Главная Обратная связь

Дисциплины:


шостий рік життя старший дошкільний вік 3 страница№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Бічний галоп», муз. Ф. Шуберта ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Бічний галоп», муз. Ф. Шуберта звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Бічний галоп», муз. Ф. Шуберта продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами Назва: «Бічний галоп», муз. Ф. Шуберта вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Завдання розвитку: Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції Формувати почуття музичного ритму. Вчити володіти культурою виконання основних рухів
Форма активності   ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості: розсудливість самолюбність відповідальність самовладання
Слухання музики Освітнє завдання пригадати раніше вивчені твори, емоційно відгукуватись на музику   Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня Знайомство з твором Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю. Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті. Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати його характер і настрій контрастних частин Визначати елементарний жанр . Вчити слухати тембр різних інструментів, диференціювати звучання різних голосів Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості спостережливість справедливість справедливість розсудливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: формувати правильне звукоутворення Вправа: вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: розвивати співочі інтонації, Вправа: сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії  
Завдання розвитку Знайомити з тембрами різних дитячих музичних інструментів і засобами звуковидобуття Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня., марш, танець). Формувати почуття музичного ритму Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати.
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
базової якості особистості спостережливість самолюбність працелюбність відповідальність
Співи: Освітнє завдання: Назва: Щедрівки, муз. В. Таловирі, сл. С. Жупанина домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: Щедрівки, муз. В. Таловирі, сл. С. Жупанина спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно у повільному темпі Відчувати задоволення від власної творчості Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активності МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості працелюбність самостійність спостережливість креативність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Танець із двіночками», муз. І. Кишка ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: «Танець із двіночками», муз. І. Кишка розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: «Танець із двіночками», муз. І. Кишка відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: «Танець із двіночками», муз. І. Кишка продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Вчити володіти елемента танцювальними рухами, розкуто граційно рухатись Вчити співпереживати персонажам, музичним образам Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активности ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості самовладання працелюбність людяність самолюбність

  

№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва«Бічний галоп», муз. Ф. Шуберта працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Приставний крок убік», муз. О. Жилінського ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Приставний крок убік», муз. О. Жилінського звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Приставний крок убік», муз. О. Жилінського продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики Формувати почуття музичного ритму Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності   ФІЗИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: самостійність спостережливість працелюбність відповідальність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня виховувати вміння емоційно відгукуватись на музики Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва: «Щедрівочка щедрувала», Автор: укр.нар.пісня пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар Знайомство з твором
Завдання розвитку: Вчити ідентифікувати почуття автора з власними Підтримувати емоційний відгук на музику Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за ї привабливістю Вчити проявляти вигадку та фантазію Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Форма активності ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА
Становлення базової якості особистості розсудливість самостійність креативність спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення вчити співати природним голосом, без напруження   розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки Домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Розмова з місяцем», муз.нар, сл. М. Підгірянки спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом, по підгрупам
Завдання розвитку Втілювати у співах музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Розвивати виконавські здібності вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Форма активності ФІЗИЧНА ФІЗИЧНА МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА
базової якості особистості самостійність працелюбність розсудливість креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку:   Підтримувати емоційний відгук на музику   Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись Відчувати задоволення від власної творчості Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом. Розвивати виконавські здібності Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
Форма активності ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА КРЕАТИВНА ФІЗИЧНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості самолюбність креативність працелюбність самостійність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Танець із двіночками», муз. І. Кишка вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: «Танець із двіночками», муз. І. Кишка відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: «Танець підсніжників» Автор: муз. П. Моріа ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва:«Танець підсніжників» Автор: муз. П. Моріа   розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати загальний характер і настрій контрастних частин Розвивати виконавські здібності Вчити відтворювати образні рухи
Форма активности ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості самолюбність самовладання спостережливість працелюбність

 

ГРУПА №_________ 6 -й РІК ЖИТТЯ СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Приставний крок убік», муз. О. Жилінського вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою Назва: «Приставний крок убік», муз. О. Жилінського вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці Назва: «Приставний крок убік», муз. О. Жилінського працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва«Утворення маленьких кіл», муз. Т. Шутенко ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарн. танцювальними рухами розкуто граційно рухатись. Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності Вчити володіти культурою виконання основних рухів Формувати почуття музичного ритму Визначати елементарний жанр загальний характер і настрій твору  
Форма активності   ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ФІЗИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА
Становлення базової якості особистості: самовладання креативність розсудливість спостережливість
Слухання музики Освітнє завдання Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар розвивати вміння вслуховуватись у музику     Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики рухами Назва: “Музична шкатулка ” Автор: С. Майкапар вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Завдання розвитку: Вчити слухати тембр різних інструментів, диференціювати звучання різних голосів Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом  
Форма активності ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості розсудливість самолюбність креативнісь спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання:   формувати правильне звукоутворення вчити співати природним голосом, без напруження   розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Мама», муз. Л. Балакова знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Мама», муз. Л. Балакова повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: «Мама», муз. Л. Балакова розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Мама», муз. Л. Балакова співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку Розвивати вміння уважно слухати музичний твір , відчувати й визначати загальний характер і настрій контрастних частин Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, Розвивати виконавські здібності   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати    
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
Становлення базової якості особистості спостережливість людяність працелюбність самолюбність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Ліхтарики», муз. Н. Вересокіної, сл. І. Гуртової спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу
Форма активності МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості працелюбність креативність спостережливість самолюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Танець підсніжників» Автор: муз. П. Моріа відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: «Танець підсніжників» Автор: муз. П. Моріа продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи Назва: «Танець підсніжників» Автор: муз. П. Моріа вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: «Танець підсніжників» Автор: муз. П. Моріа відпрацювати і закріпити елементи таночка
Завдання розвитку:   Вчити володіти навичками зображення позитивного та негативного образів Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Вчити володіти танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції
Форма активности СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості відповідальність спостережливість креативність працелюбність

 

 

№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Утворення маленьких кіл», муз. Т. Шутенко звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Утворення маленьких кіл», муз. Т. Шутенко продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами Назва: «Утворення маленьких кіл», муз. Т. Шутенко вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою Назва: «Утворення маленьких кіл», муз. Т. Шутенко вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці
Завдання розвитку: Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики Насолоджуватись виразним танцем, естетичним дійством
Форма активності   ФІЗИЧНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості: розсудливість спостережливість відповідальність самовладання
Слухання музики Освітнє завдання Назва: «Марш», С. Прокоф’єв Знайомство з твором Назва: «Марш», С. Прокоф’єв вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва: «Марш», С. Прокоф’єв привернути увагу дітей до змісту й характеру твору Назва: «Марш», С. Прокоф’єв розвивати вміння вслуховуватись у музику    
Завдання розвитку: Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати його загальний характер Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм виразності вчити коментувати свої дії, вербалізувати різні ігрові ролі Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності  
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості: розсудливість самолюбність спостережливість креативність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: Вправа: Розспів 3 формувати правильне звукоутворення Вправа: Розспів 3 вчити співати природним голосом, без напруження Вправа: Розспів 4 розвивати співочі інтонації, Вправа: Розспів 4 Програмовий зміст:сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Завдання розвитку Назва: «Мама», муз. Л. Балакова робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу   Назва: «Мама», муз. Л. Балакова робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: «Мама», муз. Л. Балакова домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Мама», муз. Л. Балакова спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні   Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому  
Форма активності ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА
базової якості особистості працелюбність відповідальність самостійність креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: Відчувати задоволення від власної творчості Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити володіти культурою виконання співу Втілювати у співах життєві враження Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу
Форма активності КРЕАТИВНА ФІЗИЧНА ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості самостійність креативність відповідальність працелюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: Визначати елементарний жанр Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активности ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості спостережливість самолюбність самовладання відповідальність

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...