Главная Обратная связь

Дисциплины:


шостий рік життя старший дошкільний вік 5 страницаГРУПА №_________ 6 -й РІК ЖИТТЯ СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ ТРАВЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ 1 ЗАНЯТТЯ 2 ЗАНЯТТЯ 3 ЗАНЯТТЯ 4 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Вітерець і вітер», муз. Л. Бетховен працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу Назва: «Поплаваємо», муз. Золатарьова ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Поплаваємо», муз. Золатарьова звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Поплаваємо», муз. Золатарьова продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою вчити коментувати свої дії Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Форма активності   ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: спостережливість самолюбність самостійність працелюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва: «Музичний момент», Ф. Шуберт вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва: «Ранок», Е. Гріг Знайомство з твором Назва: «Ранок», Е. Гріг вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику Назва: «Ранок», Е. Гріг привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Завдання розвитку: Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Розвивати вміння уважно слухати музичний твір Імпровізувати образ Відчувати задоволення від власної творчості Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності МОВЛЕННЄВА ПІЗНАВАЛЬНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості розсудливість спостережливість креативність розсудливість
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення   вчити співати природним голосом, без напруження розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні.   Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Завдання розвитку Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати
Форма активності ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
базової якості особистості спостережливість самолюбність розсудливість людяність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню   Назва: «Веселий урок», муз. і сл. Ф. Фінкельштейн спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом Назва: «Наша Україна», муз. М. Катричка, сл. В. Кленца знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту Назва: «Наша Україна», муз. М. Катричка, сл. В. Кленца повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Завдання розвитку: Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом
Форма активності СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА КРЕАТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА
Становлення базової якості особистості відповідальність креативність спостережливість самолюбність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Назва: «Веселі діти», Авто: лит. нар. мелодія, обр. Т. Ломової вчити починати і закінчувати разом з музикою Назва: «Веселі діти», Авто: лит. нар. мелодія, обр. Т. Ломової відпрацювати і закріпити елементи таночка Хоровод «Червоні маки», муз і сл. Ж. Агаджанова ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики Хоровод «Червоні маки», муз і сл. Ж. Агаджанова розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством   Визначати елементарний жанр Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Форма активности ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА ФІЗИЧНА
Становлення базової якості особистості креативність відповідальність спостережливість самолюбність

 № ЗАНЯТТЯ 5 ЗАНЯТТЯ 6 ЗАНЯТТЯ 7 ЗАНЯТТЯ 8 ЗАНЯТТЯ
ДАТА        
Музично-ритмічна вправа Освітнє завдання: Назва: «Поплаваємо», муз. Золатарьова працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу   Назва: «Вертушки», укр.нар. мелодія,обр. Я. Степового ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів Назва: «Вертушки», укр.нар. мелодія,обр. Я. Степового звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів Назва: «Вертушки», укр.нар. мелодія,обр. Я. Степового продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою вчити коментувати свої дії надавати їм певної виразності Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
Становлення базової якості особистості: спостережливість самолюбність самостійність працелюбність
Слухання музики Освітнє завдання Назва:«Ранок», Е. Гріг розвивати вміння вслуховуватись у музику Назва:«Ранок», Е. Гріг емоційно відгукуватись на музику Назва:«Ранок», Е. Гріг вчити пізнавати твір, закріпити назву твору Назва:«Ранок», Е. Гріг закріплення, використання форми оповідання, загадки
Завдання розвитку: Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче Імпровізувати образ Відчувати задоволення від власної творчості Вчити передавати свої почуття фантазії художнім словом Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА КРЕАТИВНА МОВЛЕННЄВА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
Становлення базової якості особистості самостійність креативність розсудливість самостійність
Вправа для розвитку слуху та голосу Освітнє завдання: формувати правильне звукоутворення вчити співати природним голосом, без напруження розвивати співочі інтонації, сприяти виробленню наспівності звучання
Завдання розвитку Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом Без напруги співати короткі розпірки і пісні. Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу   Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Рідна школа», муз. С. Шматка спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Завдання розвитку Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні   Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Форма активності ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА МОВЛЕННЄВА КРЕАТИВНА
базової якості особистості працелюбність відповідальність самостійність креативність
Співи: Освітнє завдання: Назва: «Наша Україна», муз. М. Катричка, сл. В. Кленца співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення   Назва: «Наша Україна», муз. М. Катричка, сл. В. Кленца домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально Назва: «Наша Україна», муз. М. Катричка, сл. В. Кленца робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню Назва: «Наша Україна», муз. М. Катричка, сл. В. Кленца спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом
Завдання розвитку: Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю   Охороняти й берегти співочий і мовний голос Без напруги співати Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
Форма активності ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА ФІЗИЧНА СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
Становлення базової якості особистості розсудливість людяність працелюбність відповідальність
Музично - ритмічні рухи Освітнє завдання: Хоровод «Червоні маки», муз і сл. Ж. Агаджанова вчити починати і закінчувати разом з музикою   Хоровод «Червоні маки», муз і сл. Ж. Агаджанова відпрацювати і закріпити елементи таночка Хоровод «Червоні маки», муз і сл. Ж. Агаджанова закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах Хоровод «Червоні маки», муз і сл. Ж. Агаджанова закріплення рухів, виконувати самостійно
Завдання розвитку: Вчити володіти елементарними танцювальними рухами розкуто граційно рухатись Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством   Вчити володіти культурою виконання основних рухів Розвивати виконавські здібності вчити відтворювати образні рухи Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Форма активности ФІЗИЧНА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ФІЗИЧНА КРЕАТИВНА
Становлення базової якості особистості креативність відповідальність працелюбність креативність

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...