Главная Обратная связь

Дисциплины:


Управління інформаційною базою даних 

Процес управління і насамперед вироблення стратегії організації неможливі без володіння широкою інформацією.

Ця інформація складається з відомостей, почерпнутих із внутрішніх і зовнішніх джерел - документів (загальних, службових чи спеціальних, наприклад анкет), усних контактів (виступів, інтерв'ю, бесід) та ін.

Ефективний збір інформації повинен спиратися на науковий підхід, що забезпечує об'єктивність і точність результату, бути систематичним, залучати у свою орбіту різні джерела, супроводжуватися аналізом.

До внутрішніх джерел інформації відносяться бухгалтерська і статистична звітність, рахунки клієнтів, поточні спостереження, спеціальні обстеження (як планові, так і проводяться за особливим рішенням керівництва), результати попередніх досліджень.

Зовнішні джерела інформації більш численні і різноманітні.

Перш за все тут треба виділити співробітників організації (це керівники і фахівці підрозділів постачання, збуту, маркетингу, інформаційних служб, учасники різного роду ділових зустрічей і переговорів).У рамках службових та особистих контактів вони мають можливість «мимохідь» здійснювати як загального, так і цілеспрямований збір необхідних відомостей.

Іншим джерелом інформації служать партнери (покупці, продавці, працівники фінансових, кредитних, страхових установ), а також відставні державні чиновники, колишні службовці конкурентів, профспілкові активісти і представники підприємницьких об'єднань.

Великим джерелом ділової інформації є публікації в книгах, каталогах, довідниках, журналах, газетах (особливо місцевих і багатотиражка підприємств), рекламних проспектах, бюлетенях та ін.

Сьогодні ситуація в діловій сфері, перш за все на ринку, змінюється настільки стрімко, що загальних спостережень і простого накопичення відомостей може бути й недостатньо для якихось певних висновків.

Сьогодні джерела інформації настільки численні, а сама вона так різнопланова, що певна її частина може бути не цілком достовірною і має багато разів перевіряти ще раз.

Тому у великих організаціях створюються спеціальні підрозділи, що займаються її плануванням, збором, обробкою, аналізом, оцінкою, складанням рекомендацій для керівництва, а також створенням бази стратегічних даних.

Такі бази складаються звичайно з трьох розділів.

У першому характеризуються виробничий, технологічний, науковий, трудовий потенціал самої організації, що проводиться нею науково-технічна політика, взаємини в колективі, уподобання керівництва. Всі ці відомості лежать в основі моделі її функціонування і схеми внутрішніх взаємозв'язків.

Крім того,збирається інформація про репутацію фірми та її продукту (яка може істотно відрізнятися від власних уявлень), про реальних і потенційних споживачів і тенденції попиту, що визначають майбутнє організації, вибір продукту та ринку,про напрямки державного регулювання.

У другому розділі дається опис зовнішнього оточення фірми, найважливішими елементами якого є партнери та конкуренти.

У третьому розділі розкриваються головні перешкоди і перешкоди діяльності організації, які можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...