Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття афективностіПоняття афективної сфери психіки: Аффективна сфера психіки – це та, що хвилює, рухає. Це потяги, емоції, почуття, воля. Схожість впливу потягів і емоцій на інтелектуальні процеси, їх структурна подібність з боку фізіології та аналогічність впливу на психіку почуттів, пов‘язаних з потягами та емоціями, дає підставу для об‘єднання їх в один загальний термін – афективність. Розуміння воля, як дії, що впливає на потяги, гальмуючи гальмуючи одні, і підсилюючи інші, що виявляються в мотивації, створює можливість виділяти ці процеси в афективну сферу психіки.ю особливості якої визначаю афективний простір особистості. В цій сфері відображаються не предмети і явища об‘єктивного світу, а внутрішній стан людини. Це відображення здійснюється через переживання. За рубінштейном емоційність і афективність – це лише однаспецифічна сторона пізнавальних процесів, що відображають дійсність у переживаннях. Цілісне афективне явище завжди становить єдність 2 моментів: 1. певне відображення змісту. 2. емоційне переживання, тобто те специфічне забарвлення, з яким данний зміст відображується людиною. Розгляд аф.сфери особистості доцільно починати з розвитку аф.чутливості, розрізнення вражень і виникнення потягів та емоцій. Людина відчуває потяги, переживає емоції та почуття, здійснює свою волю. Це різні рівні прояву аф.сфери психіки, укожен з яких має свої особливосьі, характеристики та властивості. Афективний простір особистості не обмежується тільки потягами та емоціями. До нього також входять складніші аф утворення – почуття. Однак було б занадто просто розглядати ем як нижчі, а почуття, як вищі прояви афективності.Аф сфера особистості не відірвана від розвитку уяви, мислення, відчуття та сприймання. Вона має специфічні прояви, які впливають на ці процеси, та свої особливості. За характером прояву, силою і стійкістю, серед емоцій виділяють афекти та настрої. Емоції і почуття становлять 2 види специфічних проявів аф сфери особистості, пов‘язаних с її переживанням ставлення до навколишнього середовища, інших людей, до себе. Для вияву почуттів необхідна воля. Вона включається в них, створюющи певний рівень прояву аф сфери особистості, розширюючи її простір. Аф сфера пізнається особистістю через самоспостереження. Людина своїми стражданнями, немов би розраховується за те, в чому вона винна. Ця плата – прояв нашої аф сфери. Але людина не пасивна істота, вона може і творити аф сферу. Але для цібого вона повинна з‘ясувати призначення потягів, почуттів, та волі. Рубінштейн виділяє 3 рівні прояву аф сфери особистості: 1. рівень аф чутливості(ем забарвлення, тон відчуттів) 2. Предметні відчуття. 3. світоглядні почуття. Афективна чутливість проявляється вже в елементарних актах пізнання – у відчуттях. Афекти (від лат. affectus - душевне хвилювання, пристрасть) - сильні емоційні переживання, що виникають у критичних умовах при нездатності знайти вихід з небезпечних і несподіваних ситуацій і які сполучені з вираженими руховими й органічними проявами. Афекти приводять до гальмування всіх інших психічних процесів і реалізації відповідних поведінкових реакцій. На основі пережитих афектів формуються особливі афективні комплекси, що можуть запускатися, без достатнього усвідомлення причин, що викликали реакцію, при зіткненні навіть з окремими елементами ситуації, що спровокувала афект. Афективна ригідність - неготовність до змін у зв'язуванні тих чи інших подій з певними афективними реакціями. Виявляється в утрудненнях при емоційному научінні, у зайвій фіксованості на об'єктах, константність емоційної оцінки тих чи інших подій, також в утворенні зверхцінних ідей. Афективні діти - діти, що мають стійкі негативні емоційні переживання і деструктивну поведінку. Це обумовлено незадоволенням важливих для їхнього існування потреб. Форми такої деструктивної поведінки можуть бути різними. Для одних дітей у ситуації неуспіху характерно його неприйняття, що може виявлятися в браваді, зарозумілості, в агресивній поведінці. Для інших - зниження рівня домагань, супроводжуване непевністю в собі, острахом розчарування, уразливістю. При постійному відтворенні неадекватні реакції на неуспіх здобувають форму стійких рис характеру.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...