Главная Обратная связь

Дисциплины:


Й рік життя молодший дошкільний вік 2 страницаМІСЯЦЬ : ЛИСТОПАД

ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Весело потанцюємо» Автор: М.Степаненка ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Весело потанцюємо» Автор: М.Степаненка звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Весело потанцюємо» Автор: М.Степаненка продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити проявляти вигадку та фантазію, намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок та засобів гри Підтримувати емоційний відгук на музику Вчити володіти елементарними танцювальними рухами Вчити розкуто граційно рухатись   Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати моральні уявлення  
Форма активності   Креативна Емоційно-ціннісна фізична Соціально-моральна
Становлення базової якості особистості: креативність спостережливість розсудливість людяність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Менует ” Автор: Л. Боккеріні привернути увагу дітей до змісту й характеру твору Назва: “Менует ” Автор: Л. Боккеріні вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: “Менует ” Автор: Л. Боккеріні вчити пізнавати твір, відчувати характер, закріплення, використання форми оповідання, загадки Назва: “Курка ”(клавесин) Автор: Ж.Ф.Рамо Знайомство з твором
Завдання розвитку: Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець). Насолоджуватись мелодійною музикою Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче  
Форма активності Художньо-естетична Соціально-моральна   Мовленнєва Художньо-естетична пізнавальна
Становлення базової якості особистості розсудливість справедливість відповідальність спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця формувати правильне звукоутворення   «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця вчити співати природним голосом, без напруження   «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця розвивати співочі інтонації,     «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця сприяти виробленню наспівності звучання    
Завдання розвитку Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні.  
Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна співати природнім голосом наслідувати спів дорослого  
Завдання розвитку Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності. Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець) Підтримувати емоційний відгук на музику. Сприяти виникненню потреби у прослуховуванні музичних творів. Охороняти й берегти співочий і мовний голос   Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, Розвивати виконавські здібності    
Форма активності Художньо-естетична Соціально-моральна Емоційно-ціннісна фізична  
базової якості особистості спостережливість самолюбність самовладання працелюбність  
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ” Автор: Н. Рубальська спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор:В.Гвоздій знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор:В.Гвоздій повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру  
Завдання розвитку: Вчити володіти культурою виконання. Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому   Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності   Розвивати вміння уважно слухати музичний твір , відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин  
Форма активності фізична креативна Художньо-естетична пізнавальна  
Становлення базової якості особистості спостережливість Самостійність, креативність спостережливість самовладання  
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко закріпити елементи танцю, домагатись ритмічності Назва: “Танець парами ” Автор: обр. Т.Попатенко закріплення рухів, виконувати самостійно
Завдання розвитку: Розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу, уяву.   Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Розвивати виконавські здібності Вчити відтворювати образні рухи   Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих рухах загальний характер музики, динаміку.
Форма активности фізична Художньо-естетична фізична креативна
Становлення базової якості особистості працелюбність спостережливість самолюбність креативність
№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Весело потанцюємо» Автор: М.Степаненка працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Весела вправа» Автор: А. Лазаренка ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ Назва: «Весела вправа» Автор: А. Лазаренка звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Весела вправа» Автор: А. Лазаренка продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити розкуто граційно рухатись Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення .Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики. Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активності   Креативна Пізнавальна фізична Художньо-естетична
Становлення базової якості особистості: креативність спостережливість самостійність самолюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Курка ”(клавесин) Автор: Ж.Ф.Рамо привернути увагу дітей до змісту й характеру твору Назва: “Курка ”(клавесин) Автор: Ж.Ф.Рамо вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики Назва: “Курка ”(клавесин) Автор: Ж.Ф.Рамо Програмовий зміст:виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику Назва: “Курка ”(клавесин) Автор: Ж.Ф.Рамо Програмовий зміст:розвивати вміння вслуховуватись у музику  
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись Імпровізувати образ   Вчити співпереживати музичним образам, визначати емоційний настрій Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності Становлення базової якості особистості Художньо-естетична креативна Емоційно-ціннісна мовленнєва
людяність креативність самолюбність розсудливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця формувати правильне звукоутворення   Вправа: “Водичка вчити співати природним голосом, без напруження   Вправа: “Водичка” розвивати співочі інтонації,     Вправа: “Водичка” сприяти виробленню наспівності звучання  
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

  

Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “ Осінь” Автор: Н. Вересокіна спів без супроводу. Співати самостійно, підгрупами природним голосом.  
Завдання розвитку Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, Розвивати виконавські здібності Вчити володіти культурою виконання Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно у повільному темпі Відчувати задоволення від власної творчості Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому  
Форма активності фізична фізична мовленнєва креативна  
базової якості особистості відповідальність працелюбність самовладання креативність  
Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор: В.Гвоздій розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор: В. Гвоздій співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор: В.Гвоздій робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор: В.Гвоздій робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, Розвивати виконавські здібності   Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
Форма активності Соціально-моральна фізична Художньо-естетична фізична
Становлення базової якості особистості самовладання працелюбність самолюбність спостережливість
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Новорічний хоровод ” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: “Новорічний хоровод ” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: “Новорічний хоровод ” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва:“Новорічний хоровод ” Автор:А.Філіпенко,Т.Волгіна продовжити вчити сприймати музику. Відтворювати рухи
Завдання розвитку: Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою. Вчити здійснювати елементарний аналіз творів. Розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу, уяву. Формувати почуття музичного ритму   Вчити танцювати парами дотримуватись норм та етикету спілкування Вчити водити хороводи   Вчити володіти елементарними танцювальними рухами Вчити розкуто граційно рухатись
Форма активности пізнавальна фізична Соціально-моральна фізична
Становлення базової якості особистості спостережливість працелюбність самолюбність розсудливість

МІСЯЦЬ ГРУДЕНЬ ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Весела вправа» Автор: А. Лазаренка працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: „Зміни ведучого ” Автор: М. Раухвергер ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: „Зміни ведучого ” Автор: М. Раухвергер звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: „Зміни ведучого ” Автор: М. Раухвергер продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухам
Завдання розвитку: Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності. Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець) Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою,   Вчити володіти елементарним танцювальними рухами Вчити розкуто граційно рухатись Вчити виражати форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності Художньо-естетична пізнавальна фізична Емоційно-ціннісна
Становлення базової якості особистості: самолюбність самовладання спостережливість відповідальність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Курка ”(клавесин) Автор: Ж.Ф.Рамо вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) Знайомство з твором Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) вчити відчувати характер, передати рухами Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Завдання розвитку: Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати загальний характер Вчити відтворювати образні рухи   Вчити передавати свої почуття, фантазії художнім словом
Форма активності Емоційно-ціннісна пізнавальна фізична мовленнєва
Становлення базової якості особистості самостійність спостережливість самолюбність креативність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: “Водичка” формувати правильне звукоутворення Вправа: “Бім-бом” вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: “Бім-бом” розвивати співочі інтонації, Вправа: “Бім-бом” сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин, елементарний жанр Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Охороняти й берегти співочий і мовний голос. Без напруги співати. Допомогти дитині побачити себе серед дітей у великій залі
Форма активності пізнавальна Художньо-естетична фізична Соціально-моральна
Становлення базової якості особистості спостережливість людяність працелюбність самолюбність
Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор:В.Гвоздій домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “ Ялинка зелененька ” Автор:В.Гвоздій спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: “Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко знайомство з піснею, слухання, пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити відтворювати характер пісні Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів Визначати елементарний жанр. Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів , надавати їм певної виразності  
Форма активності Фізична, емоційно-ціннісна креативна пізнавальна Емоційно-ціннісна
Становлення базової якості особистості працелюбність креативність спостережливість розсудливість
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Новорічний хоровод ” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: “Новорічний хоровод ” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна: відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: “Новорічний хоровод ” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику. Закріпити танок Назва: ”Сніжинки ” Автор: Т. Ломова ознайомитись з музикою, пояснити й показати рухи
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами Вчити розкуто граційно рухатись Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись. Імпровізувати образ, відчувати задоволення від власної творчості Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Форма активности Фізична, емоційно-ціннісна Художньо-естетична креативна пізнавальна
Становлення базової якості особистості відповідальність працелюбність креативність самостійність
№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: „Зміни ведучого ” Автор: М. Раухвергер працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «М’ячики» Автор: М. Сатуліна ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «М’ячики» Автор: М. Сатуліна звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «М’ячики» Автор: М. Сатуліна продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Формувати почуття музичного ритму Вчити володіти культурою виконання основних рухів Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, визначати характер і настрій контрастних частин Визначати елементарний жанр Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення. Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики Насолоджуватись танцем, естетичним дійством втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Форма активності   фізична пізнавальна фізична Художньо-естетична
Становлення базової якості особистості: працелюбність спостережливість відповідальність креативність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) вчити відчувати характер, запропонувати відображати в рухах Назва: “Гра в солдатики ” Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но) вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Завдання розвитку: Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності, розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня. марш, танець) Насолоджуватись мелодійною музикою Підтримувати емоційний відгук на музику. Сприяти виникненню потреби у прослуховуванні музичних творів, збільшені запасу музичних вражень   Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів вчити коментувати свої дії, вербалізувати музичні образи  
Форма активності Художньо-естетична   Емоційно-ціннісна креативна мовленнєва
Становлення базової якості особистості відповідальність працелюбність креативність самостійність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: “Бім-бом” формувати правильне звукоутворення Вправа: “”Кицю, кицю – няв” вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: “”Кицю, кицю – няв” розвивати співочі інтонації, Вправа: “”Кицю, кицю – няв сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Завдання розвитку Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “Зима ” Автор: Н.Веросокіна спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню в ансамблі
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити володіти культурою виконання співу. Втілювати враження від спілкування з предметним довкілля вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні, читати тексти пісень наспівно у повільному темпі Відчувати задоволення від власної творчості Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Форма активності фізична фізична мовленнєва креативна
базової якості особистості працелюбність відповідальність самовладання креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: “Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: “Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно у повільному темпі Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати пісні, відповідні звучанню голосу дитини Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,. Розвивати виконавські здібності Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу
Форма активності Фізична, мовленнєва Соціально-моральне фізична Художньо-естетична
Становлення базової якості особистості самовладання відповідальність працелюбнічть креативність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: ”Сніжинки ” Автор: Т. Ломова вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: ”Сніжинки ” Автор: Т. Ломова відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: ”Сніжинки ” Автор: Т. Ломова закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах Назва: ”Сніжинки ” Автор: Т. Ломова закріплення рухів, виконувати самостійно
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами Вчити розкуто граційно рухатись Насолоджуватись виразним танцем, естетичним виконанням Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики, розвивати засоби музичного сприймання Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Форма активности фізична Художньо-естетична фізична креативна
Становлення базової якості особистості відповідальність працелюбність самолюбність Самостійність, креативність

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...