Главная Обратная связь

Дисциплины:


Х років ХХ століття1. Психологізм дитячих образів у творчості В. Винниченка. Характеристика оповідань «Кумедія з Костем», «Федько-халамидник».

2. Художнє зображення дитинства у новелах Василя Стефаника («Діточа пригода», «Мамин синок», «Кленові листки», «Пістунка», «Шкільник», «Катруся», «Моє слово»).

3. Дитячі характери у психологічних етюдах «Дощ», «Дома», «Волошки», «Петруня», оповіданнях «Роман», «Увечері», «Свекор», «Басурмен», «Мужицький ангел», «Кам’яне царство» Степана Васильченка

 

Для самостійного опрацювання

1. Проаналізувати статю Заверталюк Н.І. «Екзистенційна проблематика оповідань В. Винниченка для дітей і про дітей»

2. Теми рефератів: « Образ дитини у автобіографічній повісті В. Стефаника «Моє слово», «Проза С. Васильченка для дітей і про дітей: проблематика, сюжети, образи», «Змалювання сирітського дитинства у оповіданні «Приблуда» С.Васильченка».

Література

1. Винниченко В.К. Намисто: Оповідання / Володимир Винниченко – К.: Веселка, 1989. – 380с.

2. Гнідан О.Д. Володимир Винниченко: Життя. Діяльність. Творчість: Навчальний посібник для студентів-філологів / О. Д. Гнідан, О.С.Дем’янівська – К.: Четверта хвиля, 1996. – 256 с.

3. Гриценко Т. Грані таланту Володимира Винниченка / Т. Гриценко // Дивослово. – 1994. – №9. – С. 35-38

4. Заверталюк Н.І. Екзистенційна проблематика оповідань В. Винниченка для дітей і про дітей / Н. І. Заверталюк // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст./ Відп. Ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 413 - 420

5. Качак Т. Дискурс дитинства у творах Василя Стефаника: рецептивно-естетичний аспект / Тетяна Качак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. 34-35. – С. 61-68

6. Кіліченко Л. М. Українська дитяча література / Л. М. Кіліченко. – К.: Вища школа, 1988. – 263 с.

7. Малець Л. Світ дитячої душі у творчості Володимира Винниченка (за матер. зб. «Намисто» ) / Л. Малець // Ур. мова та літ-ра. – 1997. – №4 . – С. 1-2.

8. Мороз Л. Загадки Володимира Винниченка / Л. Мороз // Слово і час. – 1993. – № 5. – С. 40-46

9. Орес О. Мала проза великого майстра: за оповіданнями В.Винниченка / О.Орес // Рідна школа. – 2001. – №4. – С. 33-36.

10. Резніченко Н. А, В. Винниченко: в духовних глибинах / Н. А. Резніченко // Літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 32. – С. 212 – 225

11. Скобелєва-Салогуб Н. Володимир Винниченко: про дітей і для дітей / Н. Скобелєва-Салогуб // Слово і час. – 1999. – №7. – С. 60-67.

12. Степанчук М. Інтерпретація Стефаникових образків / Михайло Степанчук // «Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 154 – 174.13. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: Навч.посібник /Упоряд: І.А.Луценко, А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський.- К.: Вища школа,1992.

14. Українська дитяча література: Хрестоматія /Упоряд. Л.П.Козачок.­- К.:Вища школа,2002.-С.100-107.

15. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2000. – №1 ( журнал присвячений творчості В.Винниченка).

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

1. «Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Густава Юнга, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну» (видавництво «Грані-Т», серія «Життя видатних дітей»)

2. Розвиваючі книжки для дітей дошкільного віку.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...