Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно-правові акти. 1. Конституція України від 28.06.1996 р1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30.- ст. 141.

2. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р., ратифікована Постановою Верховної Ради Української РСР від 27.02.1991 р. № 789-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 13. - ст. 145.

3. Сімейний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – № 21 – 22. – Ст. 135.

4. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44.

5. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 30. – Ст. 142.

Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 47.

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України у ред. 18.10.2000 року станом на 25.06.2013 р. // Офіційний Вісник України. – 2012. - № 48.

Наказ Міністерства закордонних справ України “Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України” від 23 травня 2001 р. .// www.rada.gov.ua

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про перелік видів добровільного медичного обстеження наречених» від 20 грудня 2002p. .// www.rada.gov.ua

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, анулювання, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року № 96/5 // Офіційний Вісник України. – 2012. - № 40.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 22 серпня 2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

Шлюб - першооснова сім'ї : Роз'яснення Міністерства Юстиції України від 16.12.2011 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0074323-11

Судова практика

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї») від 3.06.1999р. № 5-рп/1999 // [електронний ресурс] www.ccu.gov.uaПостанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21 грудня 2007р. // // http://zakon.rada.gov.ua.

Література:

Білик Л.Д. Стабільність сімейного законодавства / Л.Д. Білик // Вісник Академії адвокатури України – 2012. - №3. – С.248-251.

Білоножко Є. Інстументалізм закону про шлюб сучасної України та його джерела / Є. Білоножко // Юридична наука. – 2013. - №4. – С. 14-25.

Боштан В.Д. Медіація як альтернативний спосіб вирішення сімейних спорів і конфліктів / В. Боштан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С.156-160

Грищук А.М. Детермінація сім'ї та її ознаки / А.М. Грищук // Митна справа. – 2011. - №4. – Ч.2. - С. 3-8.

Демиденко К.Є. Правосуб’єктність дитини як учасника сімейних правовідносин / К.Є. Демиденко // Вісник Академії адвокатури України – 2012. - №3. – С. 261- 263.

Ковальська В.С. До питання про особливості сімейних правовідносин / В.С. Ковальська // Форум права. Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №1. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - ‎http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/

Романовська Л.А. Поняття «дитина» як правова категорія за цивільним законодавством / Л.А. Романовська // Судова апеляція. - 2013. - №3. - С. 65-71.

Ромовська З.В. Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин / З.В. Ромовська // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. - №3. – С. 241-243.

Явор О.А. Загальні засади регулювання сімейних відносин: традиційний та сучасний підходи / О.А. Явор // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. - №3. – С. 258-261.

Аблятіпова Н.А. Правова природа фіктивного шлюбу за законодавством України / Н. Аблятіпова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 2. – С. 107 – 109.

Авхадеев И.В. Обязательность медицинского обследования лиц, вступающих в брак: за и против / И. Авхадеев // http: // www.edit.muh.ru.

Андрєєва Х. Правовий статус цивільного подружжя / Христина Андрєєва // Нотаріат для Вас, квітень, 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Євко В.Ю. Проблеми виконання нареченими обов'язку повідомити один одного про стан свого здоров'я/ В.Ю. Євко, Молдован О.В // Право та управління. Електронне наукове видання. – 2011. - №3. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/

Кириченко Т.С. Одностатеві шлюби – міф чи реальність / Т.С. Кириченко // Право і безпека. – 2012. – № 5 (47). – С. 207 – 210.

Пришляк М. Генеза й розвиток правових норм у сфері медичного обстеження наречених / М. Пришляк // Держава та регіони. – 2011. - №3. - С. 141-147

Чурпіта Г.В. Встановлення судом факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу / Г.В. Чурпіта // Митна справа. – 2012. - №3. – Ч.2. – Кн.1. - С. 270-276.

План практичного заняття № 2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...