Главная Обратная связь

Дисциплины:


Попередження злочинів серед ув'язнених в місцях позбавлення воліВиходячи із стратегічних напрямів боротьби зі злочинністю, визначених вищими органами державної влади України та рішеннями Міністерства внутрішніх справ і Державного департаменту з питань виконання покарань, у всіх ланках пенітенціарної системи має бути налагоджений комплексний підхід до запобігання злочинів серед ув'язнених. Як відомо, під запобіганням (профілактикою) злочинів розуміють особливий вид соціальної діяльності, що забезпечує таке перетворення суспільних відносин, у результаті якого усуваються, нейтралізуються чи блокуються детермінанти злочинної поведінки. Це стосується усієї злочинності. Спеціально-кримінологічна профілактика спрямована на запобігання окремим видам злочинів, до яких належить і пенітенціарна злочинність.

У системі спеціально-кримінологічної профілактики виділяють: 1) ранню профілактику, спрямовану на усунення чинників, які


негативно впливають на формування особи, і запобігання її переходу на злочинний шлях;

2) усунення факторів, що обумовлюють конкретні злочини;

3) запобігання рецидивним кримінальним проявам.

Загальноприйнятим у кримінології є також поділ профілактики на загальну й індивідуальну. Загальна профілактика передбачає усунення детермінант певних злочинів і включає економічні, соціально-психологічні, правові та організаційні заходи1. Виходячи з цих положень, заходи загальної профілактики у місцях позбавлення волі можна поділити на: методи виявлення та методи усунення, нейтралізації й блокування криміногенних факторів. До методів виявлення чинників злочинності в УВП належать:

1). Перевірка роботи адміністрації вищестоящими органами ДДУПВП та прокуратури. Функції контролю за діяльністю УВП покладені на центральний та обласні апарати управління ДДУПВП.

2). Виявлення криміногенних зон в УВП, де найчастіше вчиняються злочини; типових для всіх установ недоліків у роботі, що сприяють вчиненню злочинів засудженими; кількісних та якісних змін контингенту засуджених; злочинної субкультури у кожній установі.

До методів усунення, нейтралізації чи блокування факторів злочинності в УВП належать:

1) технічне переоснащення установ, засобів комп'ютерної обробки інформації, охорони та спостереження;

2) укомплектування установ висококваліфікованими кадрами;

3) вживання комплексних оперативних заходів із залученням усіх сил та засобів, включаючи інші УВП та органи внутрішніх справ;

4) налагодження чіткого обміну інформацією між різними підрозділами установи та системи в цілому про кримінальних лідерів та їх угруповання з метою своєчасної профілактики цієї категорії осіб;

5) недопущення переповнення УВП;

6) підвищення дисципліни працівників установ, сприяння просуванню їх по службі та звільнення з УВП нерадивих співробітників.

7) створення окремих загонів з числа злісних порушників режиму відбування покарання;

8) роз'єднання групи, що створює джерело напруги, введення до її складу засудженого, який може запобігти конфліктам.

Ефективним засобом загальної профілактики є вирішення проблем з працевлаштуванням засуджених, організацією їх відпочинку

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...