Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття № 15Сучасна українська проза для дітей та підлітків

1. Історична проза для молодших школярів та підлітків Володимира Рутківського (трилогія «Джури козака Швайки», повість «Сторожова застава») .

2. Реалістичні повісті про дітей та підлітків (проблеми дружби, стосунків з ровесниками та батьками; становлення юної особистості): «Не такий» Сергія Гридіна, «Мій друг Юрко Циркуль» Валентина Бердта, «Найкращі друзі» та «Друзі за листуванням» Оксани Лущевської, «Як я руйнувала імперію» Зірки Мензатюк.

3. Пригодницька проза Марини Павленко. Тетралогія про Русалоньку із 7-В.

4. Прозові твори на тему соціального сирітства дітей та трудової еміграції батьків. Збірник оповідань «Мама по скайпу», повість Оксани Лущевської «Інший дім», щоденник з уяви «Школярка з передмістя» Оксани Думанської .

Для самостійного опрацювання

1. Підготувати 4 анотації до сучасних дитячих книжок.

2. Опрацювати критерії для аналізу дитячої крижки за Б. Кіфер

3. Теми рефератів: «Історична проза для дітей: особливості сюжетної та композиційної побудови, образна система»; «Ірен Роздобудько як авторка казок про дитинство видатних людей»; «Іван Малкович і народна казка на сучасний лад».

Література

1. Барабока. Простір української дитячої книги « [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статей: http://www.barabooka.com.ua/category/books/

2. Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1-3. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011-2012.

3. Качак Тетяна. Дискурс дитинства у творах Василя Стефаника: рецептивно-естетичний аспект // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. 34-35. – С. 61-68

4. Качак Т. Б. Інтерпретаційні аспекти художніх текстів для дітей // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 3. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 14 – 19.

5. Качак Т. Б. Історико-художня проза Володимира Рутківського — феномен у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103

6. Качак Т. Б. Комунікація дитини і світу в художньо-біографічній прозі для дітей (На матеріалі книги «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна») / Тетяна Качак // Акутальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей; [гол.ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. Ч. І. – С. 193 – 201.

7. Качак Т. Ключові питання теоретичного осмислення літератури для підлітків через призму читацької рецепції / Тетяна Качак // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «ТУР-ІНТЕЛЕКТ», 2012. – С. 242 – 253.8. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: збірник науково-методичних статей / Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013 – 132 с.

9. Качак Т. Б. Поетика текстів для дітей Оксани Думанської / Т. Б. Качак // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – С. 144 – 149.

10. Качак Т. Тема втраченого дитинства у сучасній прозі для дітей та юнацтва (на матеріалі автобіографічної прози В. Рутківського) / Т. Качак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2013 – 2014. – Вип. 40 – 41. – С. 113 – 119.

11. «Краща література юним читачам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статей: http://www.chl.kiev.ua/key/

12. Овдійчук Л. Морфологія стилю Галини Малик (на прикладі фантастичних повістей «Злочинці з паралельного світу», «Злочинці з паралельного світу – 2» та повісті-сюр «Абра&Кадабра») / Л. Овдійчук // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне: Дятлик М., 2013. – С. 124 - 130

13. Січкар О. Жанрово-стильові різновиди сучасної української літератури для дітей і про дітей / О.Січкар // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне: Дятлик М., 2013. – С. 149 – 158

Літературна п'ятихвилинка «Сучасні українські книги для дітей»

Огляд, рецензування, написання відгуків, обговорення сучасних книг для дітей, написаних українськими письменниками

1. Серія «Життя видатних дітей» видавництва Грані-Т: пізнавальність та художність біографічних текстів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...