Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття та суть позовного провадження. Суб’єкти позовного провадженняПлани проведення практичних

Занять з навчальної дисципліни

 

ПОЗОВНЕ І ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(шифр за ОПП ПП. 13)

 

освітній ступінь спеціаліст

шифр та назва галузі знань 0304 Право

шифр і назва спеціальності 7.03040101 Правознавство

спеціалізаціяПравова робота у сфері підприємництва

 

Львів


 

Позовне і виконавче провадження: плани проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство». — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. — 60 с.

 

Розробник: старший викладач кафедри цивільно-

правових дисциплін Воробель У. Б.

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.).

 

 

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

 

__________________ (Яновицька Г. Б.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Ó Воробель У. Б., 2015.

Ó Львівський державний

університет внутрішніх справ, 2015.


План практичного заняття № 1

Час – 2 год.

Поняття та суть позовного провадження. Суб’єкти позовного провадження

1. Форми захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод, чи інтересів фізичних та юридичних осіб.

2. Поняття та ознаки позовного провадження. Відмінності від наказного та окремого провадження.

3. Сторони у цивільному процесі:

3.1.Поняття сторін в цивільному процесі.

3.2.Процесуальні права і обов’язки сторін, їх класифікація.

4.Процесуальна співучасть: поняття, види.

5.Неналежна сторона у справі: поняття, порядок заміни.

6.Процесуальне правонаступництво.

7.Поняття та види третіх осіб:

7.1.Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

7.2.Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

8.Поняття та загальна характеристика судового представництва.

9.Участь у справах позовного провадження органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

 

Контрольні запитання:

1. Підставами для об’єднання позовних вимог в одне провадження є:

 1. за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до позивача

2. за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до відповідача

3. за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до різних відповідачів

4. за позовами одного й того ж відповідача до одного й того самого позивача

5. за позовом співучасників на боці позивача

 

 2. На якій стадії цивільного процесу можливе об’єднання позовів:

1. під час розгляду справи

2. на стадії апеляційного провадження

3. під час закриття провадження у справі

4. під час повернення позовної заяви

5. на стадії касаційного провадження

 

3. За характером заперечення проти позову можуть бути:

1. стверджувальними

2. зустрічними

3. додатковими

4. матеріально-правовими

5. об’єктивними

 

4. Не допускається забезпечення позову шляхом:

1. накладення арешту на предмети першої необхідності

2. накладення арешту на заробітну плату

3. накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності

4. накладення арешту на кошти, отримані злочинним шляхом

5. накладення арешту на спадщину

5. Заява про забезпечення позову розглядається:

1. у розумний строк

2. наступного дня після її надходження

3. в день її надходження

4. не пізніше десяти днів з дня її подання, якщо заява про забезпечення позову подана до подання позовної заяви

5. протягом 15 робочих днів, але не пізніше призначення справи до розгляду

 

6. Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку забезпечення позову:

 1. про вжиття заходів забезпечення позову суд ухвалює рішення
 2. заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа
 3. суд не вправі відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову
 4. заява про забезпечення позову розглядається вищестоящим судом
 5. рішення суду про забезпечення позову не може бути оскаржено

 

7. Відповідач може визнати позов протягом усього часу судового розгляду шляхом:

1. усної заяви про це

2. подання зустрічного позову

3. пропозиції укласти мирову угоду

4. добровільного виконання обов’язку

5. неявки в судове засідання

 

8. У разі визнання відповідачем позову суд:

1. ухвалює рішення про задоволення позову за наявності для того законних підстав

2. ухвалює рішення про відмову у задоволенні позову за наявності для того законних підстав

3. зупиняє провадження у справі

4. закриває провадження у справі

5. пропонує позивачеві відмовитися в свою чергу від позову

 

9. Підставами для об’єднання позовних вимог в одне провадження є:

 1. якщо їх окремий розгляд ускладнює вирішення справи
 2. за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача
 3. за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до позивача
 4. за позовами одного й того ж відповідача до одного й того самого позивача
 5. за позовом співучасників на боці позивача

 

10. За характером заперечення проти позову можуть бути:

 1. стверджувальними
 2. процесуально-правовими
 3. додатковими
 4. суб’єктивними
 5. об’єктивними

 

Завдання:

Задача 1.

гр. М. пред’явив позов до гр. Д. про розірвання шлюбу. Одночасно відповідачка просила вирішити питання про поділ спільного майна.

Рішенням місцевого суду Н. району Івано-Франківської області позов про розірвання шлюбу задоволено, а позов про поділ спільного майна вирішив частково: частину майна між сторонами поділив, а щодо решти майна, залишив позов без розгляду.

Залишаючи без розгляду позов у зазначеній частині, суд послався на те, що сторони не подали доказів про наявність цього майна, що вони вдруге можуть пред’явити позов про поділ спірного майна, коли зберуть докази.

Чи правильне таке рішення суду? Які підстави та правові наслідки залишення позовної заяви без розгляду?

 

Задача 2.

Гр. Г. звернувся до суду з позовною заявою до ВАТ про поновлення на роботі. Ухвалою суду від 17 липня 2009 року визнано мирову угоду, за умовами якої відповідач зобов’язується поновити позивача на посаді слюсаря 5-го розряду в цех №6 Львівського хлібокомбінату від 27 серпня 2009 року.

Проаналізуйте ситуацію. Що таке мирова угода? Який порядок визнання судом мирової угоди? Який процесуальний порядок затвердження мирової угоди? Які правові наслідки укладення мирової угоди?

 

Задача 3.

До Франківського районного суду м. Львова звернулася гр. А. з позовом про звільнення від арешту половини вартості автомобіля «Жигулі», який був придбаний під час шлюбу із засудженим А. і конфіскований як засіб, призначений для приховування предметів контрабанди. Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи це тим, що за вироком суду автомобіль конфіскований і звернутий в дохід держави, тобто вже вирішено питання про його долю. Гр. А. звернулася за порадою до адвоката.

Які правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі? Чи можна оскаржити ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі?

 

Задача 4.

Визначіть у даних правових ситуація вид позову та його елементи, а також проаналізуйте ситуації:

а) гр. В. звернулася з позовом про поновлення на роботі і виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу. Гр. В. була звільнена внаслідок скорочення штатів, однак вважає, що вона має право на пільги і не могла бути звільненою під час вагітності;

б) орган опіки і піклування при адміністрації Личаківського району пред’явив позов про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним у зв’язку з тим, що не були враховані інтереси неповнолітньої дитини, яка проживала в даній квартирі;

в) гр. О. звернувся з позовом про повернення грошових коштів, переданих за договором позики фірмі «Термотек», яка не повернула їх;

г) гр. Р. звернулася з позовом про розірвання шлюбу у зв’язку з пияцтвом свого чоловіка.

 

Задача 5.

Визначіть, які з перелічених заперечень відповідача є матеріально-правовими, а які процесуальними:

а) сплив строк позовної давності на момент пред’явлення позову;

б) визнання відповідачем позову частково;

в) визнання факту укладення договору, але не визнання права вимоги;

г) справа непідсудна даному суду;

ґ) позов про розірвання шлюбу пред’явлено під час вагітності дружини.

 

Теми рефератів та доповідей:

 

1. Суд – як обов’язків суб’єкт цивільного процесу.

2. Експерт – його завдання і функції у цивільному процесі.

3. Функції спеціаліста у цивільному процесі.

4. Роль адвоката у цивільному судочинстві.

5. Учасники цивільного процесу, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті.

6. Права та обов’язки сторін в цивільному процесі.

7. Процесуальна співучасть в цивільному процесі.

8. Процесуальне правонаступництво в цивільному судочинстві.

9. Заміна неналежної сторони в цивільному процесі.

10. Сторони в цивільному процесі країн ЄС.

11. Заміна неналежного відповідача в цивільному процесі.

12. Спеціальні права сторін в цивільному процесі.

13. Правовий статус третіх осіб в цивільному судочинстві.

14. Особливості вступу в цивільний процес третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору.

15. Права та обов’язки третіх осіб в цивільному судочинстві.

16. Участь в цивільному процесі третіх осіб.

17. Треті особи в цивільному процесі країн ЄС.

18. Представництво за законом в цивільному процесі України.

19. Добровільне представництво в цивільному процесі.

20. Правовий статус представника у цивільному процесі України.

21. Роль адвоката у цивільному судочинстві.

22. Загальна характеристика участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

23. Участь у цивільному процесі Уповноваженого ВРУ з прав людини.

24. Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному процесі.

25. Форми та підстави участі в цивільному процесі органів державної влади та місцевого самоврядування.

26. Участь в цивільному процесі інших фізичних та юридичних осіб, яким надано право захищати інтереси інших осіб.

27. Повноваження в цивільному процесі органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Особливості реалізації ними спеціальних прав.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...