Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тканини рослинного організмуУ рослинах спостерігаються такі групи тканин: твірні (дають по­чаток усім іншим тканинам), покривні (захищають рослину), опорні, або механічні (протистоять силі тяжіння), провідні (проводять воду й поживні речовини), асиміляційні (забезпечують живлення рослин), запасні (у них запасаються речовини, повітря чи вода), основна тка­нина (заповнює простір між спеціалізованими тканинами).

Твірнітканини. Функція цих тканин — утворення нових клітин шляхом поділу. Твірна тканина складається з дрібних клітин із ве­ликими ядрами і без вакуоль. Клітини цієї тканини постійно ділять­ся. Одна частина дочірніх клітин, доростаючи до розмірів материн­ської, знову ділиться, а друга частина поступово перетворюється на клітини постійних тканин. Постійними називають усі тканини, крім твірних. Клітини постійних тканин зазвичай не можуть діли­тися. Твірні тканини розміщуються на кінчику кореня й на верхів­ці стебла. Вони забезпечують постійний ріст рослини в довжину.

Усередині коренів і стебел є кільце твірної тканини із видовже­них клітин. Його називають камбієм.Камбій забезпечує розростан­ня коренів і стебел у товщину.

Покривні тканини. Ці тканини вкривають зовні органи рослини і захищають їх від шкідливих впливів навколишнього середовища. Крім того, покривні тканини захищають органи рослин від виси­хання

У рослин є кілька видів покривних тканин. Листя і молоді зеле­ні стебла вкриті шкірочкою, яка складається з одного шару прозо­рих клітин. Прозорість покривної тканини дуже важлива, оскільки, захищаючи орган, шкірочка не перешкоджає потраплянню світла у клітини з хлоропластами, що лежать глибше. Захисні властивості шкірочки визначаються тим, що її клітини щільно зімкнені, зовніш­ня оболонка клітин потовщена, іноді вкрита'воском. Це захищає органи від висихання і проникнення всередину грибків і бактерій, які спричиняють хвороби рослин.

Проте рослина не може бути повністю відокремленою від повітря­ного середовища. їй постійно потрібен кисень для дихання клітин і вуглекислий газ для фотосинтезу. Крім того, рослина постійно ви­паровує воду. У рослині весь час повинен відбуватися газообмін. Шкі­рочка не перешкоджає цьому, оскільки в ній є спеціальні утворення для газообміну — продихи.

Продих — це щілина, оточена двома замикальними клітинами, які, на відміну від клітин шкірочки, мають бобоподібну форму. Про­дихи можуть відкриватися і закриватися. Замикальні клітини при цьому розходяться або зближуються. Під продихами розміщені між­клітинники, по яких повітря доходить до всіх клітин листка або мо­лодого стебла.

У багатьох рослин (особливо деревних) стебло вкрите іншою по­кривною тканиною — пробкою. Це багатошарова тканина. Клітини її щільно зімкнуті. їх живий вміст відмирає, порожнини клітин за­повнюються повітрям. Пробка — більш надійний захист для рослин, ніж шкірочка.У деяких дерев (пробковий дуб) шар пробки може бути дуже тов­стим, до 20—30 см. Газообмін рослин, укритих пробкою, відбувається через сочевички. Сочевички — це розриви у пробці, через які повітря проникає всередину стебла.

Опорні,або механічні, тканини.Дуже розчленоване тіло рослини потребує опори. Підтримують і зміцнюють органи рослини опорні тканини. Характерною особливістю цих тканин є сильне потовщен­ня клітинних стінок, які забезпечують виконання їхніх функцій. Часто клітинні оболонки дерев'яніють і живий вміст клітини відми­рає. Клітини опорної тканини можуть мати витягнуту форму, тоді їх називають волокнами, але можуть бути й округлими. Проте в будь-якому разі клітинні оболонки цієї тканини дуже товсті.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...