Главная Обратная связь

Дисциплины:


Західноєвропейська платформаПрактична робота № 2

Тема: Геологічна та тектонічна будова України

Мета: Встановити взаємозв’язок тектонічної будови і рельєфу, визначити закономірності поширення гірських порід різного віку і корисних копалин різного походження по території України.

Контрольні запитання:

1. Які особливості тектонічної будови України ?

2. Назвіть основні тектонічні структури, в межах яких знаходиться територія України.

3. Який зв'язок між тектонічною структурою та неотектонічними рухами?

4. Охарактеризуйте поняття тектонічна інверсія.

5. Про що свідчить велике поширення в Україні порід крейдового, палеогенового та неогенового періодів ?

Хід роботи

Завдання 1.

На контурну карту нанесіть основні тектонічні структури України, серед яких:

а) в межах області Альпійської складчастості: Кримська складчаста система, Карпатська складчаста система (Передкарпатський прогин, Карпатська складчаста споруда, Закарпатський прогин);

б) в межах платформенної частини України

Східноєвропейська платформа: Український кристалічний щит та його складові частини: Житомирський блок, Подільський блок, Білоцерківський блок, Кіровоградський блок, Придніпровський блок та Приазовський блок. Дніпровсько-Донецький авлакоген та його складові частини: Придніпровська западина, Донецька складчаста споруда. Схили Воронезького кристалічного масиву, Волино-Подільська плита, Львівський прогин (Галицько-Волинська западина), Причорноморська западина.

Скіфська платформа: Сиваський прогин, Каркінітський прогин, Індоло-Кубанський прогин, Центрально-Кримське підняття.

Мезійська платформа: Переддобруджинський прогин, Нижньопрутський виступ.

Західноєвропейська платформа

Завдання 2.

За літературними і картографічними джерелами складіть таблицю «Взаємозалежність між рельєфом, тектонічною будовою і розміщенням корисних копалин». Таблиця матиме наступний вигляд:

Тектонічна структура Форма рельєфу Переважаючі гірські породи Вік гірських порід Корисні копалини
         
         

 

Зробіть висновок щодо закономірностей взаємозв’язку тектонічної будови і рельєфу території. Встановіть зв’язок поширення корисних копалин з геолого-тектонічною будовою країни.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Вивчити геологічну номенклатуру з теми: «Тектонічна будова України»

Складові структури Східноєвропейської платформи в межах України
Український щит Житомирський блок Подільський блок
Білоцерківський блок Кіровоградський блок Придніпровський блок
Приазовський блок Волино-Поліський плутон
Волино-Подільська плита Волино-Поліський прогин Волинський траповий покрив
Подільська плита Боянецький прогин Львівський прогин
Ковельський виступ Північноукраїнський горст Поліська сідловина
Дніпровсько-Донецький авлакоген Придніпровська западина Донецька складчаста область
Причорноморська западина Воронезький масив
Складові структури Скіфської платформи
Каркінітський прогин Сиваський прогин Індоло-Кубанський прогин
Центрально-Кримське підняття
Складові структури Мезійської платформи
Переддобруджинський прогин Нижньопрутський виступ  
Складові структури складчастої системи Карпат
Західноєвропейська платформа Передкарпатський прогин Українські Карпати
Закарпатський прогин Мармароський масив
Складові структури Кримського мегаантиклінорію
Таврійські тектонічні покриви Владиславівський покрив Краснопільський покрив

Рекомендована література для виконання практичної роботи:1. Геологические памятники Украины: справочник путеводитель / Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. – К.: Наукова думка, 1985. – 156 с.

2. Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1961,

3. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник - 3 - те вид. - К.: Знання, 2006.-511 с.

4. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. – К.: Наук.думка, 1992

5. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые. - К.: Наукова думка, 1990

6. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов (год 2000). – М.: Научный мир, 2001. – 606 с.

 

Геохронологічна шкала

Вікові межі, млн.років тому Ера Період Індекс Епохи горо-творення Основні події в історії органічного світу Основні геологічні події в Україні та формування деяких родовищ корисних копалин
  Кайнозой (KZ) Четвертинний (антропоген) Q Альпійська   Поява і еволюція людини   Панування   теплокровної   фауни     Льодовикова епоха. Піски, глини, леси. Бурі залізняки Полісся. Торф.
Неоген N Утворення гір Карпат і Криму. Нафта, газ, солі, озокерит, сірка Прикарпаття. Вапняки і гіпси Поділля. Керченські руди. Адсорбційні глини.
Палеоген Р Нафта і газ Передкарпаття. Марганцеві руди (Нікополь, Токмак). Буре вугілля (Поділля). Ільменіти Житомирщини. Боксити. Скляні і будівельні піски.
Мезозой (MZ) Крейдовий К Мезозойська Перші квіти і птахи. Панування плазунів (ящери)   Крейдяні поля України. Мергелі. Фосфорити.
Юрський J Горотворення у Криму.
Тріасовий Т Вапняки, пісковики та мармури Кримських гір
Палеозой (PZ)   Пермський Р Герцинська Поява плазунів.     Панування деревовидних папоротей, хвощів   Вапняки на заході Кримських гір (Альма, Салгір).
Кам’яновугільний (карбон) С Утворення Донецького кряжу і Скіфської плити. Вугілля Донбасу, Львівсько-Волинського, Дніпровського басейнів. Флюсові вапняки і доломіти Донбасу.
Девонський D Вихід організмів на сушу.     Бурхливий розвиток риб   Нафта, газ та кам’яна сіль Дніпровсько-Донецької западини.
Силурійський S Каледонська Фосфорити і вапняки Придністров'я
Ордовицький О Вапняки Придністров'я
Кембрійський Є ?
Протерозой (PR)     Рифей Верхній R PR2 Рифей-ська Поява багатоклітинних організмів   Базальти Рівненщини. Формування Українського щита. Залізні руди Криворізького, Кременчуцького та Білозерсько-Конкського басейнів. Нікель, мармур, графіт, титан, п’єзокварц, каоліни. Облицювальні природні камені.
Нижній PR1 ?
Архей (AR)   Верхній AR2 ?   Бактерії, одноклітинні  
Нижній AR1 ?

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...