Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ. ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ1. Формування політичного ринку в України: історичні та політико-правові

засади.

2. Правові регулятори обігу рекламної продукції в політичному просторі національної держави.

3. Порівняльний аналіз національних типів політичного рекламування.

4. Сучасні тенденції розвитку політичної реклами.

5. Політичний маркетинг у практиці державного управління.

6. Сучасні особливості пропагандистських практик на політичному ринку.

7. Становлення, розвиток і сутність паблік рілейшнз.

8. Паблік рилейшнз в Російській Федерації.

9. Еволюція технологій паблік рилейшнз у сучасних українських умовах.

10.«Зв'язки із громадськістю» як мистецтво комунікації й управління політичною поведінкою у сфері держави.

11.Паблік рилейшнз в стабільних умовах і політичних кризах.

12.Морально-етичний вимір процесу формування політичної ПР-продукції.

13.Особливості паблік рилейшнз на телебаченні.

14.Політичні теледебати: основні моделі, форми проведення і особливості організації.

15.Специфіка використання маніпулятивних методик в ПР-технологіях

16.Медіарилейшнз як стратегічний напрям інформаційної діяльності паблік рилейшнз.

17.Особливості використання політичної реклами в мережі ІНТЕРНЕТ:

вітчизняний та зарубіжний досвід.

18.Міфи, стереотипи, слухи у політичній рекламі та пропаганді.

19.Теоретико-правові засади політичного рекламування: вітчизняна та зарубіжна практика.

20.Держава та її корпоративні контрагенти на політичному ринку: вітчизняний і зарубіжний досвід.

21.Технології формування й здійснення маркетингової політики держави.

22.Виборча інженерія: суть та основні напрямки застосування.

23.Організація та проведення виступу політика (кандидата).

24.Використання політичної реклами на телебаченні та радіо на під час кампаній з обрання народних депутатів України (1990-2008 рр.).

25.Особливості теле- і радіореклами під час кампаній з обрання Президента

України (1991-2010 рр.).

26.Динаміка виборчих технологій під час кампаній з обрання народних депутатів України (1990-2010 рр.).

27.Особливості застосування виборчих технологій під час кампаній з обрання

Президента України (1991-2010 рр.).

28.Технології “паблік рилейшнз” під час президентських виборів 2004 року в

Україні.

29.Особливості застосування PR-технологій в українських виборчих кампаніях

2002-2010 рр.


30.Еволюція застосування політичних технологій під час виборчих кампаній до

Верховної Ради України.

31.Іміджмейкінг як складова електорального маркетингу.

32.Практика іміджмейкерства в політичному процесі України (на прикладах парламентських / президентських виборчих кампаній).33.Застосування PR-технологій під час проведення виборчих кампаній в

Україні.

34.Технології цивілізованого лобіювання у США.

35.Політична реклама як засіб активізації агітаційно-виборчого процесу.

36.Лобіювання інтересів у системі законодавчого процесу.

37.Роль громадськості та громадської думки у сфері “паблік рилейшнз”.

38.Теорія управління процесом “паблік рилейшнз”.

39.Технології комунікації у системі “паблік рилейшнз”.

40.Технології “паблік рилейшнз” під час президентських виборів 2004 року в

Україні.

41.Роль “чорних” технологій у дискредитації політичного об’єкта.

42.Інформаційні війни як технологічний засіб ведення політики.

43.Використання “чистих” і “брудних” виборчих технологій: український досвід.

44.Технологія та організація виборчих кампаній в США.

45.Технологія політичного консультування в США.

46.Політичний менеджмент як система оптимізації управління політичним процесом.

47.Комунікативні технології у сучасному політичному процесі.

48.Знакова структура телевізійної політичної реклами.

49.Маніпуляція свідомістю у політичній діяльності: сутність, характеристика технологій.

50.Електоральний маркетинг: сутність і досвід застосування в Україні.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...