАС».

Основні завдання Відділу охорони праці:

1) Опрацювання ефективної системи управління охороною праці в Компанії та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу Головного Офісу, регіонального підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень Голови Правління з цих питань.

2) Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

3) Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4) Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, що діють в межах Компанії.

5) Інформування та надання роз’яснень працівникам з питань охорони праці.

Функції Відділу охорони праці:

1) Розроблення спільно з іншими підрозділами АТ «СГ «ТАС» комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2) Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд керівництва.

3) Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів АТ «СГ «ТАС» і за участю уповноважених працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4) Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

5) Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

6) Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

7) Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

8) Складання за участю керівників структурних підрозділів АТ «СГ «ТАС» переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах компанії, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

9) Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах компанії.

10) Розгляд:

- питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

- листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

11) Організація:

- забезпечення структурних підрозділів АТ «СГ «ТАС» нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в її межах, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

- нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

- пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

12) Участь у:

- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112;

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

- організації навчання з питань охорони праці;

- роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

13) Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

14) Контроль за:

- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

- використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці.

Робота відділу охорони праці АТ «СГ «ТАС» повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених керівництвом. Робочі місця працівників відділу охорони праці мають розміщуватись в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для приймання відвідувачів.

Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці (при необхідності) відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 №191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за №458/2262.

Метою системи управління охороною праці (СУОП) є забезпечення процесів формування здорових і безпечних умов праці.

Основними принципами функціонування СУОП є:

- Нерозривний зв'язок процесу виробництва з засобами та заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці;

- Додержанням трудової та технологічної дисципліни.

Облік умов і безпеки праці в АТ «СГ «ТАС» організує відділ охорони праці.

Аналіз умов і безпеки праці забезпечує відділ охорони праці. Основою для аналізу та оцінки показників стану умов та безпеки праці є "Єдина державна система показників умов та безпеки праці", дані про травматизм на виробництві, пожежі, аварії.

Основними показниками ефективного функціонування СУОП є:

- Рівень виробничого травматизму.

- Рівень захворювань, пов'язаних з умовами праці.

- Кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці.

- Забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями.

- Витрати на поліпшення стану безпеки праці, гігієни праці .

- Витрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань.

Відповідальний за стан охорони праці регіонального підрозділу Компанії:

- Проводить вступний інструктаж з питань охорони праці.

- Проводить первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки в регіональному підрозділі АТ «СГ «ТАС».

Веде наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці регіонального підрозділу;

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці регіонального підрозділу;

- реєстрації вступного інструктажу з питань пожежної безпеки регіонального підрозділу.

Здійснює контроль за виконанням робіт відповідно до вимог правил охорони праці.

СГ «ТАС» забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань; організовує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення негативних чинників; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства; здійснює постійний контроль за додержанням працівниками правил з техніки безпеки і виробничої санітарії.

У колективному договорі СГ «ТАС» передбачено забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці, а також комплексні заходи щодо досягнень встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

Фінансування охорони праці здійснює СГ «ТАС». В компанії створюються фонди охорони праці. Фонд охорони праці на підприємстві використовується тільки для виконання заходів, що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві.

У колективному договорі (угоді, трудовому договорі) сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому, ніж передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям.


РОЗДІЛ 3

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...