Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державиПОЧАТКОВА ШКОЛА

Виховні досягнення
Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу: -почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; - приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України; - любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; - розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.


Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас 2 клас
“Та земля мила, де мати народила”. “Моя рідна Україна”. “Символи моєї держави”. “Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини”. “Ми - українці”. “У країні рідної мови”. “Мова рідна, слово рідне”. “Правовий букварик”. „Я маю право... кожна людина має право”. “Наша Вітчизна - Україна”. 3.“У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна”. “Ми - українці”. “Я – син своєї землі”. “Українці за кордоном”. “Славетні українці”. “Кожному мила своя сторона”. “Моя мала Батьківщина”. “Мій рідний край”. 10.«Рід, родина, рідня» 11.«Моя рідна вулиця”. „Пам’ятаймо героїв”. „Мої права та обов’язки”. 14. „Дитяча праця і права дитини”.
3 клас 4 клас
“Я – маленький громадянин”. “Кожна дитина має право” “З чого починається Вітчизна? ”. „Що необхідно знати про національну символіку”. “Всі єдина сім’я”. “Чи знаєш ти свій край?”. “Древній Київ – столиця України”. “Легенди мого краю”. „Вулицями рідного міста (села)”. “Година пам’яті і мужності”. Моральні цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям. „Одна єдина на цілім світі...”. “Я – громадянин України і пишаюсь цим”. “Школа прав дитини”. “Люби і знай свій рідний край”. “Люди, які прославили мій край”. “Сторінки історії мого міста (села)”. “І живе калина на папері”. “Всі народи України живуть в злагоді та мирі”. „Шануймося, бо ми того варті”.

 

ОСНОВНА ШКОЛА

  Виховні досягнення
5-7 клас Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: - почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв; - моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; - шанобливого ставлення до державної символіки; - правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; - активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі; - толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.
8-9 клас Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу: - відповідальності як важливої риси особистості за долю Батьківщини; - розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків; - громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади; - власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; - потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

 Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас 6 клас
«Україна пам’ятає» (Голодомор 1932-1933 рр.). “В ім’я твого і мого життя” (сторінками історії). “Ніхто не забутий, ніщо не забуте” (Ветерани Великої Вітчизняної війни та воїни УПА). “Державний гімн України”. “Духовність народу” (народний календар). “Що я знаю про Україну?”. “Моя країна моїми очима”. «Закони життя нашого класу”. «Немає прав без обов’язків». “Бабусина скриня”. Спартакіада народних ігор “Ігри народів світу”. „Конвенція ООН та Конституція України про права дітей”. „Я – держава - суспільство”. „Україна – полікультурна держава”. „Демократичні принципи та цінності”. „Згадаймо всіх поіменно”. “Моя земля – земля моїх предків”. “Україна – наша Батьківщина”. „Державна символіка ” „Мої права та обов’язки”. “І синє небо, і жовте колосся”. “Люби і знай свій рідний край”. “Традиції мого народу”. “Мова рідна – слово рідне!”. “Чи знаю я рідну мову?”. “Хто живе поруч зі мною?”. „Козацькі розваги”. “Традиції моєї родини”. “Перлини народної мудрості”. “Школа – наш дім, ми господарі в нім”.

 

7 клас 8 клас
„Любове моя – Україно!”. „Україна від козацьких часів до сьогодення”. «Мій рідний край”. „Історія рідного краю”. „Люблю я свій народ, шаную його звичаї”. „Мова рідна, слово рідне...”. “Біль і крик душі під знаком Чорнобиля”. „Колосок пам’яті”. „Право, обов’язок і честь”. „Вчинок, відповідальність, наслідки”. “Країна, в якій я живу”. „Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов’язую долю свою”. „Що ти знаєш про Україну?”. «Трагедія українського народу»(Голодомор 1932-1933р.р.). „Я – громадянин і патріот держави”. “Право, обов’язок, свобода та відповідальність”. «Збережемо наш скарб – рідну мову». «Джерела духовності мого краю». „Історія моєї родини – в історії мого краю”. «Видатні люди мого краю». „Допоможемо ветеранам”. “Козацькі сурми”. „Виконую Кодекс класу (школи)” „Українці за кордоном . Що таке діаспора?”. „Колосок пам’яті”.
9 клас  
„Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини”. „Гуманістична мораль у громадянському суспільстві”. “Чорнобиль – горе і біль”. „Колосок пам’яті”. “Державні символи України”. “Дебати: право на приватне життя”. “Україна - полікультурна держава” “Видатні вчені України”. “Ваш світлий подвиг незабутній”. „Культура політичної дискусії”. “Якби я був президентом...”.  

СТАРША ШКОЛА

Виховні досягнення
Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України: - усвідомлення національної ідеї; - почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин, - розуміння важливості української мови як основи духовної культури; - необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.

 

10 клас 11 клас
“Я – українець!” „Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!” „Загальнолюдське і національне”. „Особливості національних зразків моральності”. „Патріотизм – потреба України, кожного українця”. „Основи правосвідомості особистості”. “ Славетні постаті України”. “Конституційні основи держави”. “Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України”. “Політична культура. Якою вона повинна бути?”. “Толерантність та політична культура”. “Національні та етнокультурні традиції”. „Мій рідний край ні з чим не порівняти!”. “Історія та сучасність рідного краю”. “Ми співпрацюємо з територіальною громадою міста (села)”. „Соціальна компетентність молодої людини”. “Презентуємо учнівське самоврядування”. “Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об’єднаннями та молодіжними організаціями”. „Насильство, та як його уникнути?”. «Сучасне рабство. Торгівля людьми». „Захист Вітчизни – обов’язок громадянина”. „Сучасні гендерні стереотипи”. „Колосок пам’яті”. “Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства” “Про самоактуалізацію та самовизначеність особистості”. “Я і соціум” (“Моє входження до соціуму”). “Видатні особистості рідного краю”. “Презентуємо нашу школу”. “Учнівське самоврядування в школі”. “Герої для нас як приклад...” “Сучасний політик, який він?» “Якби я був політиком…” ”Видатні постаті України”. “Україна і Європа” “Ми – громадяни України” «Вшанування пам’яті жертв Голодомору». «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина». „Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина”. „Я і соціум: проблеми самореалізації”.
12 клас  
“Україно! Ти моя молитва!” „Мораль і моральність – основні цінності етики громадянськості”. “Правосвідомость громадянина”. “Горде ім’я – українець!” “Що означає бути патріотом?” “Правова культура – міцність держави”. “Лідер ХХІ сторіччя: соціально-психологічний портрет”. “Гендерна рівність: правове забезпечення і реальність”. “Моральні принципи досягнення успіху”. “Про роль особистості в учнівському самоврядуванні”. “Видатні випускники нашої школи”. “Презентуємо себе”. „Ми – різні, ми – рівні”. “Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі”. “Глобалізація: загроза або нова реальність?” “Інтеграція України в сучасному світі”. «Голодомор 1932-1933р.р. Україна пам’ятає». «Порушення прав людини: експлуатація та торгівля».  

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...