Главная Обратная связь

Дисциплины:


Й рік життя молодший дошкільний вік 3 страница 

ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: „ Ми сніжиночки ” Автор: Т. Ломова ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: „ Ми сніжиночки ” Автор: Т. Ломова звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: „ Ми сніжиночки ” Автор: Т. Ломова продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами Назва: „ Ми сніжиночки ” Автор: Т. Ломова вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Завдання розвитку: Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції Формувати почуття музичного ритму. Вчити володіти культурою виконання основних рухів
Форма активності   ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості: розсудливість самолюбність відповідальність самовладання
Слухання музики Освітнє завдання пригадати раніше вивчені твори, емоційно відгукуватись на музику   Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня Знайомство з твором Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю. Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті. Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати його характер і настрій контрастних частин Визначати елементарний жанр . Вчити слухати тембр різних інструментів, диференціювати звучання різних голосів Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості спостережливість справедливість справедливість розсудливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: «Півню мій» формувати правильне звукоутворення Вправа: «Півню мій» вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: «Півню мій» розвивати співочі інтонації, Вправа: «Півню мій» сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцевазнайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцеваповторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцеварозучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцева співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку Знайомити з тембрами різних дитячих музичних інструментів і засобами звуковидобуття Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня., марш, танець). Формувати почуття музичного ритму Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати.
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
базової якості особистості спостережливість самолюбність працелюбність відповідальність
Співи: Освітнє завдання: Назва:“Ось ялинонька прийшла ” Автор: А,Філіпенко домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва:“Ось ялинонька прийшла» Автор: А.Філіпенко спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно у повільному темпі Відчувати задоволення від власної творчості Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активності МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості працелюбність самостійність спостережливість креативність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Прощатися - вітатися ” Автор: обр.Г.Теплицького ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва:“Прощатися вітатися” Автор: обр.Г.Теплицького розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва:“Прощатися- вітатися обр.Г.Теплицького відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: “Прощатися - вітатися ”обр.Г.Теплицького продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Вчити володіти елемента танцювальними рухами, розкуто граційно рухатись Вчити співпереживати персонажам, музичним образам Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активности ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості самовладання працелюбність людяність самолюбність

  

№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: „ Ми сніжиночки ” Автор: Т. Ломова працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Дудочка» Автор: Т. Ломова ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Дудочка» Автор: Т. Ломова звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Дудочка» Автор: Т. Ломова продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики Формувати почуття музичного ритму Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності   ФІЗИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: самостійність спостережливість працелюбність відповідальність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня виховувати вміння емоційно відгукуватись на музики Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар Знайомство з твором
Завдання розвитку: Вчити ідентифікувати почуття автора з власними Підтримувати емоційний відгук на музику Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за ї привабливістю Вчити проявляти вигадку та фантазію Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Форма активності ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА
Становлення базової якості особистості розсудливість самостійність креативність спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: «Півню мій» формувати правильне звукоутворення «Вийди, вийди , сонечко» укр.нар. поспівка вчити співати природним голосом, без напруження «Вийди, вийди , сонечко» укр.нар. поспівка розвивати співочі інтонації, «Вийди, вийди , сонечко» укр.нар. поспівка сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцева робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцеваробота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцевадомагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: “ Падав сніг на поріг ” Автор: В. Коваленко, Т. Мезенцеваспів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом, по підгрупам
Завдання розвитку Втілювати у співах музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Розвивати виконавські здібності вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Форма активності ФІЗИЧНА ФІЗИЧНА МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА
базової якості особистості самостійність працелюбність розсудливість креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку:   Підтримувати емоційний відгук на музику   Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись Відчувати задоволення від власної творчості Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом. Розвивати виконавські здібності Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
Форма активності ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА КРЕАТИВНА ФІЗИЧНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості самолюбність креативність працелюбність самостійність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва“Прощатися - вітатися ” Автор: обр.Г.Теплицького вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва:“Прощатися - вітатися ” Автор: обр.Г.Теплицького відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: “Запрошення ” Автор: обр. Г.Теплицького ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: “Запрошення ” Автор: обр. Г.Теплицького розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати загальний характер і настрій контрастних частин Розвивати виконавські здібності Вчити відтворювати образні рухи
Форма активности ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості самолюбність самовладання спостережливість працелюбність

 

ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Дудочка» Автор: Т. Ломова вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою Назва: «Дудочка» Автор: Т. Ломова вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці Назва: «Дудочка» Автор: Т. Ломова працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва:«Маленькі танцюристи» Автор: укр.нар.мелодія ( обр.Ф.Теплицького) ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарн. танцювальними рухами розкуто граційно рухатись. Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності Вчити володіти культурою виконання основних рухів Формувати почуття музичного ритму Визначати елементарний жанр загальний характер і настрій твору  
Форма активності   ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ФІЗИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА
Становлення базової якості особистості: самовладання креативність розсудливість спостережливість
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар розвивати вміння вслуховуватись у музику     Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики рухами Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Завдання розвитку: Вчити слухати тембр різних інструментів, диференціювати звучання різних голосів Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом  
Форма активності ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості розсудливість самолюбність креативнісь спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: «Вийди, вийди , сонечко» укр.нар. поспівка формувати правильне звукоутворення «Вийди, вийди , сонечко» укр.нар. поспівка вчити співати природним голосом, без напруження «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця розвивати співочі інтонації, «Кикю, кицю, няв», муз. В. Верховинця сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку Розвивати вміння уважно слухати музичний твір , відчувати й визначати загальний характер і настрій контрастних частин Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, Розвивати виконавські здібності   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати    
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
Становлення базової якості особистості спостережливість людяність працелюбність самолюбність
Співи: Освітнє завдання: Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: ”Ялинка ” Автор: Н. Вересокіна спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: “ Любимо бабусю ” Автор: Ю.та І. Білокінь знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: “ Любимо бабусю ” Автор: Ю.та І. Білокінь повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу
Форма активності МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості працелюбність креативність спостережливість самолюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Запрошення ” Автор: обр. Г.Теплицького відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей   Назва: “Запрошення ” Автор: обр. Г.Теплицького продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи Назва: “Запрошення ” Автор: обр. Г.Теплицького вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: “Запрошення ” Автор: обр. Г.Теплицького відпрацювати і закріпити елементи таночка
Завдання розвитку:   Вчити володіти навичками зображення позитивного та негативного образів Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Вчити володіти танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції
Форма активности СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості відповідальність спостережливість креативність працелюбність

 

№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва:«Маленькі танцюристи» Автор: укр.нар.мелодія ( обр.Ф.Теплицького) звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва:«Маленькі танцюристи» Автор: укр.нар.мелодія ( обр.Ф.Теплицького) продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами Назва:«Маленькі танцюристи» Автор: укр.нар.мелодія ( обр.Ф.Теплицького) вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою Назва:«Маленькі танцюристи» Автор: укр.нар.мелодія ( обр.Ф.Теплицького) вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці
Завдання розвитку: Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики Насолоджуватись виразним танцем, естетичним дійством
Форма активності   ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості: розсудливість спостережливість відповідальність самовладання
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “ Марш зайченят ” Автор: А.Жилінський Знайомство з твором Назва: “ Марш зайченят ” Автор: А.Жилінський вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва: “ Марш зайченят ” Автор: А.Жилінськийпривернути увагу дітей до змісту й характеру твору Назва: “ Марш зайченят ” Автор: А.Жилінськийрозвивати вміння вслуховуватись у музику    
Завдання розвитку: Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати його загальний характер Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм виразності вчити коментувати свої дії, вербалізувати різні ігрові ролі Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності  
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості: розсудливість самолюбність спостережливість креативність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: Розспів 3 формувати правильне звукоутворення Вправа: Розспів 3 вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: Розспів 4 розвивати співочі інтонації, Вправа: Розспів 4 Програмовий зміст:сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Завдання розвитку Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу   Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгінаробота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгінадомагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: ”Подарунок мамі” Автор: А.Філіпенко, Т. Волгінаспів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні   Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому  
Форма активності ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА
базової якості особистості працелюбність відповідальність самостійність креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: “ Любимо бабусю ” Автор: Ю.та І. Білокінь розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: “ Любимо бабусю ” Автор: Ю.та І. Білокінь співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: “ Любимо бабусю ” Автор: Ю.та І. Білокінь робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: “ Любимо бабусю ” Автор: Ю.та І. Білокінь робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: Відчувати задоволення від власної творчості Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити володіти культурою виконання співу Втілювати у співах життєві враження Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу
Форма активності КРЕАТИВНА ФІЗИЧНА ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості самостійність креативність відповідальність працелюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: “Веселі музики ” Автор: А.Філіпенко ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: “Веселі музики ” Автор: А.Філіпенко розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: “Веселі музики ” Автор: А.Філіпенко відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: “Веселі музики ” Автор: А.Філіпенко продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: Визначати елементарний жанр Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активности ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості спостережливість самолюбність самовладання відповідальність

ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...