Главная Обратная связь

Дисциплины:


Багатоклітинні організми зі справжніми тканинамиВважають, що першими тваринними організмами, у яких з'яви­лися примітивні тканини, були кишковопорожнинні. До них нале­жать гідроїдні, сцифоїдні медузи і коралові поліпи.

Кишковопорожнинні — це найбільш низькоорганізовані багато­клітинні тварини Тіло кишковопорожнинних складаєть­ся із двох шарів клітин — ектодерми і ентодерми, між якими є більш чи менш розвинутий неклітинний шар, який називається мезоглія. Свою назву ці тварини дістали через те, що в них є тільки одна по­рожнина, яка називається кишковою.

Усітришаровітварини, що складаються з трьох зародкових лист­ків — ектодерми, мезодерми та ентодерми, мають складніші тканини, ніж кишковопорожнинні.

У рослин тканини з'явилися у зв'язку з виходом на суходіл і необ­хідністю пристосовуватися до нових наземно-повітряних умов сере­довища. У процесі еволюції вищих рослин відбувалося ускладнення їхніх тканин і органів.

Опорні точки

Тканиною називають групу клітин, схожих за формою, розміра­ми, функціями, походженням, продуктами своєї життєдіяльності. Взаємодіючи одна з одною, різні тканини утворюють окремі органи тіла. У тварин виділяють епітеліальну, сполучну, м'язову і нервову тканини. У рослин вирізняють твірну, покривну, основну, провідну, механічну та інші тканини.

 

Будова і функції тканин тваринного організму

Тканини тварин

В організмі тварин виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м'язову і нервову.

Епітеліальна тканина (епітелій)укриває поверхню тіла, вистилає слизові оболонки порожнистих органів травної системи, дихальної системи, сечостатевого апарату й утворює залозисту паренхіму залоз зовнішньої і внутрішньої секреції. Епітелій виконує покривну і захис­ну функції, тому в епітеліальній тканині мало міжклітинної речовини і клітини щільно прилягають одна до одної

Сполучна тканинадуже різноманітна за своєю будовою, але в ній завжди багато міжклітинної речовини Основними функ­ціями сполучної тканини є трофічна (живильна) і опорна функції. До сполучної тканини належить кров, лімфа, хрящова, кісткова і жирова тканини.М'язова тканина,здійснює рухові процеси в організмі тварин і лю­дини. Вона утворена м'язовими волокнами, у цитоплазмі яких є дуже тонкі нитки, що можуть скорочуватися

Розрізняють гладку (непосмуговану) м'язову тканину, поперечно­смугасту скелетну (посмуговану) і серцеву поперечносмугасту (по­креслену) м'язові тканини.

Гладка м'язова тканина входить до складу стінок внутрішніх ор­ганів, а з поперечносмугастої м'язової тканини складаються скелетні м'язи і м'язи серця.

Нервова тканинаскладається із нервових клітин — нейронів і ней-роглій, які утворюють нервову системуОсновною одиницею нервової системи є нейрон,що має тіло і від­ростки різної довжини. За кількістю відростків виділяють уніполярні нейрони з одним відростком, біполярні — з двома відростками і муль-типолярні — з кількома відростками.

Серед відростків нейрона один, найдовший, називається аксо­ном.Його кінцевий апарат закінчується на іншій нервовій клітині, на м'язових клітинах (волокнах) чи на клітинах залозистої тканини. По аксону нервовий імпульс рухається від тіла нервової клітини до робочих органів — м'яза, залози або до наступної нервової клітини. Аксони утворюють нервові волокна.

Інші відростки нейрона називаються дендритами.Вони короткі, галузисті. їхні закінчення сприймають нервове подразнення і про­водять нервовий імпуль: до тіла нейрона.

Основною властивістю нейрона є здатність збуджуватися і прово­дити це збудження по нервових волокнах.

Клітини нейроглії виконують опорну, живильну, захисну й інші функції. Ці клітини висгилають порожнини головного мозку і спин­номозковий канал, утворюють опорний апарат центральної нервової системи й оточують тіла нейронів та їхні відростки.

Тканина являє собою біологічну систему, але самі тканини виступа­ють компонентами більш складних біологічних систем — органів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...