Главная Обратная связь

Дисциплины:


Припинення шлюбу. Недійсність шлюбуЧас - 2 год.

1. Підстави припинення шлюбу.

2. Розірвання шлюбу в судовому порядку:

1) спільна заява подружжя, яке має дітей; 2) пред’явлення позову про розірвання шлюбу.

3. Розірвання шлюбу в органах РАЦС:

4.Правові наслідки припинення шлюбу особистого немайнового та майнового характеру.

5. Режим окремого проживання подружжя.

6. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.

7. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу.

8. Загальні та особливі правові наслідки недійсності шлюбу та їх види.

9. Визнання шлюбу неукладеним.

Контрольні питання:

1. Договори про місце проживання дітей та надання їм утримання;

2. Підстави та суб’єкти звернення з позовом про розірвання шлюбу до суду. Заходи щодо примирення подружжя.

3. Підстави, порядок встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя.

4. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя.

5. Санація недійсного шлюбу.

6. Які особи мають право на звернення до суду про визнання шлюбу недійсним?

7. Як визначається момент припинення шлюбу у разі його розірвання?

 

Завдання

1.Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку та правових наслідків недійсності та розірвання шлюбу.

2.Проаналізуйте статистику розірвання шлюбів в Україні.

3. Складіть проект «договору про розірвання шлюбу»

Задача 1.

Громадянин Коренєв подав до суду заяву про розірван­ня шлюбу з громадянкою Іпатовою, вказавши, що через місяць після реєстрації шлюбу їх подружні стосунки фак­тично припинилися. Іпатова народила сина, який помер, не проживши і трьох місяців.

Суддя, з'ясувавши, що Іпатова на розірвання шлюбу зго­ди не дає, відмовив Кореневу в прийнятті позовної заяви і запропонував знову звернутися до суду через 10 місяців.

Чи правильно вчинив суддя?

Задача 2.

До суду з позовом про розірвання шлюбу з І. Коваленко звернувся П. Коваленко, одночасно він просив передати йому на виховання двох дітей — восьми і шести років, оскільки його дружина вже більше року не займається їх вихованням.

У судовому засіданні І. Коваленко не заперечувала про­ти розірвання шлюбу, але просила дітей передати їй, пояс­нивши, що пішла з сім'ї і не виховувала цей час дітей через неприязні стосунки з чоловіком. Крім того, позивач усіляко перешкоджав їй у можливості бачитися з дітьми і про­водити з ними час. Коваленко просила суд залишити за нею після розірвання шлюбу прізвище чоловіка, проти чого він категорично заперечував.

Якими критеріями повинен керуватися суд при вирі­шенні питання про дітей? Чи має юридичне значення за­перечення Коваленка проти залишення відповідачці його прізвища?Задача 3.

Подружжя Вітренків, що не має дітей, вирішило розірвати шлюб. У зв'язку з терміновим виїздом у тривале відрядження І. Вітренко передав дружині заві­рену керівником установи за місцем своєї роботи заяву до органу РАЦСу з проханням розірвати шлюб. Через деякий час М. Вітренко передала цю і свою заяви до органу РАЦСу. Однак у реєстрації розірвання шлюбу їй було відмовлено з посиланням на необхідність особистої присутності обох з подружжя як під час подання заяви, так і під час держав­ної реєстрації розірвання шлюбу. Доводи Вітренко про на­явність у її чоловіка поважних причин нез'явлення в орган РАЦСу до уваги взято не було.

Дайте правову оцінку рішенню органу РАЦСу. Чи пра­вильно Вітренко оформила заяви про розірвання шлюбу?

Задача 4.

Гром. Левицька до заміжжя перенесла важку операцію і не могла мати дітей.Одружуючись з гром. Ткачиком , вона цей факт від нього приховала. Щодо проходження медичного обстеження перед реєстрацією шлюбу, наречені не домовлялися.

Гром. Ткачик, який дуже хотів мати дітей, дізнався про недуг дружини через декілька місяців після реєстрації шлюбу і написав заяву до наальника органу РАЦСу з вимогою про анулювання шлюбу.

Дайте правову оцінку діям гром. Ткачика.

Задача 5.

До органу РАЦСу звернулася гром. О. Бойко з заявою про розірвання шлюбу з Р. Бойко, засудженим за злочин до позбавлення волі на строк 5 років. Р. Бойко з місць позбавлення волі надіслав до органу РАЦСу заяву, в якій просив передати заяву про розірвання шлюбу до суду, оскільки він має намір поділити спільне майно.

Чи підлягає задоволенню заява О. Бойко до органу РАЦСу про розлучення?

Задача 6.Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає. Вирішіть спір.

Тести

1.До абсолютно недійсних належить:

А. Фіктивний шлюб

Б. Шлюб з особою, що не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб

В. Шлюб з особою, яка визнана недієздатною

Г. Шлюб між двоюрідним братом і сестрою

Д. Шлюб укладений в результаті фізичного або психічного насильства

2. До шлюбів, що визнаються недійсними за рішенням суду належить:

А. Шлюб, зареєстрований між рідними братом та сестрою

Б. Шлюб, зареєстрований між двоюрідним братом та сестрою

В. Шлюб, зареєстрований між усиновлювачем і усиновленою ним дитиною

Г. Шлюб, зареєстрований з недієздатною особою

Д. Шлюб, зареєстрований без вільної згоди чоловіка та жінки

3. До шлюбів, що можуть бути визнані недійсними за рішенням суду належать:

А. Шлюб між дядьком, тіткою і племінником, племінницею

Б. Шлюб між рідним братом та сестрою

В. Шлюб з особою, що перебуває в зареєстрованому шлюбі

Г. Фіктивний шлюб

Д. Шлюб, укладений без вільної згоди чоловіка та жінки

4. Не може бути визнаним недійсним шлюб:

А. Який було розірвано

Б. Який припинився після смерті одного з подружжя

В. З особою, що приховала свою тяжку або небезпечну хворобу, у разі вагітності дружини або народження нею дитини

Г. З особою, що визнана судом недієздатною у разі народження дитини

Д. З особою, що одночасно перебуває в зареєстрованому шлюбі у разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу

5. До осіб, які мають право звернутися до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, належать:

А. Рідні брати і сестри одного з подружжя

Б. Діти

В. Піклувальник обмежено дієздатної особи

Г. Прокурор

Д. Вітчим, мачуха одного з подружжя

 

Теми рефератів та доповідей

1. Правові наслідки розірвання шлюбу

2. Права та обовязки колишнього подружжя

3. Поновлення шлюбу після його розірвання

4. Режим окремого проживання подружжя

 

Нормативно-правові акти:

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року// Офіційний Вісник України. – 2012. - № 10.

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, анулювання, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року № 96/5 // Офіційний Вісник України. – 2012. - № 40.

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України у ред. 18.10.2000 року станом на 25.06.2013 р. // Офіційний Вісник України. – 2012. - № 48.

 

Судова практика:

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007р. // [електронний ресурс] zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi? nreg= v0003700-06

 

Література:

Апопій І.В. Класифікація підстав недійсності шлюбу / І. Апопій// Підприємництво, господарство і право. – 2010. № 1. – С. 128 – 130.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...