Главная Обратная связь

Дисциплины:


Й рік життя молодший дошкільний вік 1 страницаМісяць вересень

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Завдання розвитку: вчити рухатись у різних напрямках зали відповідно до характеру музики вчити орієнтуватись у просторі   розвивати музичне сприймання , пам’ять, увагу, уяву   формувати почуття музичного ритму, культури виконання рухів
Форма активності пізнавальна, соціально-моральна фізична, емоційно-ціннісна Фізична фізична, художньо-естетична
Становлення базової якості особистості: спостережливість розсудливість працелюбність, людяність відповідальність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: „ Осінь ”, з циклу «Пори року» Автор: А. Вівальді (оркестр) ознайомлення з твором Назва:„Осінь ” з циклу «Пори року» Автор: А. Вівальді (оркестр) звернути увагу малюків на зв’язок змісту музики з її характером Назва: „Осінь ”, з циклу «Пори року» Автор: А. Вівальді (оркестр) вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати рухами Назва:„Осінь ”з циклу «Пори року» Автор: А. Вівальді (оркестр) закріплення, використання форми оповідання, загадки
Завдання розвитку: розвивати вміння уважно слухати твір від початку до кінця, зацікавлено ставитись до довкілля, виділяти красиве, яскраве підтримувати емоційний відгук на музику, визначати емоційний настрій     сприяти збільшенню запасу музичних вражень, вчити передавати свої почуття художнім словом   розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів, насолоджуватись музикою
Форма активності пізнавальна емоційно-ціннісна   Мовленнєв художньо-естетична
Становлення базової якості особистості спостережливість людяність Розсудливість   креативність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: « Півню мій», укр.нар. поспівка формувати правильне звукоутворення « Півню мій», укр.нар. поспівка вчити співати природним голосом, без напруження « Півню мій», укр.нар. поспівка розвивати співочі інтонації « Півню мій», укр.нар. поспівка сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку охороняти, берегти дитячий співочий і мовний голос формувати уміння слухати і чути красоту звучання голосу стимулювати бажання підспівувати дорослому розвивати чистоту інтонування мелодії
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру     Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади   Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку формувати вміння слухати і чути красоту звучання. Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій розвивати вміння підспівувати дорослому. Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності розвивати чистоту інтонування голосом, вербалізувати різні ігрові ролі     розвивати виконавські Здібності. Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними    
Форма активності пізнавальна емоційно-ціннісна   Мовленнєва   художньо-естетична  
базової якості особистості спостережливість розсудливість Креативність працелюбність
Співи: Освітнє завдання:     Назва: “Осінь – радісна пора ” Автор: І. Кишко, Л. Компанієць знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “Осінь – радісна пора ” Автор: І. Кишко, Л. Компанієць повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру  
Завдання розвитку:     формувати вміння слухати і чути красоту звучання. Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати моральні уявлення розвивати вміння підспівувати дорослому Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
Форма активності     Соціально-моральна емоційно-ціннісна
Становлення базової якості особистості   спостережливість самолюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Жуки ” Автор: обр. Л.Вишкарьова ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: “Жуки ” Автор: обр. Л.Вишкарьова розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: “Жуки ” Автор: обр. Л.Вишкарьова відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: “Жуки ” Автор: обр. Л.Вишкарьова продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу,уяву допомогти дитині побачити себе серед дітей, відійти від “зграйки”   вчити рухатись у різних напрямках. Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити виражати почуття у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активности Фізична, фізична Фізична Емоційно-ціннісна
Становлення базової якості особистості пізнавальна самостійність Відповідальність Самовладання

 № ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: „ Вертушка ” Автор: К. Стеценка ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: „ Вертушка ” Автор: К. Стеценка звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: „ Вертушка ” Автор: К. Стеценка продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити володіти культурою виконання основних рухів   Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись
Форма активності Фізична пізнавальна Фізична Креативна
Становлення базової якості особистості: самостійність розсудливість Самовладання креативність
Слухання музики Освітнє завдання Назва:„Марш дерев’яних солдатиків” Автор: П.Чайковський ознайомлення з твором   Назва:„Марш дерев’яних солдатиків” Автор: П.Чайковський привернути увагу дітей до змісту й характеру твору Назва:„Марш дерев’яних солдатиків” Автор: П.Чайковський вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики рухами Назва:„Марш дерев’яних солдатиків” Автор: П.Чайковський виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику
Завдання розвитку: розвивати вміння уважно слухати твір від початку до кінця підтримувати емоційний відгук на музику Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець) сприяти збільшенню запасу музичних вражень. Втілювати у рухах, життєві враження від спілкування з довкіллям збільшені запасу музичних вражень. Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності Пізнавальна Художньо-естетичний Фізична мовленнєва
Становлення базової якості особистості працелюбність розсудливість спостережливість Самовладання, самостійність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: « Півню мій», укр.нар. поспівка формувати правильне звукоутворення   Вправа: “Печу-печу хлібчик” вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: “Печу-печу хлібчик” розвивати співочі інтонації,   Вправа: “Печу-печу хлібчик” сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку: Імпровізувати образ   Відчувати задоволення від власної творчості Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись Вчити володіти культурою виконання
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом.
Завдання розвитку Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів надавати їм певної виразності Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції Відчувати задоволення від власної творчості
Форма активності фізична Пізнавальна Емоційно-ціннісна креативна
базової якості особистості відповідальність розсудливість Самовладання Самостійність, креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Осінь – радісна пора ” Автор: І. Кишко, Л. Компанієць Робота над диханням, вчити разом починати і закінчувати пісню     Назва: “Осінь – радісна пора ” Автор: І. Кишко, Л. Компанієць розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади розвивати чистоту інтонування голосом Назва: “Осінь – радісна пора ” Автор: І. Кишко, Л. Компанієць співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: “Осінь – радісна пора ” Автор: І. Кишко, Л. Компанієць робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію починати після вступу
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Втілювати у співах життєві враження від спілкування з довкіллям Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
Форма активності Художньо-естетична фізична Пізнавальна Емоційно-ціннісна
Становлення базової якості особистості розсудливість спостережливість Розсудливість відповідальність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Жуки ” Автор: обр. Л.Вишкарьова вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: “Жуки ” Автор: обр. Л.Вишкарьова відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: “Таночок осіннього листячка” Автор: А.Філіпенко, Т.Волгінаознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: “Таночок осіннього листячка” Автор: А.Філіпенко, Т.Волгінарозвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Завдання розвитку: Вчити володіти культурою виконання основних рухів   Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Втілювати у рухах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям  
Форма активності фізична Емоційно-ціннісна пізнавальна Фізична
Становлення базової якості особистості самовладання працелюбність спостережливість самостійність

 

 

Місяць жовтень Група №_______5-й рік життя молодший дошкільний вік

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: „Вертушка ” Автор: К. Стеценка вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою Назва: „Вертушка ” Автор: К. Стеценка вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці Назва: „Вертушка ” Автор: К. Стеценка працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику
Завдання розвитку: Вчити розкуто граційно рухатись Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю Намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок та засобів гри Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою,
Форма активності фізична Художньо-естетична креативна пізнавальна
Становлення базової якості особистості: розсудливість людяність креативність спостережливість
Слухання музики Освітнє завдання Назва:„Марш дерев’яних солдатиків” Автор: П.Чайковськийе закріпити назву твору Назва: “Кури та півні ” Автор: К. Сен-Санс   Знайомство з твором Назва: “Кури та півні ” Автор: К. Сен-Санс вчити відчувати характер, , емоційно відгукуватись на музику Назва: “Кури та півні ” Автор: К. Сен-Санс привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Завдання розвитку: розвивати вміння відчувати і визначати загальний характер і настрій контрастних частин. Насолоджуватись мелодійною музикою. розвивати вміння уважно слухати твір від початку до кінця. Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва сприяти збільшенню запасу музичних вражень. Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій розвивати вміння відчувати і визначати загальний характер і настрій контрастних частин. Вчити передавати свої почуття художнім словом.
Форма активності Культурно-естетична, пізнавальна Емоційно-ціннісна мовленнєва
Становлення базової якості особистості розсудливість працелюбність самовладання спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: “Печу-печу хлібчик” формувати правильне звукоутворення Вправа: “Печу-печу хлібчик” вчити співати природним голосом, без напруження «Равлик-павлик», муз. В. Верховинця розвивати співочі інтонації, «Равлик-павлик», муз. В. Верховинця сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Вчити володіти навичками зображення позитивного образу.   Втілювати у співах, музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям Відчувати задоволення від власної творчості Вчити володіти культурою виконання співу

 

 

Співи: Освітнє завдання: Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку: Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Вчити співпереживати музичним образам, визначати їх емоційний настрій Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю Вчити дотримуватись норм та етикету відображати у співіморальні уявлення
Форма активності пізнавальна Емоційно-ціннісна Художньо-естетична Соціально-моральна
Становлення базової якості особистості спостережливість самовладання розсудливість Людяність
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “Дощик ” Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення тексту Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Втілювати у співах, рухах, музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Форма активності Художньо-естетична фізична пізнавальна Соціально-моральна
Становлення базової якості особистості людяність самостійність працелюбність самовладання
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Таночок осіннього листячка” Автор: А.Філіпенко, Т.Волгінавідтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: “Таночок осіннього листячка” Автор: А.Філіпенко, Т.Волгінапродовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, Назва: “Таночок осіннього листячка” Автор: А.Філіпенко, Т.Волгінавчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: “Таночок осіннього листячка” Автор: А.Філіпенко, Т.Волгінавідпрацювати і закріпити елементи таночка
Завдання розвитку: Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати у рухах моральні уявлення Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності Формувати почуття музичного ритму   Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики.
Форма активності Соціально-моральна Емоційно-ціннісна фізична креативна
Становлення базової якості особистості Самостійність, самовладання відповідальність працелюбність креативність

 

 

№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів , показ і пояснення рухів Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці
Завдання розвитку: Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати у грі моральні уявлення Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись  
Форма активності фізична Емоційно-ціннісна Соціально-моральна креативна
Становлення базової якості особистості: самовладання розсудливість відповідальність Самостійність, креативність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Кури та півні ” Автор: К. Сен-Санс розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва: “Кури та півні ” Автор: К. Сен-Санс вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: “Менует ” Автор: Л. Боккеріні Знайомство з твором   Назва: “Менует ” Автор: Л. Боккеріні вчити відчувати характер
Завдання розвитку: сприяти виникненню потреби у прослуховуванні музичного твору, збільшені запасу музичних вражень сприяти збільшенню запасу музичних вражень. Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом. розвивати вміння уважно слухати т відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин вір від початку до кінця, розвивати вміння відчуватиі визначати загальний характер і настрій контрастних частин
Форма активності Становлення базової якості особистості Соціально-моральна мовленнєва пізнавальна Емоційно-ціннісна
людяність креативність працелюбність відповідальність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: «Равлик-павлик», муз. В. Верховинця формувати правильне звукоутворення «Равлик-павлик», муз. В. Верховинця вчити співати природним голосом, без напруження «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця розвивати співочі інтонації, «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

 

 

Співи: Освітнє завдання: Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, вчити починати після вступу Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “Неслухняний дощик ” Автор: Р. Неронов спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами  
Завдання розвитку Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому  
Форма активності фізична Емоційно-ціннісна Соціально-моральна креативна  
базової якості особистості самовладання людяність самостійність креативність  
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції   Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, Розвивати виконавські здібності   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати короткі розпірки і пісні, відповідні звучанню голосу дитини
Форма активності пізнавальна Емоційно-ціннісна фізична Соціально-моральна
Становлення базової якості особистості працелюбність людяність самовладання самолюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику,
Завдання розвитку: Вчити танцювати парами та у колі Розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу, уяву.   Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Форма активности Соціально-моральна фізична Емоційно-ціннісна креативна
Становлення базової якості особистості людяність розсудливість самовладання самостійність

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...