Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розробити проект господарського договоруЧастина 1

1. Опрацювати нормативно-правову базу.

2. Сформувати пакет документів для реєстрації у державного реєстратора.

3. Вказати подальший алгоритм дій щодо заснування підприємства та перелік документів, що необхідні на кожному з етапів.

4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного виду діяльності.

Частина 2

5. Розробити проект господарського договору.

6. Оформити претензію щодо порушення умов договору та позовну заяву до господарського суду.

 

К[1] ОПФ суб’єкта господарювання Основний вид діяльності Вид господарського договору
1. Публічне АТ Охорона власності Депозитний договір
2. Приватне АТ Оптова торгівля лікарськими засобами Оренди транспортного засобу
3. Повне товариство Ломбардна діяльність Договір застави
4. ТОВ Проектування об'єктів архітектури Договір надання послуг проектування
5. ТДВ Вантажні транспортні перевезення автотранспортом Перевезення вантажу
6. Публічне АТ Страхова компанія Договір страхування
7. Приватне АТ Медична практика   Надання послуг медичного обслуговування
8. Повне товариство Діяльність з обміну валют   Оренда приміщення
9. ТОВ Будівництво Договір ген підряду на капітальне будівництво
10. ТДВ   Туроператорська діяльність Надання туристичних послуг

 

Частина 1

1. Опрацювати спеціальне законодавство, що регулює організаційно-правову форму та вид економічної діяльності підприємства.

1.1. Використовувати чинні нормативно-правові акти з інформаційного ресурсу Верховної Ради України www.rada.gov.ua.

1.2. Оформити перелік нормативно-правових актів за юридичною силою на окремому аркуші.

2. Сформувати пакет документів для реєстрації у Державного реєстратора.

2.1. Розробити установчі документи (статут, засновницький договір) і оформити відповідно до законодавчих вимог.

2.2. Оформити рішення про заснування.

2.3. Визначити процедуру реєстрації ЮО (за загальним порядком відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію…» чи за спеціальним порядком відповідно до спеціального законодавства) і описати її.

2.4. Заповнити реєстраційну картку. Визначення шифру виду діяльності за КВЕД у реєстраційній картці здійснюється за допомогою Класифікатора КВЕД.

2.5. Заповнити квитанцію про оплату (реквізити отримати у Державного реєстратора за місцем проживання одного із засновників).2.6. Вказати, які ще документи необхідні при реєстрації визначеної в завдання організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.

2.7. Оформити виписку з ЄДР, враховуючи законодавчі вимоги до її форми.

3. Вказати подальший алгоритм дій щодо заснування підприємства та перелік документів, що необхідні на кожному з етапів, в т.ч.:

3.1. Заповнити форму для отримання номера платника податків у органах ДПС за ф. 1-ОПП.

3.2. Створити ескіз печатки та/або штампу.

3.3. Оформити заяву на відкритя банківського рахунка та вказати документи, які необхідно додатково подати.

3.4. Скласти декларацію відповідності вимогам пожежної безпеки.

4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного виду діяльност:

4.1. На основі постанови КМУ від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» визначити орган, уповноважений здійснювати ліцензування визначеного виду діяльності.

4.2. Ознайомитися з ліцензійними умовами провадження основного виду діяльності та визначити основні вимоги, яким повинен відповідати суб’єкт господарювання. Оформити перелік вимог на окремому аркуші.

4.3. Оформити заяву на видачу ліцензії.

4.4. Здійснити опис необхідних документів для отримання ліцензії відповідно до ліцензійних умов.

Частина 2

Розробити проект господарського договору.

5.1. Ознайомитися із загальними рекомендаціями щодо складання договорів.

5.2. Ознайомитися із нормативними вимогами ГК і ЦК щодо складання відповідного виду договору. На окремому аркуші вказати статті ГК і ЦК (у випадку існування інших норм, таких як, н-д Положення про типову форму договору зазначити також ці нормативно-правові акти), що встановлюють вимоги до цієї форми договору.

5.3. Ознайомитися із шаблонами договорів, розробленими юристами, використовуючи електронні засоби, засоби Інтернет та збірники типових договорів, в т.ч.

5.4. Змоделювати проект договору із потенційним партнером на вигідних для вас умовах.

6. Оформити претензію на виконання умов господарського договору та позовну заяву до суду.

 

 


[1] K – остання цифра номера за списком студента

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...