Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація і проведення модульного та підсумковогоНАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СУСПІЛЬНИХ НАУК: ОРГАНІЗАЦІЯ, ВИКОНАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ

 

Ужгород

Видавництво УжНУ «Говерла»


ББК 76.65

УДК 001.817

Н-34

 

Наукова робота студентів факультету суспільних наук : організація, виконання, оцінювання.Вид. третє, змін. і доповн. / Упорядники : Вегеш М.М., Зан М.П., Остапець Ю.О., Токар М.Ю. – Ужгород : Видавництво УжНУ

«Говерла», 2010. – 92 с.

 

 

У методичному посібнику відображено основні етапи організації, виконання та оцінювання наукової роботи студентів факультету суспільних наук УжНУ. Упорядники подають правила та рекомендації написання наукової роботи, умови підготовки наукового дослідження та процедуру захисту курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт. Посібник знайомить студентів з правилами написання та оформлення наукових публікацій. У виданні подається перелік орієнтовних тем усіх видів студентських наукових робіт за відповідними тематичними напрямами, які досліджуються на кафедрах політології, соціології та соціальної роботи, психології УжНУ. Основний зміст роботи доповнюють додатки.

Видання адресоване студентам та викладачам суспільно-політичних дисциплін вищих навчальних закладів.

 

Рецензенти:

Денисенко В.М., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри

історії та теорії політичної науки Львівського національного університету імені

І.Франка

Климончук В.В., кандидат політичних наук, доцент кафедри політології

Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

факультету суспільних наук Ужгородського національного університету від вересня 2009 р., протокол № 1

 

 

Вегеш М.М., Зан М.П., Остапець Ю.О., Токар М.Ю., 2010


ЗАТВЕРДЖУЮРектор УжНУ проф. Вегеш М.М.

15.02.2007 р.

 

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення

Студентів, які навчаються за кредитно-модульною

Системою організації навчального процесу в УжНУ

Вступ

"Тимчасове положення про систему оцінювання навчальної діяльності,

порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу УжНУ"

розроблено на основі нормативних документів МОН України, а саме:

• "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" (наказ МОН України №774 від 30.12.2005 р.);

• "Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" (наказ МОН України№48 від 23.01.2004 р.);

• "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу " (наказ МОН України №812 від

20.09.2004 р.);

• "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" (наказ МОН України №245 від

15.07.1996 р.);

• "Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах" (наказ МОН України №161 від 02.06.1993 р.).

Дія цього Положення поширюється на студентів Ужгородського національного університету, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Організація і проведення модульного та підсумкового

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...