Главная Обратная связь

Дисциплины:


шостий рік життя старший дошкільний вік 4 страницаГРУПА №_________ 6 -й РІК ЖИТТЯ СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Утворення маленьких кіл», муз. Т. Шутенко працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу   Назва: «Вправи із стрічками», муз. А. Моцарта ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Вправи із стрічками», муз. А. Моцарта звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Вправи із стрічками», муз. А. Моцарта продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою вчити коментувати свої дії Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: спостережливість самолюбність самостійність працелюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: «Марш», С. Прокоф’єв розвивати вміння вслуховуватись у музику   Назва:“Колискова ”(голос, ф-но) Автор: Я. Степовий Знайомство з твором Назва:“Колискова ”(голос, ф-но) Автор: Я. Степовий вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва:“Колискова ”(голос, ф-но) Автор: Я. Степовий привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Розвивати вміння уважно слухати музичний твір Імпровізувати образ Відчувати задоволення від власної творчості Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості самостійність спостережливість креативність розсудливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення вчити співати природним голосом, без напруження розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва:«Мама», муз. Т. Солосич знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва:«Мама», муз. Т. Солосич повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру     Назва:«Мама», муз. Т. Солосич розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва:«Мама», муз. Т. Солосич співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності   Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
базової якості особистості спостережливість самолюбність розсудливість людяність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «На мамине свято», муз. В. Таловирі, сл. Г. Бойка, спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності МОВЛЕННЄВА   КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості відповідальність креативність спостережливість працелюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової вчити починати і закінчувати рухи разом з музикою   Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах   Назва: «Дитячий кроко’вяк», Автор: муз. Т. Ломової закріплення рухів, виконувати самостійно  
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством   Вчити володіти культурою виконання основних рухів Розвивати виконавські здібності вчити відтворювати образні рухи   Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Форма активности ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА   ФІЗИЧНА КРЕАТИВНА
Становлення базової якості особистості креативність відповідальність працелюбність креативність

 № ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Вправи із стрічками», муз. А. Моцарта працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Пружинки», укр.нар. пісня «Ой на горі жито» ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Пружинки», укр.нар. пісня «Ой на горі жито» звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Пружинки», укр.нар. пісня «Ой на горі жито» продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою вчити коментувати свої дії Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності   ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: креативність спостережливість самостійність працелюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва:“Колискова ” (голос, ф-но) Автор: Я. Степовий розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва:“Колискова ” (голос, ф-но) Автор: Я. Степовий емоційно відгукуватись на музику Назва:“Колискова ” (голос, ф-но) Автор: Я. Степовий вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: Фрагмент з дитячої опери «Коза-дереза», М. Лисенко Знайомство з твором
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Імпровізувати образ Відчувати задоволення від власної творчості Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Розвивати вміння уважно слухати музичний твір
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА ПІЗНАВАЛЬНА
Становлення базової якості особистості самостійність креативність розсудливість спостережливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення вчити співати природним голосом, без напруження розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва:«Мама», муз. Т. Солосич робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва:«Мама», муз. Т. Солосич робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва:«Мама», муз. Т. Солосич домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва:«Мама», муз. Т. Солосич спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Завдання розвитку Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Форма активності   ФІЗИЧНА   СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА   МОВЛЕННЄВА   КРЕАТИВНА
Становлення базової якості особистості працелюбність відповідальність самостійність креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
Становлення базової якості особистості розсудливість людяність працелюбність відповідальність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики   Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: Визначати елементарний жанр Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активности ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості спостережливість самолюбність самовладання відповідальність

ГРУПА №_________ 6 -й РІК ЖИТТЯ СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Пружинки», укр.нар. пісня «Ой на горі жито» працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Вправа з кубиками», муз. С. Сосіна ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Вправа з кубиками», муз. С. Сосіна звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Вправа з кубиками», муз. С. Сосіна продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою вчити коментувати свої дії Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності   ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: спостережливість самолюбність самостійність працелюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: Фрагмент з дитячої опери «Коза-дереза»,М. Лисенко розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва: Фрагмент з дитячої опери «Коза-дереза»,М. Лисенко емоційно відгукуватись на музику Назва: Фрагмент з дитячої опери «Коза-дереза»,М. Лисенко вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: Фрагмент з дитячої опери «Коза-дереза»,М. Лисенко закріплення, використання форми оповідання, загадки
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Імпровізувати образ Відчувати задоволення від власної творчості Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості самостійність креативність розсудливість самостійність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення вчити співати природним голосом, без напруження розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської овторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок Відтворення мелодії
Завдання розвитку Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
базової якості особистості спостережливість самолюбність розсудливість людяність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Вишиваю рушничок», муз. А. Мигай,, сл.. І.Т. Єліної спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн знайомство з піснею, слухання ,пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості відповідальність креативність спостережливість працелюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера вчити починати і закінчувати разом з музикою   Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера відпрацювати і закріпити елементи таночка Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах Назва: «Танець ляльок», Автор: І. Ковнера закріплення рухів, виконувати самостійно
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством   Вчити володіти культурою виконання основних рухів відтворювати образні рухи Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Форма активности ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА КРЕАТИВНА
Становлення базової якості особистості креативність відповідальність працелюбність креативність

 

№ ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Вправа з кубиками», муз. С. Сосіна працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу   Назва: «Вітерець і вітер», муз. Л. Бетховен ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Вітерець і вітер», муз. Л. Бетховен звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Вітерець і вітер», муз. Л. Бетховен продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою вчити коментувати свої дії Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності   ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: спостережливість самолюбність самостійність працелюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: «Музичний момент», Ф. Шуберт Знайомство з твором   Назва: «Музичний момент», Ф. Шуберт вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва: «Музичний момент», Ф. Шуберт привернути увагу дітей до змісту й характеру твору Назва: «Музичний момент», Ф. Шуберт розвивати вміння вслуховуватись у музику    
Завдання розвитку: Розвивати вміння уважно слухати музичний твір Імпровізувати образ Відчувати задоволення від власної творчості Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості спостережливість креативність розсудливість самостійність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення   вчити співати природним голосом, без напруження розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Завдання розвитку Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу   Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Прощання з дитячим садком», муз. і сл. Н. Рубальської спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні   Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому  
Форма активності ФІЗИЧНА   СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА
базової якості особистості працелюбність відповідальність самостійність креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА   СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
Становлення базової якості особистості розсудливість людяність працелюбність відповідальність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Веселі діти», Авто: лит. нар. мелодія, обр. Т. Ломової ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Назва: «Веселі діти», Авто: лит. нар. мелодія, обр. Т. Ломової розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів Назва: «Веселі діти», Авто: лит. нар. мелодія, обр. Т. Ломової відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей Назва: «Веселі діти», Авто: лит. нар. мелодія, обр. Т. Ломової сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Завдання розвитку: Визначати елементарний жанр Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Форма активности ПІЗНАВАЛЬНА   ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості спостережливість самолюбність самовладання відповідальність

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...