Главная Обратная связь

Дисциплины:


Участь служб страхової компанії в системі андерайтингуНаправлення роботи андерайтингу Андерайтинг Служба ІТ Фінансовий відділ Правління
Розрахунок і обґрунтування власного утримання +   + +
Оцінка і приймання ризиків на страхування +     +
Введення в базу даних договорів страхування + +    
Аналіз технічних результатів + + +  
Розробка пропозицій, методів і моделей страхування на основі аналізу фінансових результатів +   + +
Мотивація персоналу в залежності від результатів андерайтингу +   + +

Основним результатом роботи вдосконаленої системи андерайтингу є формування збалансованого і прибуткового страхового портфелю, що забезпечуватиме фінансовий результат.

Впровадження системи антикризового менеджменту є особливо важливим для страхових компаній в умовах погіршення загальної економічної ситуації в країні, в тому числі в умовах кризових явищ, коли в боротьбі за збереження доходів деякі компанії нехтують головними критеріями якості страхових послуг.

Вважаємо, що для підвищення якості обслуговування необхідно оптимально скоротити кількість відвідувань клієнта при врегулюванні страхового випадку. Співпраця тільки з надійними партнерами сприяє зацікавленню клієнтів до обслуговування в цій компанії. Відповідність страхових виплат рівню договорів страхування.

З метою залучення нових і збереження лояльних клієнтів страхові компанії повинні приділяти багато уваги якості послуг, які вони надають. Глибокий аналіз страхових послуг і бізнес-процесів в сфері ДМС дає можливість визначити детермінанти формування пропорцій страховими компаніями, що відповідно сформулює попит у клієнтів. Поліпшення якості обслуговування користувачів ДМС – це складний процес, який постійно вдосконалюється.

Зпрогнозуємо надходження за договорами добровільного медичного страхування метод експоненціального згладжування, що забезпечує досить швидке реагування прогнозу на всі події, що відбуваються протягом періоду, що охоплюється часовим рядом. Основна ідея цього методу полягає в тому, що кожен новий прогноз отримується шляхом зсування попереднього прогнозу в напрямку, який би давав кращі результати порівняно зі старим прогнозом. Метод експоненціального згладжування належить до прийому трендового аналізу. Тренд - це тривала тенденція зміни економічних показників у часі. Під час розробки моделей прогнозування тренд є основною складовою прогнозованого часового ряду, на який вже накладаються інші складові.

Базове рівняння має такий вигляд:

Ft+I = a×Dt + (l - a)×Ftде Ft+1 - прогноз для часового періоду t + 1;

D t - фактичне значення показника у момент часу t;

F t - прогноз, зроблений у момент часу t;

a - константа згладжування (0 < a < 1).

Константа згладжування є самокоригованою величиною [41, с. 182].

Припустимо, ми обрали a = 0,3 та a = 0,7. Прогноз на І квартал 2011 року вкажемо найбільш наближено до реальних можливостей страхової компанії в сумі 7500 тис. грн. Далі почергово розраховуються прогнози на кожен квартал (за даними інтернет-журналу Форіншурер) [42]. Результати прогнозу подамо у вигляді таблиці (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...